www.psitulmnie.plSchronisko dla Bezdomnych Zwierząt
Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą.
Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.
WYDARZENIA - rok 2016

Kochani! Bardzo, bardzo wszystkim dziękujemy za wszystko co dla nas robicie, wciąż przecieramy oczy ze zdumienia!!!! Z każdym rokiem nasi podopieczni dostają coraz więcej wspaniałych prezentów. Pamiętacie o nas cały rok, ale w okresie świątecznym naprawdę przeszliście sami siebie!

W podziękowaniu przesyłamy Wam merdanie psich ogonków i głośne miauczenie kociaków. Dziękujemy :-)))

.
.

Kochani ! Szykuje się kolejna fajna akcja na rzecz podopiecznych naszego schroniska. Grupa ludzi związana z fanklubem zespołu Metallica – Overkill.pl – postanowiła spontanicznie nas wesprzeć, organizując loterię fantową podczas ich corocznego zlotu, który odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej z początkiem stycznia. Do rozdania są metallikowe gadżety – płyty, kubki, koszulki, czyli wszystko to, co każdy prawdziwy fan zespołu chce posiadać w swojej kolekcji.

.
.

Po prostu któregoś dnia odebraliśmy w schronisku telefon od pewnej Pani, która poinformowała nas o tym pomyśle i zapytała, jakich produktów najbardziej nam brakuje. Nie mogliśmy nie przyłączyć się do akcji i dodatkowo ofiarowaliśmy drobne psitulowe gadżety. Podczas zlotu osobnym akcentem będzie licytacja koszulek z naszym logo, które zostały specjalnie przygotowane na ten cel przez organizatorów spontanicznej akcji. Za zebraną kwotę zostanie zakupiona karma dla piesków i kotków, kocyki, smycze i inne potrzebne rzeczy.

Doszły nas słuchy, że akcja cieszy się dużym zainteresowaniem, a osoby, które tym razem nie będą mogły uczestniczyć w zlocie już zasiliły konto pierwszymi wpłatami.

Akcję całym swoim psim serduchem wspiera Forest - pies Marty i Michała, pomysłodawców akcji.

Już teraz serdecznie dziękujemy za dobre serce i chęć wsparcia zwierzaków z naszego schroniska. Czekamy z niecierpliwością na nowe informacje, relację zdjęciową z imprezy i poświąteczne prezenty dla naszych podopiecznych.

 


Szanowni Państwo! 

Jeżeli wysłaliście do nas formularz o adopcji wirtualnej i nie otrzymaliście odpowiedzi, proszę wyślijcie zwykłego maila i dodajcie informacje, że nie macie od nas informacji zwrotnej.

Mamy takie sygnały, ale nie wiemy, przy jakim zwierzaku nie zadziałał prawidłowo formularz kontaktowy. Przepraszamy za utrudnienia!

.
.

Wolontaiuszkom i Wolontariuszom wielkie dzięki!! dobrze że jesteście!!! bardzo Wam dziękujemy i zostańcie z nami!!! Bez Was nie możemy żyć, być, kochać i być kochanym!

.
.

Zapraszamy wszystkich na świąteczne spotkanie przy piernikach i herbatce, podczas którego wspólnie przygotujemy zabawki dla bezdomnych kotów ze schroniska w Zabrzu i Gliwicach. Nie ma limitu wieku - zapraszamy dzieci, dorosłych, osoby starsze - każdego kto czuję potrzebę podzielenia się świąteczną radością w ten nietypowy sposób. Zapewniamy wszystkie potrzebne materiały i wsparcie zdolnych dziewczyn ze Stowarzyszenia Melina, które pokażą nawet najmniej manualnie zdolnym jak przygotować ciekawą zabawkę dla schroniskowych kociaków. Notujcie w kalendarzu - 17.12. godz.16:00, miejsce - Gliwice, GCOP "Perełka" ul.Studzienna 6. Im będzie nas więcej, tym więcej kotów otrzyma w tym roku świąteczny prezent!

.
.

Kochani :-) ruszyła już kolejna kampania Przygarnij Zwierzaka! Tym razem można zakupić piękne koszulki, bluzy, torby.. i poduszki! A wszystko w pięknej świątecznej odsłonie. Oczywiście Wasze zakupy pod odpowiednim linkiem wspierają naszych podopiecznych... Zapraszamy!

Motyw z pieskiem: https://mojakampania.pl/schronisko-psitulmnie/przygarnij-zwierzaka-ii-edycja-pies.html

Motyw z kotkiem: https://mojakampania.pl/schronisko-psitulmnie/przygarnij-zwierzaka-ii-edycja-kot.html

Poduszki: https://mojakampania.pl/schronisko-psitulmnie/poduszka-pies.html

https://mojakampania.pl/schronisko-psitulmnie/poduszka-kot.html

Z góry dziękujemy!!!

.
.

Bardzo gorąco dziękujemy zaprzyjaźnionej firmie ISTA z Katowic i Gliwic! 

.
.

Zorganizowali dla nas akcję zbierania darów dla zwierzaków z Psitula i przywieźli nam cały transport potrzebnych nam rzeczy: środki czystości (proszki do prania, płyny do dezynfekcji, płyny do naczyń, płyny uniwersalne) obroże, szelki, zabawki dla zwierząt, koce, ręczniki, poduszki, kołdry, karmę suchą, karmę mokrą (puszki, paszteciki, kiełbasy), makarony, ryże, kasze Psitulowe psiaki i kociaki merdają ogonkami i mruczą w podzięce  Za pomysł, poświęcony czas i środki i całą wykonaną pracę  Z takimi przyjaciółmi lżej nam pokonywać codzienne trudności Dziękujemy!


Plakat i regulamin konkursu :-)

.
.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

„MÓJ KUNDELEK – NAJPIĘKNIEJSZY PIES ŚWIATA”

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „MÓJ KUNDELEK – NAJPIĘKNIEJSZY PIES ŚWIATA” jest „Elea Polska” Sp. z o. o z siedzibą w Piasecznie, przy ulicy Puławskiej 46, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000090296, NIP: 5210081757, REGON: 006232214.

2. Konkurs będzie przeprowadzony we wszystkich sklepach należących do sieci SIMPLY MARKET w całej Polsce.

3. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być osoba w wieku powyżej 12 lat, która spełni warunki wskazane w pkt 4 poniżej.

4. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) Niepełnoletni /małoletni Uczestnik musi posiadać zgodę Rodzica lub opiekuna prawnego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu, zgoda powinna zostać dołączona do pracy (gdy wysyłanie odbywa się drogą email – powinno to być zdjęcie/skan podpisanego oświadczenia, dopuszczalne jest jego przepisanie ręcznie i podpisanie);

b) w nieprzekraczalnym terminie do końca 20.11.2016 r. Uczestnik prześle na adres email komunikacja@atac.pl, swoją samodzielnie wykonaną, wcześniej nieopublikowaną pracę konkursową– fotografię (maksymalnie 2 fotografie).Wiadomość musi być zatytułowana: MÓJ KUNDELEK- (NAZWISKO ZGŁASZAJĄCEGO). Wiadomość inaczej zatytułowana może być pominięta. Plik nie może przekraczać 3MB.

c) Fotografia powinna zostać zrobiona psu nierasowemu, który należy do Uczestnika lub najbliższej jego rodziny (np. rodzeństwa, wujostwa, dziadków itp. )

d) Obróbka zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na rozjaśnianiu, kontrastowaniu i redukcji kolorów. Wszelkie inne zmiany, a zwłaszcza fotomontaż, są niedopuszczalne. Zdjęcie nie spełniające wymagań konkursowych zostanie zdyskwalifikowane.

5. Uczestnik Konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście (w tym za pośrednictwem rodziców lub opiekunów prawnych), tj. niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

6. Każda praca powinna być opatrzona tytułem oraz danymi Uczestnika: imię i nazwisko, wiek, adres, telefon oraz zawierać dołączone oświadczenie jak wskazano w pkt 4 a). Dane te będą służyć do kontaktu Organizatora z uczestnikiem Konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do Konkursu. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą zwracane.

7. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków Konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do Konkursu lub utratę prawa do nagrody.

8. W Konkursie nie mogą brać udziału dzieci pracowników Organizatora, ani osób wykonujących na rzecz Organizatora umowy zlecenia, o dzieło, odbywających staże oraz członków rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa. Jak dzieci pracowników Organizatora traktuje się w powyższym zakresie także pracowników lub współpracowników spółek: Auchan Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie i Auchan Direct Sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie.

9. Laureaci zostaną wybrani przez Jury powołane przez Organizatora. Ogłoszenie wyników nastąpi 1 grudnia2016 r. – lista zwycięzców zostanie wywieszona w każdym sklepie na Tablicy Ogłoszeń oraz opublikowana na stronie www.simply-market.pl.

10. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród. Decyzja jury, co do wskazania laureatów Konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.

11. Organizator przewiduje 3 główne nagrody oraz 10 wyróżnień. W skład nagród wchodzą: dyplom uczestnictwa, karma i akcesoria dla psów oraz książka dr Doroty Sumińskiej z autografem autorki. Zwycięzcom nie przysługuje prawo do wymiany nagród, ani otrzymania ich równowartości pieniężnej. Nagrody zostaną dostarczone kurierem do dnia 10 grudnia 2016 r. Zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie lub w drodze email.

12. Organizator zastrzega sobie prawo do swobodnego dysponowania pracami, tj. do nieodpłatnego reprodukowania prac w celach reklamowych (w prasie, TV, katalogach, folderach, innych wydawnictwach promujących Organizatora oraz na jego stronie internetowej) z takim zastrzeżeniem, że będą one publikowane z podaniem wyłącznie imienia i wieku Uczestnika.

13. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac na polach eksploatacji w postaci rozpowszechniania Pracy konkursowej poprzez publikację pracy na tablicy informacyjnej oraz na opublikowanie pracy na stronie internetowej Organizatora oraz w zakresie wskazanym w pkt 12 powyżej.

14. Autorzy przekazując prace zapewniają, że nie naruszają one ani nie zagrażają prawom osób trzecich, w szczególności nie naruszają majątkowych ani osobistych praw autorskich osób trzecich oraz że osoba przekazująca prace ma zgody osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach. W przypadku wystąpienia z roszczeniami wynikającymi z naruszenia praw określonych powyżej, osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko Organizatorowi roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.

15. Biorąc udział Konkursie Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.

16. Regulamin Konkursu dostępny jest w Sklepie i na stronie internetowej Organizatora.

17. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.

18. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu oraz ich opiekunów prawnych jest Elea Polska sp. z o.o. z siedzibą w Piasecznie (05-500) ul. Puławska 46, który przetwarza dane w celu przeprowadzenia konkursu, w tym zapewnienia kontaktu z uczestnikami i wyłonienia zwycięzców. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla uczestnictwa w Konkursie. Uczestnikom Konkursu oraz ich opiekunom prawnym przysługuje prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania.

Załącznik Nr 1

ELEA Polska Sp. z o.o.

ul. Puławska 46

05-500 Piaseczno

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU DZIECKA W KONKURSIE

Zgłaszam udział ……………………………………………………………………….……………………….., wiek (ukończonych lat) ………………… w Konkursie fotograficznym „MÓJ KUNDELEK – NAJPIĘKNIEJSZY PIES ŚWIATA” i tym samym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celu uczestnictwa w Konkursie.

Kontakt / adres ………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………….

Imię i nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy, email ……………………………………………………………………………………………………………….

TAK/NIE* (NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci adresu korespondencyjnego, adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu przesyłania treści marketingowych (pocztą tradycyjną, mailową, sms, telefoniczną).

Data zgłoszenia Podpis Opiekuna Uczestnika/ów Konkursu ……………………


W związku ze zmianą pory roku od 1 listopada 2016 zapraszamy do schroniska w godzinach od 10.00 do 16.00 w dni powszednie i od 10.00 do 15.00 w soboty, niedziele i święta. 

.
.

Kochani darczyńcy!

Dzięki Waszej hojności uzbieraliśmy pokaźny zapas karmy dla psów! Bardzo, bardzo dziękujemy!

Na chwilę obecną mamy zapotrzebowanie na :

  • suchą i puszkową karmę dla kotów małych i dużych, (Royal Canin Baby Cat, Mother& Baby),
  • specjalistyczną karmę dla psów (Gastrointestinal I Hepatic),
  • witaminy/oleje dla psów i kotów,
  • zabawki i drapaki dla kotów,
  • materiałowe legowiska dla psiaków i kotów, 
  • szelki, smycze i obroże dla psów biegających w dogtrekkingach i biorących udział w pokazach,

 

Za każdą pomoc wielkie dzięki!

.
.

Uwaga!!! Towarzystwo Opieki Nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Zabrzu oraz największa organizacja charytatywna dobrostanu psa w Wielkiej Brytanii - Dogs Trust zapraszają właścicieli psów z miasta Zabrze do skorzystania z darmowej akcji czipowania 500 psów. Zapraszamy do poniżej wymienionych lecznic weterynaryjnych:

- Gabinet Weterynaryjny, ul. Grunwaldzka 2, Zabrze

- Klinika Weterynaryjna, ul. Kochanowskiego 16, Zabrze

- Gabinet Weterynaryjny, ul. Cisowa 1 /24, Zabrze

- Przychodnia Weterynaryjna, ul. Szczęść Boże 23, Zabrze

- Usługi Weterynaryjne, ul. Klonowa 4A, Zabrze

- Przychodnia Weterynaryjna, ul. Lipowa 10, Zabrze

- Przychodnia Weterynaryjna, ul. Wolności 124a, Zabrze

-Przychodnia Weterynaryjna, ul. Młyńska 9/1, Zabrze

Ostateczny termin zakończenia realizacji programu 15.11.2016r. lub do wyczerpania czipów.

.
.

W sobotę 1.10. b.r. mieliśmy przyjemność gościć na cyklicznej imprezie miejskiej - Skarbnikowych Godach. W tym roku połączyliśmy przyjemne z pożytecznym, przy naszym stoisku zorganizowaliśmy happening, który miał na celu przypomnienie o cierpieniu psów trzymanych w tragicznych warunkach bytowych, na krótkich łańcuchach, w rozpadających się budach, bez odpowiedniego pożywienia i wody. Happening był częścią akcji ZERWIJMY ŁAŃCUCHY organizowanych tego dnia w wielu miastach Polski. Ludzie okazywali poparcie poprzez symboliczne przykuwanie się do psiej budy. Prezydent Zabrza Pani Małgorzata Mańka -Szulik również :-)

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z happeningu oraz Skarbnikowych Godów. Dziękujemy naszej wolontariuszce Asi za jak zwykle wspaniałą fotorelację.

https://photos.google.com/share/AF1QipN6jgLrNwGMd4LZ4fcftY6z3kNQjoWL3f--4kNpuFTJUNmRqgt9OSPHBp97z1bW5Q?key=SEhmWEo0Sk84Vll5bFdib1hWMjl1bmlNb3pGMnhB

.
.
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce po raz kolejny jest patronem akcji Zerwijmy Łańcuchy. Akcja ta, to protest użytkowników portalu Psy.pl przeciwko wiązaniu psów na stałe na łańcuchach. W dniu 1 października 2016 r. od godz. 12:00 w polskich miastach zostaną ustawione budy, do których każdy kto tylko zechce może się przywiązać, by zobaczyć jak wygląda świat z perspektywy psa łańcuchowego. Na witrynie www.zerwijmylancuchy.pl dowiesz się w których miejscowościach będzie można czynnie uczestniczyć w akcji. Protestujemy, ponieważ stałe trzymanie psów na uwięzi jest nadal częstym zjawiskiem, a jest to:
  • niezgodne z prawem - zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała, cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu; zabronione jest trzymanie psa na uwięzi krótszej niż 3 metry;
  • niehumanitarne - zwierzęta, tak samo jak ludzie, odczuwają ból, pragnienie, strach i samotność; łańcuch często powoduje u nich urazy kręgosłupa, wrasta w szyję lub przemarza do niej;
  • niebezpieczne dla ludzi - pies będący na uwięzi cierpi psychicznie i fizycznie, przez to staje się agresywny i stwarza zagrożenie dla ludzi.

 

.
.

Kochani II charytatywny dogtrekking z okazji urodzin Petsmile za nami:) Jak dobrze pamiętacie, dochód z imprezy przeznaczony będzie na zakup karmy weterynaryjnej oraz leczenie zwierzaków z naszego schroniska. Z wpłat uczestników na wpisowe i darowizn wrzucanych do puszek w czasie imprezy uzbieraliśmy łącznie 6020 zł Bardzo dziękujemy.....

.
.

Impreza została zorganizowana przez naszych przyjaciół z Petsmile i Szyb Maciej przy współpracy z naszymi wolontariuszami. Dziękujemy Szyb Maciej za udostępnienie super miejsca gdzie psy i ich opiekunowie mogli czuć się bezpiecznie i komfortowo. Dziękujemy także wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tak świetnej imprezy. Jak zobaczycie, na zdjęciach poniżej pogoda dopisała, uczestnicy też i wydaje nam się, że każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Były zawody dogtrekkingowe, konkursy, gry i zabawy dla dzieci, słodki poczęstunek od Petsmile z okazji ich czwartych urodzin oraz sporo atrakcji dla naszych zwierzaków takich jak: porady specjalistów (weterynarz, behawiorysta, psi fryzjer), stoiska naszych sponsorów gdzie można było zakupić smakołyki i inne prezenty dla swoich pupili, psie portrety wykonane przez profesjonalnego fotografa. Podczas imprezy wolontariusze Psitulmnie i TOZ Fauna mieli możliwość przedstawić i zaprezentować psy, które im towarzyszyły. Mamy nadzieję, że dzięki tej imprezie psiaki będą miały większą szansę na znalezienie swoich domów. Mocno trzymamy kciuki i zapraszamy w imieniu organizatorów na imprezę w przyszłym roku. Cieszy nas fakt, że w jednym miejscu udało nam się spotkać masę pozytywnych ludzi, którym los bezdomnych zwierząt nie jest obojętny. 

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za wsparcie i wspaniałą imprezę.

https://photos.google.com/share/AF1QipPSksg-D0kuglzZ_9GM2C7_9zFydTBuddBcWX4vj457SixuHowSpIcCWJlfnDgkww?key=S0ZNMVNzTGNzVVRzZE9zYVVXeHhKazlCcWNHS0F


II Charytatywny Dogtrekking organizowany przy współpracy Szybu Maciej i firmy PetSmile ma za zadanie zebranie jak największej ilości pieniędzy na leczenie i zakup karmy weterynaryjnej dla zwierząt ze schroniska „Psitulmnie” w Zabrzu. Główną atrakcją imprezy będą zawody dogtrekkingowe, na trasach około 7km i 15km.od godz. 9:00 / Dziedziniec Szybu Maciej 25.09.2016 r.

.
.

W ubiegłą sobotę nasza Psitulowa ekipa, składająca się z szesnastu dzielnych wojowników na czterech łapach wraz ze swoimi wolontariuszami uczestniczyła w V Tyskim Dogtrekkingu organizowanym przez naszych przyjaciół z Człowiek i Pies. Na trasie mogliście spotkać Rafcia, Roxasa, Bruno, Pufka, Reksa, Atosa, Kajtka, Todisa, Dzusa, Bifura, Goliata, Ticza, Gosta, Czesta oraz psitulowe dziewczyny czyli Klarę i Melanię.

.
.

Byli też wolontariusze, ale tego dnia nie oni byli najważniejsi:) Niektórzy z nas, po raz kolejny byli na dogtrekkingu i mamy nadzieję że, dzięki tej imprezie psiaki znajdą szybko kochające domy. Mieliśmy takich szczęściarzy w schronisku w poprzednich latach. Zostali wypatrzeni na imprezie albo na zdjęciach z dogtrekkingu i dziś mają domy:-) Liczymy, że naszą wspaniałą szesnastkę też to czeka. Spotkaliśmy Jahi i Pana Pawła (po raz kolejny znaleźli się na podium:)) gratulujemy i dziękujemy za karmę), Julę z panią Urszulą, Luisa z panią Maliną i przyjaciół ze schroniska Fauna. Spędziliśmy cudowny dzień w gronie przyjaciół i wspaniałych ludzi z psami. Wszyscy sobie wspaniale poradzili i dotarli do mety. Melania z Olą dostały wór karmy i statuetkę. Dzielny był Bifur na krótkich łapkach, który każdą spotkaną kałużę wykorzystał do ochłodzenia swojego ciałka oraz cała reszta, która wraz ze swoimi opiekunami pokonała 15 kilometrową trasę czasem w gęstej trawie, błocie i innych leśnych atrakcjach. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tej fantastycznej imprezy i reklamowania naszej cudownej ekipy. Może dzięki Wam kochani znają swojego człowieka!

https://photos.google.com/share/AF1QipPo3muw-cjkzSd0jyR3wSOOiwKGFVJEUlh5NYtj29yL5eXJtdumS7ce480CpArjUA?key=XzJPTWFWMWZOOTJfRWdocjhLczdteEJYdmVDZnB3


Już jutro (10.09.2016 r.) od godz.11 do 16 zapraszamy wszystkich do Centrum Handlowego Platan w Zabrzu przy Placu Teatralnym :-) Na miejscu będą czekać nasi wolontariusze, którzy odpowiedzą na Wasze pytania, oczywiście będą nasze gadżety, można zostawić też dary i datki dla naszych podopiecznych. Do zobaczenia! :-))

.
.

Zapraszamy 8.09.2016 (czwartek) o godz.15 na kolejny nabór na wolontariuszy w naszym schronisku Psitulmnie. Kochasz zwierzęta? Masz trochę wolnego czasu? Chcesz pomóc? Masz skończone 14 lat? Najważniejsza jest dla nas miłość do zwierzaków. Osoby zainteresowane, które już odesłały ankietę proszę o potwierdzenie swojej obecności, a osoby, które jeszcze nie mają ankiety o pilny kontakt również drogą mailową: schronisko_zabrze@wp.pl z dopiskiem "nabór na wolontariuszy". Spotkanie odbędzie się w Schronisku dla Bezdomnych wierząt Psitulmnie w Zabrzu-Biskupicach przy ul. Bytomskiej 133. Mile widziane zarówno osoby, które niedawno rozpoczęły wolontariat w naszym schronisku, jak i takie, które dopiero zamierzają go rozpocząć. Proszę jednak o dokładne przemyślanie decyzji, ponieważ bardzo zależy nam na osobach zaangażowanych i odpowiedzialnych, które łatwo się nie poddają i zamierzają poświęcić naszym podopiecznym kawałek swojego życia W zamian oferujemy ogromną satysfakcję oraz zdobycie doświadczenia w opiece nad zwierzętami

Czekamy na Was!

 

.
.

Tym razem psitulowi przedstawiciele byli na gościnnych występach w Siemianowicach Śląskich. Nasza wolontariuszka Kasia namówiła swoich pracodawców na zorganizowanie imprezy, podczas której zbierane były m.in. dary dla naszych podopiecznych. Żar lał się z nieba, mimo to dopisała frekwencja, a wolontariusze z psiakami mieli możliwość odpoczynku w cieniu, na chłodniejszej trawce, czyli DALI RADĘ! Wszyscy super spędzili czas, a nagrody zdobyte podczas licznych konkursów zostały przywiezione do schroniska, skorzystają więc nie tylko psiaki obecne na imprezie. Oprócz nagród dostarczyliśmy puszki, ryż, makaron, piękne obroże i wiele innych rzeczy potrzebnych Psitulakom. Dziękujemy organizatorom za zaproszenie i ogrom włożonej pracy, a naszym wolontariuszom za obecność. Dzięki, że jesteście z nami !

https://plus.google.com/u/0/photos/114650921578160203091/albums/6324491220858941153

.
.

Zapraszamy serdecznie 27.08.2016 do Galerii Handlowej w Siemianowicach Śląskich, na imprezę

"Na 4 łapy"

Szczegóły na plakacie i stronie :

https://www.facebook.com/events/1007615535953969/?active_tab=posts

.
.

Niedziela 7 sierpnia to dla Psitulaka był dzień pełen wrażeń. Nasza maskotka została zaproszona na Motoserce – cykliczny event organizowany w Zabrzu przez Invaders Mc Poland Chapter Zabrze. Futrzakowi towarzyszyli wolontariusze schroniska. Jak co roku impreza przyciągnęła wiele osób, nie tylko zmotoryzowanych. Na miejscu (teren udostępniło Śląskie Rancho) oprócz wspaniałych maszyn było mnóstwo atrakcji dla dzieci. Jednak głównym celem spotkania było zwrócenie uwagi mieszkańców naszego miasta na potrzebę zbiórki krwi i jej ogromne znaczenie w ratowaniu życia. Podczas trwania imprezy można było podzielić się darem życia, jakim bez wątpienia jest krew. Punktualnie o godz. 12 odbyła się huczna parada motocykli a uwieńczeniem Motoserca był koncert zespołu Oberschlesien.Impreza była bardzo profesjonalna. Dziękujemy za zaproszenie !!!

https://get.google.com/albumarchive/114650921578160203091/album/AF1QipMXef43__qdMEro31ahXyHm7_ozR-tA5SryyXAD

.
.

Kochani! Jesteście super! Lajla w imieniu swoim oraz kolegów i koleżanek bardzo wszystkim dziękuje za dary, które od Was otrzymali :-) Po naszym ostatnim apelu w sprawie psich puszek dotarło ich do nas kilkaset, a magazyn zapełnił się po brzegi! Jeśli ktoś chciał pomóc, a jeszcze nie zdążył to aktualnie zaczyna nam brakować ryżu. Cudownie jest wiedzieć, że nad psitulakami czuwa tyle aniołów. Miłego dnia!

.
.

Kochani :-) Znowu mamy do Was ogromną prośbę w imieniu naszych psich podopiecznych. Bardzo potrzebujemy puszek mięsnych, a nasz magazyn zaczyna świecić pustkami. Niektóre psiaki nie dają sobie rady z suchą karmą i muszą jeść mokrą. Jedzonko można przynosić do nas osobiście (najlepiej w godzinach otwarcia biura czyli w dni robocze 10-17, a weekendy i Święta 10-15) lub wysłać. Adres schroniska: Schronisko PSITULMNIE ul. Bytomska 133 41-803 Zabrze :-) Z góry bardzo dziękujemy!

.
.

Kochani :-) To już ostatnie dni, żeby stać się się posiadaczem świetnych ciuchów i toreb, a tym samym wesprzeć naszych podopiecznych. Poniżej linki do kocich i psich gadżetów ;-)

Psiak: https://mojakampania.pl/sch…/nakarm-zwierzaka-2016-pies.html

Kotek:https://mojakampania.pl/schr…/nakarm-zwierzaka-2016-kot.html

.
.

Witajcie PSIUTULAKI. Za zgodą władz schroniska jest akcja znaczenia boksów. Nasza zaprzyjaźniona firma As Designlive podarowała nam materiał i sprzęt do wykonania znaczników. Było wycinanie, szlifowanie , malowanie i tadam :-) gotowe :-)

. W czym rzecz? Prosimy o pomoc w oznaczaniu boksów z których psiaki w danym dniu były już na spacerku. Nic wielkiego - kolor zielony " czekamy na spacer" , kolor czerwony - już byliśmy na spacerku.

Odwracamy znaczki stosownie do sytuacji i mamy nadzieję, że wszystkie futrzaki wtedy będą miały szansę na przytulanki i głaski :-) co Wy na to? Zaczynamy ?

.
.

Kochani ! Ustaliliśmy dwa kolejne terminy, w których odbędzie się nabór na wolontariuszy. Pierwszy odbędzie się już w tę środę (6.07.2016 r.) o godz.11.00, a drugi w ostatnią niedzielę miesiąca (31.07.2016 r.) o godz.9.00. Jeśli chcecie zostać naszymi wolontariuszami i termin Wam pasuje prosimy o podesłanie adresu mailowy na maila: schronisko_zabrze@wp.pl.

Wyślemy Wam ankietę do wypełnienia :-)

ZAPRASZAMY :-))

.
.

Kolejny raz stoisko Psitula zagości w Centrum Handlowym Platan. W sobote 2 lipca od 11 do 16 bedzie można spotkać naszą Psitulakową ekipe przy głównym wejściu.Tym razem potrzebujemy zwłaszcza puszki dla kociąt, szczegółowych informacji udzielą wolontariusze. Będzie też nasza mała wystawa.Serdecznie zapraszamy !

.
.

Wesprzyj zwierzaki w schroniskach

Bezdomnych psów i kotów jest bardzo dużo w całej Polsce, ich liczba niestety stale wzrasta. Z dnia na dzień tracą swój dach nad głową oraz dotychczasowych opiekunów i lądują na ulicy, bądź podrzucane są do schronisk. Bezmyślność, bezduszność i okrucieństwo ludzi, nadal traktujących zwierzęta jak rzeczy, sprawia że ich życie jest pełne bolesnych historii. II edycja „Nakarm Zwierzaka” po raz kolejny stawia sobie za cel poprawę losu bezdomniaków i zabezpieczenie im dostatecznej liczby pożywienia. Chcemy wypełnić ich miski aż po brzegi, żeby więcej nie doskwierał im głód ! Dzięki Waszemu wsparciu mamy szansę zatrzeć ich złe wspomnienia, by nie traciły wiary w człowieka.

https://mojakampania.pl/kampania/Nakarm-Zwierzaka-II-edycja#

.
.

Kochajmy Zwierzęta - to spotkanie miłośników zwierząt, organizowane co roku przez Radę Dzielnicy Helenka oraz Szkołę Podstawową Nr 30 w Zabrzu. Nasi przedstawiciele także z ochotą zameldowali się na tej imprezie. Wszyscy obecni, nie wyłączając zwierząt, mieli zapewnioną super zabawę. Jedną z atrakcji były liczne konkursy, w których psitulowi wolontariusze także startowali. Nie wszyscy zdobywali nagrody rzeczowe, ale zwycięzcami czuli się wszyscy:)

Nasze zdjęcia niech będą dopełnieniem relacji:

https://picasaweb.google.com/114650921578160203091/6301206004864653217

.
.

„Czy zwierz duży czy mały każdemu świat cały”

Za nami kolejna edycja Zwierzynalii. Jak zwykle na każdym kroku widać było profesjonalizm organizacyjny. Dopisali przedstawiciele organizacji prozwierzęcych, producenci karmy dla zwierząt, przedstawiciele Lasów Państwowych,weterynarze, reporterzy. Schroniska i fundacje miały szansę na przedstawienie swoich podopiecznych. Nasz Psitulak brylował wśród publiczności, chętnie pozował do zdjęć i promował nasze schronisko. Chętni mogli obejrzeć pokaz pomocy przedweterynaryjnej, były liczne konkursy z super nagrodami. W sumie, każdy mógł znaleźć coś najodpowiedniejszego dla siebie, niezależnie od wieku. Na Zwierzynaliach spotkaliśmy ludzi, którzy dali domy naszym schroniskowym psiakom, z przyjemnością oglądaliśmy zdjęcia z nowymi rodzinami, takie wieści zawsze pozytywnie nas ładują.

Nasze zdjęcia: https://picasaweb.google.com/114650921578160203091/6300568896535075537

 

.
.

Niedziela 19 czerwca to dla nas dzień warczących maszyn:) Dostaliśmy zaproszenie na Zlot Motocykli - imprezę odbywającą się w ramach Dni Knurowa. Kilka godzin spędzonych w towarzystwie wspaniałych motocykli i jeszcze wspanialszych motocyklistów to było niesamowite przeżycie. Każda z maszyn była niepowtarzalna, błyszczały chromy i lakiery, a głośny ryk z tłumików dodawał klimatu imprezie. Na miejsce przychodziły rodziny z dziećmi, było wiele konkursów, wszystkie z nagrodami. Nie zabrakło muzyki i pokazów klubu fitness, a ciasta i napoje... pycha po prostu. Korzystając z okazji zbieraliśmy datki dla naszych podopiecznych, zwłaszcza tych starszych i schorowanych, skarbonka na koniec imprezy była prawie zapełniona. Dziękujemy i zapraszamy do obejrzenia zdjęć

https://picasaweb.google.com/114650921578160203091/6298988326896750481

.
.

W sobotę 18 czerwca Psitulak w asyście kilku wolontariuszy był ozdobą imprezy towarzyszącej koncertowi naszego Ambasadora – Miuosha. Pogoda była wymarzona więc nie zabrakło wielbicieli rapu i samego muzyka. Obok naszego stoiska sprzedawano płyty, chętni do ich zakupu ustawiali się w kolejce. Sporo osób podchodziło do naszych wolontariuszy, odpowiadaliśmy na mnóstwo pytań, zwłaszcza na temat ilości zwierząt w schronisku, opieki weterynaryjnej naszych podopiecznych oraz wolontariatu. Ponieważ muzykę słychać było daleko poza sceną, więc my także czuliśmy atmosferę koncertu. Było głośno, było sympatycznie, było po prostu koncertowo. Podajemy link do albumu z naszymi fotami

https://picasaweb.google.com/114650921578160203091/6298987244813041137

 

.
.

W najbliższą sobote-25 czerwca w Parku Śląskim odbędą sie ZWIERZYNALIA już poraz czwarty. Wszystkich serdecznie zapraszamy !!!! Szczegóły na plakacie i stronie http://www.zwierzynalia.pl/

.
.

Nasi wolontariusze w towarzystwie Psitulaka odwiedzili w sobotę 11 czerwca Szyb Maciej. Na terenie obiektu spotkaliśmy duuużo dzieciaków z rodzicami, wszyscy świetnie bawili się na imprezie pod hasłem Bajtelindustriada. To głównie z myślą o najmłodszych mieszkańcach naszego miasta zorganizowano tę imprezę. Chociaż na twarzach dorosłych także widoczne były wyłącznie uśmiechy. W końcu szczęśliwe dziecko to szczęśliwy rodzic:) Dziękujemy Dyrektor Szybu Maciej za zaproszenie.Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji. https://picasaweb.google.com/114650921578160203091/6295802447266583969

.
.

Wszystkich serdecznie zapraszamy w najbliższą sobotę do Katowic -STREFA KULTURY (Plac Wojciecha Kilara) na koncert MIUOSHA - Naszego Ambasadora. Start 18:00 WSTĘP WOLNY... MY TEŻ TAM BĘDZIEMY !

http://www.miuosh.com/

.
.

Oto nasze nowe ogrodzenie, sfinansowane ze środków zebranych podczas I Śląskiego Biegu Charytatywnego w ubiegłym roku .Psy poczuły się bezpieczniej. Dziękujemy Adrianowi Matyskowi z Katowic i wszystkim osobom zaangażowanym w organizację Biegu i za pomoc dla Psitula!

 

 

.
.

Kochani! Zwracamy się do Was z ogromną prośbą o pomoc. Aktualnie w schronisku mamy 48 kociąt :-( Z czego gotowych do adopcji tylko 8 - już zaszczepionych, odrobaczonych i zachipowanych. Przede wszystkim potrzebujemy karmy dla jak najmłodszych kociąt czyli Royal Canin Babycat (sucha i mokra) oraz jedzonko dla podrostków np. animonda kitten w puszeczkach. Oprócz tego bardzo są potrzebne zabawki czyli wszelkie myszki, piłeczki, wędki, drapaczki i inne. Każdy kto chce pomoc może też sprawdzić czy nie ma w szafie zbędnych poszewek, pościeli, kocyków, itp. - bardzo przydają nam sie do kocich klatek. Oczywiście bardzo potrzebujemy też domków dla naszych maluchów, te które aktualnie szukaja domów znajdziecie w ich albumie: https://www.facebook.com/psitulmnie/photos/?tab=album&album_id=10152796081787120 ;-) Dołącz, zaproś znajomych i udostępnij, z góry dziękujeymy za pomoc!

.
.

Festyn Rodzinny i Śląskie Majowe Granie z Psitulmnie Za nami kolejne weekendowe imprezy w towarzystwie naszych podopiecznych i towarzyszących im wolontariuszy. Z przyjemnością spotkaliśmy się z mieszkańcami naszego miasta, odpowiadaliśmy na wiele pytań dotyczących schroniska i przebywających w nim zwierząt. Jak zwykle największe zainteresowanie wzbudzały nasze psiaki oraz wielka maskotka - Psitulak, było wiele uśmiechu, zdjęć, generalnie spędziliśmy fajnie czas. Serdeczne podziękowania kierujemy do Dyrekcji Zespołu Szkół Specjalnych Nr 40 w Zabrzu ( organizatora Festynu Rodzinnego ) , Dyrekcji Miejskiego Ośrodka Kultury w Zabrzu ( organizatora Śląskiego Majowego Grania ) oraz do naszych, jak zwykle niezawodnych wolontariuszy, bez których nasz udział byłby uboższy. Dziękujemy i zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć

https://picasaweb.google.com/116351673575185375425/6290595582766202081

https://picasaweb.google.com/114650921578160203091/6287227567133088753

.
.

Od stycznia do grudnia 2016 roku Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Zabrzu realizuje projekt współfinansowany przez największą w Wielkiej Brytanii organizację zajmującą się opieką nad psami Dogs Trust.

https://www.dogstrust.org.uk

.
.

 

 

Projekt ma kilka celów:

1 zmniejszenie liczby bezdomnych psów poprzez sterylizacje 50 suk i kastrację 30 psów oraz wszczepienie psom 500 czipów i zarejestrowanie w bazie Safe Animal;

2 akcję informacyjną poprzez przygotowanie, druk i dystrybucję ulotek oraz plakatów;

3 edukację najmłodszych poprzez lekcje i zajęcia w przedszkolach i szkołach z użyciem plakatów, kolorowanek i ulotek;

4 pomoc nauczycielom przedszkolnym w wydaniu i dystrybucji podręcznika;

Program ma podnieść świadomość właścicieli psów w zakresie odpowiedzialności i odpowiedniego traktowania swoich zwierząt.

Wartość wkładu finansowego Dogs Trust 9 250 funtów angielskich.

Dziękujemy wszytkim, którzy pomogli nam w przygotowaniu projektu, tłumaczeniach, opracowaniach no i pomysłach!


A tak wygladała nasza kolejna wystawa i wizyta w CH PLATAN

zobacz galerię >>>

.
.

Adopcja wirtualna to forma adopcji przeznaczona dla osób, które chciałyby pomóc konkretnemu zwierzakowi, a z różnych przyczyn nie mogą zabrać go do domu. Proponujemy pomoc w wysokości 30 zł miesięcznie (dla szkół i przedszkoli -20 zł).

Wpływy przede wszystkim przeznaczone są dla wskazanego przez Państwo zwierzaka, gdyby była mu potrzebna dodatkowa diagnostyka, leczenie lub specjalny pokarm, ale też zasilają konto schroniska dla wszystkich naszych podopiecznych.

Przy każdym zwierzaku jest formularz do wysłania. Po otrzymaniu Państwa zgłoszenia wyślemy maila ze szczegółową informacją.

Obecnie dzięki zainteresowaniu wirtualną adopcją zdarza się, że wszystkie nasze zwierzaki mają swoich opiekunów i to nawet podwójnych. Dlatego prosimy podzielić się z kimś opieką nad zwierzakiem, a jeżeli chce się być tylko jedynym opiekunem, to prosimy poczekać na nowo-przybyłe, porzucone czworonogi. Nasza strona jest aktualizowana na bieżąco, a niestety zwierząt stale nam przybywa.

Bardzo dziękujemy za chęć pomocy. Dzięki Wam życie naszych podopiecznych może być lepsze :-))

 

 

.
.
To wyjątkowy człowiek , któremu los naszych czworonogów nie jest obojętny! Takie wsparcie dodaje skrzydeł!” 
 
.
.

Gorąco dziękujemy wszystkim, którzy przekazali 1procent podatku dla zwierząt pod naszą opieką :-) Postaramy się jak najlepiej i najmądrzej wykorzystac każdą złotówkę!

.
.

Z ogromną przykrością informujemy, że w poniedziałek wieczorem odeszła nasza kochana Alinka. Świat stał się uboższy o młodą, cudowną osobę, której będzie nam wszystkim bardzo brakowało. Wspaniały człowiek o wielkim sercu, bezinteresowna, zawsze gotowa do pomocy ludziom i zwierzętom, przegrała nierówną walką z chorobą.Wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich.

.
.

Szyb Maciej „psitulił” nasze psiaki w sobotnie popołudnie na evencie zorganizowanym na terenie tego wspaniałego zabytku techniki. Wolontariusze brylowali z psiakami pomiędzy stoiskami. Licznie przybyły rodziny z dziećmi. Najmłodsi wzięli udział w konkursie plastycznym. Jak zwykle furorę robił nasz Psitulak, który tym razem miał konkurencję – policyjnego psa Sznupka. Obydwie, wielkie maskotki chętnie pozowały do zdjęć, nie tylko z dziećmi. W trakcie imprezy można było dowiedzieć się wiele ciekawych rzeczy nie tylko na temat zwierząt domowych. Gośćmi eventu, oprócz przedstawicieli Psitula byli policjanci z psami służbowymi i leśnicy, przedstawiciele zaprzyjaźnionej z nami firmy Pet Smile oraz Beco Pets, a nadzór weterynaryjny zapewnił lekarz weterynarii Michał Czingon.Dziękujemy Dyrektor Kompleksu Szyb Maciej Pani Aleksandrze Nemś za zaproszenie na wspaniałą imprezę. Mamy nadzieję, że wkrótce spotkamy się ponownie.

Jak zwykle ogromne podziękowania kierujemy w stronę naszych niezastąpionych wolontariuszy, bez których nasza obecność nie byłaby tak kolorowa.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć https://picasaweb.google.com/114650921578160203091/6276816351968189777

.
.

Jak wszyscy wiedzą u nas zawsze coś się dzieje.  Impreza z naszymi zielonymi koszulkami musi być udana i nie może być inaczej. Tym razem 2 kwietnia spotkaliśmy się wszyscy na Niebieskim Dogtrekkingu, który odbył się w Zabrzu. Zabrzańskie szlaki przyciągnęły wiele osób z wspaniałymi psiakami zarówno tymi szczęśliwymi, jak i tymi bezdomnymi, które wciąż szukają swojego miejsca na Świecie...

.
.

Dogtrekking miał charakter charytatywny i uzbierane pieniążki zostaną przekazane na rzecz osób dotkniętych autyzmem. Wystartowało aż 275 osób i 241 psiaków! Jest to prawdopodobnie nowy rekord frekwencji w historii dogtrekkingu w Polsce! Wszystkie nasze psiaki, jaki ich wolontariusze byli niezwykle dzielni, okazało się, że 14 km to dla nich bułka z masłem, Czy stare czy młode, wszystkie spisały się na medal! A jeśli już mowa o medalach... to mamy medal, tak! Nasza Ola z Kilim wskoczyli na pudło i mają brąz Trasę ukończyli w 1 h i 41 minut, czapki z głów, gratulacje kochani! Potem była dłuższa przerwa i kolejno na mecie wstawiali się: Remik, Gosia, Staś z Tęczusiem i Funią; Misia z Revitem, Natalia z Halvarem, Martyna z Jaśminem, Anna i Irmina z Dżusem i Syjosem, Madzia i Ula z Kajtkiem i Toddisem, Ola z Romankiem, Asia z Maksem, Iza z Uszatkiem i Roxsasem Byli z nami też Ania i Michał, którzy zabrali na spacer Rigmora i Bruno, ale nie wystartowali w samych zawodach. Oczywiście nasze cudowne psiaki czekają wciąż na cudowne domy, jak widać najchętniej aktywne, ale bardzo kochające Na zdjęciu nasi zwycięzcy, a do oglądania pozostałych zdjęć zapraszamy tutaj:

https://picasaweb.google.com/114650921578160203091/2Kwietnia2016NiebieskiDogtrekking#


W miniony weekend promowaliśmy adopcje podopiecznych naszego schroniska oraz samo schronisko w Katowicach na 22. Międzynarodowych Targach Turystyki, Spa, Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego GLOBalnie 2016. Towarzyszyliśmy stoisku Szybu Maciej (to jedyne miejsce w Województwie śląskim będące na Szlaku Zabytków Techniki oraz Szlaku Śląskie Smaki)....

.
.

Chociaż same targi były dla nas miejscem życzliwym to jednak nietypowym, ale Psitulaki potrafią znaleźć się w każdej sytuacji więc i tam daliśmy radę :) Spotkaliśmy wiele osób, którym nie jest obojętny los zwierząt, zwłaszcza tych porzucanych w okresie wakacyjnym. Promocja schroniska była jednocześnie promocją wody pochodzącej z ujęcie wody pitnej Szybu Maciej - osoby degustujące wodę przekazywały wolne datki do naszej skarbonki. Jak zwykle największym powodzeniem cieszył się Psitulak, który krążył między stoiskami, roztaczał swój urok i pozował do niezliczonej ilości zdjęć. Jeśli już mowa o powodzeniu to bezkonkurencyjne były potrawy serwowane przez pracowników Szybu Maciej, nie da się ich opisać inaczej, były po prostu pyyyszne ! Więcej na temat naszych nowych przyjaciół, a przy okazji wspaniałej atrakcji turystycznej i smakowej naszego miasta znajdziecie tutaj: http://www.szybmaciej.pl/

Link do galerii zdjęć: https://picasaweb.google.com/114650921578160203091/TargiGLOBalnieZSzybemMaciej1920032016

 


Aktualnie trwająca ogólnopolska kampania "Przytul Zwierzaka ze Schroniska" cieszy się ogromnym powodzeniem. Otrzymujemy na co dzień mnóstwo zapytań dotyczących długości trwania akcji oraz dostępności produktów, co utwierdza nas w przekonaniu, że zainteresowanie kampanią jest ogromne. W związku z tym postanowiliśmy wydłużyć czas trwania kampanii do 11.04.2016 do godz.23.59.

Ruszyła kampania Pomóż zwierzakom na nowo odzyskać zaufanie do człowieka

Dzięki Waszemu wsparciu mamy szansę zatrzeć ich złe wspomnienia. Bo jak one przestaną w nas wierzyć, to kto nam zostanie? Kup koszulkę i podaruj odrobinę miłości bezdomnym zwierzakom! Pomóż nam wypromować akcję! Liczymy na Ciebie!

https://mojakampania.pl/

.
.

17 marca w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości odbędzie się szkolenie pt. "Jak robotę przekształcić na pracę" całkowity dochód będzie przeznaczony na nasze Psitulaki.

.
.

Przedstawiamy mały fragment Psitulowej edukacji, czyli Lekcja z czworonogiem. Tu mamy przykład z Przedszkola nr.43, ale takich lekcji jest więcej i oby przybywało...

https://www.youtube.com/watch?v=9Y1-rycS964&feature=youtu.be

 

.
.

Dziękujemy organizatorom i wszystkim, którzy dołączyli do akcji Kupując Pomagasz 2015! Niestety nie mamy lepszego zdjęcia, ponieważ ze względu na pogodę szybciutko musieliśmy wszystko schować. Otrzymaliśmy łącznie 3540 kg psiej karmy i 2467,5 kg kociej karmy Jesteście super! :-))))) https://www.facebook.com/kupujacpomagasz/?fref=ts

 

.
.

Małe i czarne? Musi być; smaczne (jeśli to ciasteczko), eleganckie (jeśli to sukienka), pobudzająca (jeśli to kawa), rozgrzewający (jeśli to węgielek).  Tyle dobrego! A kiedy do schroniska trafia małe czarne, to serca pracowników się kurczą. Bo nie wiadomo dlaczego, ale małe czarne w schronisku mają pod górkę....

.
.

Wiele, wiele lat temu, bo w 2004 (Lider) i w 2005 (Bond) przyjęliśmy do Psitula dwa małe, czarne diabełki. Lider i Bond to nie są przypadkowe imiona, panowie musieli na nie zapracować swoimi zębami, humorami i energią. Lider i Bond. Nie mieszkały razem, bo zostałby tylko jeden, ale coś ich łączyło. Czarne futerko. Znak, że będzie trudno. Lider na adopcję czekał 10 lat, Bond 8 i się nie doczekały, chociaż przecież na początku byli młodzi i pełni energii. A potem tylko pełni energii. Lider zamieszkał w domu tymczasowym w Beskidach, Bond w mieszkaniu na Śląsku. Nie wiedzieli, że to jest lokum tymczasowe. Każdy z nich myślał, że tak ma być! No i w sumie tak było. Obaj mieli ciągle wznawiane ogłoszenia, ale nie znaleźliśmy dla nich domów. Byli szczęśliwi w swoich tymczasowych przystaniach, przekonani, że łóżko pani im się święcie należy i że tak będzie zawsze. Bond odszedł wczoraj, Lider dzisiaj. To były wspaniałe psy! Z charakterem, z osobowością, z energią za czterdziestu smutasów! Zawsze skorzy do zgrywy! I czarni. Będzie nam ich bardzo brakować!

W ich imieniu prosimy o szansę dla małych czarnych. Zobaczcie kochani naszą kotkę Jeżynkę, ma parę miesięcy, całe jej rodzeństwo znalazło już dawno domy! A młodziutka Jeżynka czeka. https://picasaweb.google.com/114650921578160203091/JezynaK2708

Zobaczcie na Bumera, który czeka od 2005 a jest przecież radosnym, uroczym psiakiem http://www.psitulmnie.pl/galeria.php?pid=386&statusid=1&animaltype=0&virtual=0&senior=0

Na długopodłogowego Brutusa, czeka od 2007, a to sam wdzięk i elegancja!

http://www.psitulmnie.pl/galeria.php?pid=1401&statusid=1&animaltype=0&virtual=0&senior=0

Na kochanego staruszka Dżekiego http://www.psitulmnie.pl/galeria.php?pid=1125&statusid=1&animaltype=0&virtual=0&senior=0

I na całą resztę naszych cudownych małych czarnych. Czarne jest na czasie! Czarne jest cool! Czarne może być Twoje!


Wielkimi krokami zbliża się jeden z najważniejszych dni w roku - DZIEŃ KOTA:) Jak zwykle zapraszamy Was do wspólnego świętowania:) Przekażcie dalej i przybywajcie, bo będzie się działo:)

.
.

Kochani!  Pampuszek bardzo wszystkim dziękuję za pomoc :-)Na tą chwilę  ( 15.02.2016)na konto wpłynęło już 3188,94 zł, czyli mamy całą potrzebną kwotę. Maluszek jeszcze został zaszczepiony, żeby przed zabieg mieć odporność i na 25 lutego jest umówiony na operację dzięki, której będzie mógł cieszyć się życiem. Jesteście niesamowici  DZIĘKUJEMY! :-))
Oczywiście o stanie zdrowia Pampuszka będziemy informować Was na bieżąco. Teraz Pampi dostaje leki i jest na diecie, musi jeść karmę specjalistyczną hepatic.

 

Nasz mały podopieczny Pampuszek jest chory i jedynie kosztowna operacja może mu pomóc by prowadził normalne życie...

 https://www.facebook.com/events/1664084463853222/

.
.

29 stycznia br w zaprzyjaźnionym Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu odbyła się kolejna uroczystość wręczania nagród laureatom Konkursu Plastycznego „Ekologiczne Przedszkole 2016” i wręczania certyfikatów „ Zwierzolubni 2016”.

.
.

Projekt ten jest prowadzony od 7 lat wspólnie przez Zespół Liderów programu wirtualnej adopcji zwierząt działający przy gabinecie doradcy metodycznego wychowania przedszkolnego w Zabrzu oraz Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Zabrzu. Kalendarz jest wynikiem konkursu przeprowadzonego w zabrzańskich przedszkolach – 25 prac zdobi tegoroczny kalendarz, a wszystko dzięki nauczycielom i dzieciom z przedszkoli :3, 6,8,9,11,12,14, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 27, 30, 31, 34, 36, 38, 39, 40, 43, 46, 48, Miriada. Dzieci przygotowywały prace plastyczne związane m. in ze Światowymi Dniami Kota, Niedźwiedzia Polarnego, Bociana, Zwierząt Laboratoryjnych, Motyla, Kundelka, Ptaków itd. Konkurs poprzedzony był zajęciami na temat ochrony przyrody i był świetnym pretekstem do rozmowy z dziećmi na temat odpowiednich zachowań i poszerzania wiedzy o świecie.Certyfikat Zwierzolubni jest przyznawany placówkom jako docenienie ich pracy, organizowanie wszelkich działań mających na celu dbanie o środowisko w kontekście troski o zwierzęta w najbliższym otoczeniu, promocję odpowiedniego zachowania i odpowiedzialności wobec otaczającej nas przyrody. Warunkiem otrzymania tego certyfikatu jest też wirtualna adopcja zwierzaka ze zabrzańskiego Schroniska „Psitulmnie”.

W tym roku tablice Zwierzolubni otrzymały:

1. Przedszkole nr 36 z Zabrza

2. Szkoła Podstawowa nr 30 z Zabrza

Uroczystość uświetniła występem znakomita grupa teatralna Klubu Twórczego Nauczyciela Przedszkola, w której przedszkolanki z zabrzańskich przedszkoli wcielają się z dużym powodzeniem w rolę aktorek. Dzieci z zachwytem rozpoznawały swoje „Panie” w strojach m. in żab, łabędzi, kota w przedstawieniu “Kłopoty Burka z podwórka”Obecnie certyfikatem Zwierzolubni może pochwalić sie 29 przedszkoli z Zabrza, 7 szkół podstawowych I świetlica z Zabrza, przedszkola I szkoły z Katowic, Bytomia, Siemianowic, Gierałtowic, Warszawy

 https://www.youtube.com/watch?v=6TlIrjhEsxo


Bardzo prosimy wszystkich którzy wspierają nas finansowo o używanie nastepującego  konta:  ING 60 1050 1298 1000 0090 3056 8399 


Stare konto będzie jeszcze czynne, ale w nowym banku mamy lepsze warunki. 

Wszystkim darczyńcom dziękujemy ! Przepraszamy za niedogodność. 

.
.

W grudniu wystapilismy z oficjalną prośbą do Prezydent Miasta Zabrza Pani Małgorzaty Mańki- Szulik o podjęcie decyzji o zakazie wjazdu do naszego miasta cyrków ze zwierzętami. Dzisiaj otrzymaliśmy informację, że w Zabrzu nie będzie juz więcej wystepów, w których wykorzystywane sa zwierzęta!!

.
.

Paka dla zwierzaka z PSITULMNIE od Zabrzańskiej Kuchni Społecznej.

https://www.facebook.com/vegekuchnia/

BARDZO DZIĘKUJEMY !!!

 

 

.
.

Wczoraj dotarły do nas dary z zbiórki zorganizowanej przez Petsmile https://m.facebook.com/Petsmile-Przyjaciele-Twoich-Zwierz%C4%85t-530739970275310/ Bardzo dziękujemy w imieniu naszych podopiecznych za ogromną pomoc Super, że zawsze możemy na Was liczyć

.
.

Bardzo prosimy aby w okresie zimowym w sprawie adopcji psów zgłaszać się do schroniska w godz. od 10 do 16 ze względu na warunki środowiskowe. Po prostu zbyt szybko robi się ciemno na zewnątrz, a nie mamy takiego dobrego oświetlenia,  żeby pokazać wszystkie psy z pawilonów. Dziękujemy za zrozumienie. Sorry taki mamy klimat......

.
.

SCHRONISKOWE WIADOMOŚCI - rok 2016

W minionym tygodniu przyjęliśmy 9 psów i 2 koty.

.
.

W związku z podjętymi interwencjami przybyło nam 7 psów i 1 kot, są to:

- pies mały, czarny, podpalany ze średniej długości włosem i stojącymi uszkami z Centrum Handlowego Platan przy pl. Teatralnym,

- pies mały, czarny z krótkim ogonkiem z ul. Mrozka,

- suczka mała, czarna podpalana z czarną pręgą wzdłuż grzbietu z ul. 3 Maja,

- pies średnio-duży, biały w brązowe łaty, czarne piegi na pysku w typie Bernardyna z Kliniki Weterynaryjnej w Zabrzu przy ul. Kochanowskiego,

- pies mały, biały z dłuższą sierścią w typie Maltańczyka z ul. Rataja,

- pies średni, czarny-podpalany, krótkowłosy,  w hipotermii i ze złamaną łapą po wypadku na  ul. Tarnopolskiej

- suczkę- szczeniaka, mała, czarna, krótkowłosa z ul. Nawrata,

- kotkę szaroburą, pręgowaną z ul. Witosa, gdzie była prawdopodobnie uwiązana przy śmietniku,

Zwierzęta przyprowadzone przez osoby prywatne:

- suczka mała o maści pieprz-sól z białymi dodatkami, szorstkowłosa z DK 88, po wypadku w złym stanie zdrowotnym,

- suczka- szczeniak, mała, biała w brązowe łaty, stojące uszka, krótkowłosa z ul. Szybowej,

- kota czarno – białego, który miał problemy zdrowotne i został doprowadzony do Kliniki Weterynaryjnej przez postronną osobę.

Do swoich opiekunów wróciły: Kaja z ul. 3 Maja, Maniek z ul. Rataja.

Pożegnaliśmy naszych przyjaciół za Tęczowy Most: Jagutek (k-3171) w Klinice zdiagnozowane FIP - czyli wirusowe zapalenie otrzewnej :-( Bardzo nam przykro, że nie było mu dane dorosnąć u boku kochającej rodzinki :-( 29.12.2016

Wróciły do nas:

Dykuś (6267) po tym jak jego Pani trafiła do Domu Pomocy Społecznej … :-(

Franuś (8399) biegał bez nadzoru na ul. Chrobrego. Jego dotychczasowa właścicielka stwierdziła , że rok po adopcji oddała go innej osobie ale nie potrafiła podać jego danych ….

Wasabi (10152) pies biegał bez nadzoru w Myszkowie, trafił do schroniska w Zawierciu … jego dotychczasowy opiekun okazał się bardzo nieodpowiedzialnym człowiekiem ! Z innych źródeł mamy informacje, że tresował psa lejąc go wodą gdy szczekał … Ponadto inną osobę poinformował, że nie ma już psa bo umarł gdyż miał chorą wątrobę a nam powiedział , że miał wypadek i pies mu uciekł …!!! Nie obędzie się bez konsekwencji …!!!!

Nowe domki ma 9 psów i 3 koty:

w Gliwicach: Charlie (10202), Ryjek (10151), Śmieszka (10162),

w Mysłowicach: Piluś (k-2807),

w Zabrzu: Bajle (10203), Kieł (10019),

w Niemczech: Marlin (10204), Gacek (9980),

w Bytomiu: Tully (k-3165),

w Jastrzębiu-Zdroju: Jagódka (10183),

w Rudzie Śląskiej: Klara (9702), Łasiu (k-3200)

Otrzymaliśmy dary od : Katarzyny, Karoliny i Anny, Maji, Zosi, Agaty, Anny, Anety, Justyny, Anny, Łukasza, Zuzanny, Piotra, Adama, Marii, Marcina, Jarosława, Sandry, Joanny, Magdaleny, Adama,. Barbary, Biura PWC w Katowicach, Mirelli, Bogdana, Adriana, rodzin: Golec, Gil i Łata, Firmy Logstor Polska sp z o.o., Jagody, Izabelli, Gimnazjum nr 17 w Katowicach, Doroty, Aleksandry, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Gimnazjum nr 25 w Zabrzu, Reperatorium Specjalistyczne servis APPLE HTC, Zooplusa, Izabeli.

Wszystkim darczyńcom bardzo dziękujemy:-)))))

W ostatnim okresie trafiło do nas 19 psów i 1 kot :- (

.
.

W związku z podjętymi interwencjami przyjęliśmy do schroniska 10 psów i 1 kota, są to:

- pies – biszkoptowy, w typie labradora o różowym nosku, troszkę z nadwagą z ul. Heweliusza,

- pies mały, brązowy z białym krawatem bez przedniej prawej łapy, krótkowłosy, z krótkim ogonkiem z ul. P. Skargi,

- pies brązowy z ciemnym nalotem, o dłuższej sierści, klapniętych ciemnych uszkach i jasnobrązowym zawiniętym ogonku z ul. Zamenhoffa w związku z wypadkiem właściciela,

- pies mały, brązowy, krótkowłosy z klapniętymi uszami z ul. Czołgistów,

- pies mało-średni, brązowy z białym krawatem, krótkowłosy z ul. Niedurnego,

- suczka duża, brązowa, pręgowana z Rodzinnych Ogródków Działkowych ,,Mostostal’’ na ul. Strugi, była uwiązana na łańcuchu 24h,

- pies mały, brązowy z ciemnym nalotem z ul. Pawliczka,

- pies czarny w typie Labradora z ul. Krakowskiej przy sklepie Żabka,

- pies mały, czarny, podpalany z białym krawatem, z dłuższą sierścią, w złym stanie zdrowotnym, błąkał się na ul. Damrota ciągnąc za sobą resztę łańcucha,

- suczka-szczeniak, mała, brązowa z czarną kufą z ul. Głowackiego,

- kotka szarobura pręgowana z ul. Witosa, gdzie była uwiązana na śmietniku,

Zwierzęta przyprowadzone przez osoby prywatne:

- suczka mała, brązowa z białymi dodatkami, ciemniejszym nalotem na zakończeniu ogonka, krótkowłosa z klapniętymi uszkami z ul. Klonowej,

- pies mały, jasnobrązowy, krótkowłosy z klapniętymi uszami z ul. Buchenwaldczyków,

- suczka, duża, jasnobrązowa z klapniętymi uszami z ul. Damrota w związku z niewłaściwą opieką właściciela,

- pies duży, czarny, podpalany z białymi dodatkami, klapniętymi uszami, krótkowłosy z ul. Ks. Józefa,

- suczka, mało-średnia, czarna, podpalana z ul. Nocznickiego, gdzie się bardzo często błąkała i była dokarmiana przez mieszkańców,

- pies mały o średniej długości falowaną sierścią o kolorze biszkoptowym z ul. Chudowskiej, gdzie od dłuższego czasu się błąkał,

- 3 szczeniaki o czarnej –podpalanej maści z białymi dodatkami z ul. Młyńskiej, które osoba doprowadzająca odebrała w kartonie jakimś chłopakom i chciała porzucić pod schroniskiem …,

Ponadto inspektor TOZ w Polsce Oddział w Zabrzu oraz pracownik schroniska w związku ze zgłoszeniem Policji podjęli interwencję na ul. Bytomskiej w związku z poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym psem … Niestety suczka rasy Labrador Retriver o czarnej maści, imieniu Szila straciła 2 przednie kończyny … została potrącona przez tramwaj … Na miejscu był również właściciel zwierzęcia, który twierdził, że jego pies często biegał w tych rejonach - jak się okazało bez nadzoru … i nigdy nic się nie stało …Ta historia ma smutny koniec … Szila odeszła za Tęczowy Most …:-(

Dlatego apelujemy do właścicieli/ opiekunów zwierząt … proszę kierować się rozsądkiem, przewidywaniem skutków, odpowiedzialnością za życie i zdrowie … Tłumaczenie się , że 100 razy nic się nie stało nie jest podstawą, że 101 raz też się nic nie stanie!!! Opiekunie jesteś odpowiedzialny za życie zwierzęcia …To zwierzę nie musiało tak strasznie cierpieć …ta historia mogła mieć inny koniec … !!! [*]

Do właścicieli wróciły: Max z ul. Zamenhoffa, Lena z ul. 11 Listopada, Barni z ul. Czołgistów, Maja z ul. Wojska Polskiego, Frodo z ul. Krakowskiej,

Nowe domki znalazło 12 psów i 11 kotów:

w Gliwicach: Fisia (k-3072), Cristina (10180), Diva (k-3190), Dżulia (10190),

w Bytomiu: Jackson (k-3179) wraz z Princem (k-3180),

w Nowej Cerakwi: Tweety (k-3186),

we Wrocławiu: Hawranek (9927),

w Rudzie Śląskiej; Fretka (k-3206), Fineasz (k-3207), Kubuś (10045),

w Żorach: Loczek (10052),

w Pyskowicach: Czena (k-3204),

w Chudowie: Merdeditch (10179),

w Orzeszu: Pyzunia (k-3170),

w Zabrzu: Armia (10188), Bejts (k-3203), Mona Lisa (10184), Feniks (k-3087), Jala (8588), Anira (6915),

w Knurowie: Twardziel (9705),

w Katowicach: Majlo (10049)

Znów w schronisku: Rudy (8305) - był uwiązany przy poczcie na ul. Bytomskiej ... właścicielka okazała się osobą nieodpowiedzialną ... przez długi czas nie kontaktowała się ze schroniskiem …

Za Tęczowym Mostem: Kador (10142) – kiedy wydawało się, że już wszystko będzie dobrze to okazało się, że biedaczek miał rozległy guz w klatce piersiowej. Bardzo nam przykro, że odszedł wspaniały psiak, który w swoim życiu zaznał bardzo mało dobrego... [*]

Otrzymaliśmy dary od: Ewy, Wiesławy, Katarzyny, Zespołu Szkół Społecznych w Zabrzu, Rodziców adopcyjnych Grima, Liliany, Anny, Jana, Adrianna, Adama, Przedszkola nr 35 w Zabrzu, Mai, Tomka i Agaty, Tomasza, Małgorzaty i Wojciecha, Sandry, Michała, Izabelli, Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych w Zabrzu, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Zabrzu, Gimnazjum nr 20 w Zabrzu, Katarzyny, Centralnego Laboratorium Pomiarowo Badawczego z oddziałem w Zabrzu, Marty, Natalii i Piotra, Janusza, Szkoły Podstawowej nr 5 w Zabrzu, p. Klimaza, Alicji, Szkoły Podstawowej nr 40 w Zabrzu, Eweliny, Anny, Andrzeja, rodziny Jagódki (8045), Ewy, Pawła, Marii, Darii, Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, Marianny i Bogusława, Justyny, Przedszkola nr 18 w Zabrzu ,,Biedronki’’, Barbary i Sebastiana, Tomasza, Szkoły Podstawowej nr 2 w Zabrzu, Magdy, Kasi, Sklepu Carrefour w Zabrzu, Andrzeja, Szkoły Podstawowej nr 24 w Zabrzu kl II B i II C, Róży, klientów saloniku prasowego w Biskupicach, Patrycji- samorząd studencki, Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Waldemara, Asi, właścicieli i klientów sklepu Petsmile, Oliwii, Angeliny i Mateusza, Patrycji i Przemysława, Firmy Belleko w Zabrzu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 9 w Zabrzu, Grzegorza i Kamila, Faustyny i Lucyny, Poradni Vademecum w Zabrzu, Marty, Marcina , Kamili, Katarzyny, Magdy, Gimnazjum nr 6 w Zabrzu, Marysi, Anny, Laury, Doroty, Edyty, Joanny i Natalii, Zespołu Szkół nr 3 w Zabrzu, od rodziców Harcerza, Zuzanny, Ani, Zespołu Szkół Społecznych Zabrzańskiego Towarzystwa Szkolnego w Zabrzu, Olgi, Neli, Martyny, zooplusa, Natalii, Uli, p. Zmyślonych, Asi, Gabrieli, Zespołu Szkół nr 3 w Zabrzu, Międzynarodowej Szkoły Podstawowej w Zabrzu, Magdy, Gumisiowego Przedszkola w Siemianowicach Śląskich, Gimnazjum nr 16 w Zabrzu, Prywatnej Szkoły w Katowicach, Róży, Miejskiej Biblioteki Publicznej – Filia nr 11 w Zabrzu, Szkoły Podstawowej nr 19 w Zabrzu, Szkoły Podstawowej nr 45 w Bytomiu, Urzędu Miasta Zabrze – Wydziału Budownictwa.

Wszystkim darczyńcom bardzo dziękujemy :)

Mamy 8 nowych psów i 3 koty :- (

 

 

.
.

W związku z podjętymi interwencjami przyjęliśmy do schroniska 5 psów i 2 koty, są to:

- pies duży, owczarkowaty, czarny-podpalany ze stojącymi uszami, krótkowłosy (który miał problemy z poruszaniem się) z ul. Gdańskiej przy Multikinie,

- suczka- szczeniak, czarna podpalana, z białym krawatem, klapniętymi uszami, krótkowłosa z ul. Bytomskiej,

- suczka- szczeniak, mała czarna podpalana, krótkowłosa z ul. Wojska Polskiego,

- pies w typie Huskiego o biało-czarnym umaszczeniu z ul. Szkubacza,

- suczka- szczeniak, mała czarna z białymi dodatkami i średnim włosem z ul. Jagodowej,

- 2 koty z ul. Wojska Polskiego – tj. kocię biało-stalowe pręgowane oraz szarobure pręgowane

Zwierzęta przyprowadzone przez osoby prywatne:

- 2 psy z ul. Legnickiej tj: mały – czarny, podpalany, krótkowłosy z klapniętymi uszami oraz mało- średni czarny z delikatnym białym krawatem

- suczka- szczeniak – czarna podpalana z średnim włosem z ul. Okrzei

- kocię czarne z białymi dodatkami pogranicza Zabrza i Bytomia,

Do właścicieli wróciły:

Liba z ul. Armii Krajowej, Kołek z ul. Zamkowej, Kiler z ul. Gdańskiej,

Nowe domki znalazło 12 psów i 5 kotów:

- w Zabrzu: Linda (10176), Grim (10160), Gekson (k-3064), Czedar (k-3174), Marina (9811), Luszka (9812), Romka (10178), Dini (9601), Borusia (k-3044)

- w Smolnicy: Gapa (10146)

- w Katowicach: Cziya (10157)

- w Rudzie śląskiej : Oleander (10061)

- w Sosnowcu : Xsora (10156)

- w Gliwicach: Preston (9964), Froli (k-3149)

- w Piekarach Śląskich : Dawiś (k-3183)

- w Bytomiu: Pysia (6722)

Znów w schronisku:

Gacek - (9980) – właścicielka się wyprowadziła, a pies … błąkał się bez nadzoru …

Jala (8585) – biegała bez nadzoru na ul. Roosevelta …właścicielka nie odbiera telefonu … nie szuka psa … wyprowadziła się z dotychczasowego miejsca zamieszkania … TO CZŁOWIEK ZGOTOWAŁ JEJ TAKI LOS !!!

Otrzymaliśmy dary od:

Lucyny, Agnieszki, Przedszkola nr 40 w Zabrzu, Anny, Seweryna, Danuty, Moniki, Anny, Michała, Magdaleny, Zespołu Szkół nr 10 w Zabrzu, Agnieszki, Jadwigi i Michała, Marty, Hanny, Piotra, Izy, Firmy Rossmanna Zabrzem, Specjalnego Ośrodka Wychowawczego nr 2 w Bytomiu, Przedszkola nr 23 w Bytomiu, Krystiana, Klaudii, Kamila, Joanny, Firmy Tropical, Firmy Eco Life Group z Tarnowskich Gór, Zespołu Szkół nr 18 w Zabrzu, Olgi, Uli, Elżbiety, Rafała, Joanny, Sklepu zoologicznego w Zabrzu- ul. Franciszkańska.

Wszystkim darczyńcom i odwiedzającym bardzo dziękujemy :)

 

Mamy 12 nowych psów i 4 koty

.
.

W związku z podjętymi interwencjami przyjęliśmy do schroniska 9 psów i 3 koty, są to:

- suczka, mała, brązowa z ciemnym nalotem, białymi dodatkami z ul. Brodzińskiego, którą jak to zwykle bywa w takich sytuacjach nie zaopiekowała się rodzina po śmierci właściciela. Smutne ale prawdziwe…

- pies mały, tricolorowy z dłuższą szorstkowłosą sierścią, który błąkał się w rejonach ul. Sikorskiego przy Szybie Pawłów,

- pies mały czarny, podpalany, krótkowłosy, którego właściciel trafił na Izbę Wytrzeźwień z ul. Franciszkańskiej,

- 2 psy, które koczowały na klatce schodowej na ul. Witosa : pies mały, czarny – podpalany, z białym dodatkiem oraz pies mały, biały z czarno-brązowymi łatami, o dłuższej sierści, bez ogona,

- pies duży, bardzo wystraszony, czarny z białym krawatem, krótkowłosy z klapniętymi uszami w związku z brakiem nadzoru nad psem przez właściciela z ul. Kostki,

- suczka, szczeniak, mała, brązowa z białymi dodatkami, białym krawatem i ciemnym ogonkiem z ul. Tarnopolskiej,

- suczka duża, owczarkowata, czarna-podpalana, stojące uszy , długowłosa z ul. A. Krajowej,

- suczka- szczeniak, mała, czarna podpalana, gładkowłosa z białym krawatem i stojącymi uszkami z ul. Sienkiewicza,

- kotka szarobura pręgowana z obrożą przeciwpchelną z ul. 3- go Maja,

- kocurek o czarnym umaszczeniu z czarna obrożą z kamieniami, który wszedł do piwnicy na ul. Wolności,

- kotka czarna z małym białym krawatem, która już dłuższy czas błąkała się na ul. Andresa Zwierzęta przyprowadzone przez osoby prywatne:

- suczka mała, brązowa po wypadku, która trafiła do Kliniki Weterynaryjnej w bardzo ciężkim stanie z ul. Bytomskiej, gdzie leżała w krzakach skomląc z bólu o pomoc,

- pies mały, czarny-podpalany ze średniej długości włosem, białym krawatem z ul. Mochnackiego,

- pies mały, jasnobrązowy, krótkowłosy starszy, który błąkał się na przystanku przy ul. K. Miarki,

- kocurek o rudym umaszczeniu z białymi dodatkami z ul. Wolności

Do właścicieli wróciły:

Rita vel Nelka, która trafiła do na z ul. Badestinusa,

Czesiu, który tak naprawdę nazwa się Bobi z ul. Sikorskiego,

Rockefeler, który tak naprawdę nazywa się Bruno z ul. Zamkowej,

Feluś, który do schroniska trafił z ul. Nowodworskiej już jakiś czas temu… trzymamy kciuki,

Miki i Łatek z ul. Witosa,

Nowe domki znalazło 9 psów i 2 koty:

- w Chorzowie: Ralto (K-3188),

- w Zabrzu: Gram (10150), Chrupek (10148), Gost (9611), Camembert (k-3175), Pampuszek (9759)

- w Rudzie Śląskiej: Mordeczka (10149), Pasja (10036)

- w Katowicach: Szafran (10153)

- w Gliwicach: Wasabi ((10152)

- w Mikołowie: Seven (10145)

Za Tęczowym Mostem:

Viserys (k-3159) odszedł nasz kochany czarnulek ... nie udało się go wyleczyć ... poszedł spać i .... zasnął na zawsze:-) Wygrzewaj się w słoneczku kochany Viserysku i biegaj szczęśliwy za Tęczowym Mostem:-)

 Lorina (k-3198) niestety ... diagnoza ... panleukopenia ... brak szans na leczenie ...

 Otrzymaliśmy dary od: Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 3 w Zabrzu, Szkoły Podstawowej nr 23 w Zabrzu, Uli i Marka, Anety, Zbigniewa i Niki, Jana, zespołu Majnush Project, który w Starej Oberży zorganizował zbiórkę, Przedszkola nr 34 w Zabrzu, Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno-Wychowawczego OREW w Bytomiu, Marcina, Grzegorza, Bartosza, Asi, Marzeny, Leszka i Maji, Przedszkola nr 41 w Zabrzu, Zespołu Szkół Specjalnych nr 41 w Zabrzu, Hanny z firmy WOBIS Zabrze, Lucyny, Agnieszki, Miejskiego Przedszkola nr 35 w Bytomiu , Darii, Mirosław, marka, Przedszkola nr 16 w Zabrzu,

Ponadto odwiedzili nas: Uczniowie wraz opiekunem z Zespołu Szkół Specjalnych nr 41 w Zabrzu Wszystkim darczyńcom i odwiedzającym bardzo dziękujemy :)

Mamy 7 nowych psów i 4 koty :- (

.
.

W związku z podjętymi interwencjami przyjęliśmy do schroniska 5 psów i 3 koty, są to:

- suczka mała, czarna ze średniej długości włosem z ul. Wolności przy sklepie Polo Market, gdzie była uwiązana pod sklepem,

- pies, duży, brązowy pręgowany z ul. Ślęczka,

- suczka mała, jasnobrązowa, krótkowłosa, ze stojącymi uszami w typie Pinczera z ul. Szpitalnej,

- pies szczeniak, mały, czarny z dłuższą sierścią, stojące uszy, biały krawat z ul. Zamkowej, gdzie biegał po boisku szkolnym,

- suczka, duża, czarna podpalana z dłuższym włosem, klapniętymi uszami, tatuażem w uchu (średnio czytelnym) z ul. Badestinusa,

- kotka czarna  w złym stanie zdrowotnym z ul. Św. Wawrzyńca,

- kotka biało-czarna z ul. Paderewskiego,  jej pani trafiła do szpitala,

- kocur szarobury-pręgowany z ul. Cmentarnej (segregacja odpadów)

Zwierzęta przyprowadzone przez osoby prywatne:

- suczka mała, brązowa, krótkowłosa ze stojącymi uszami z ul. Gen. De Gaulle’a,

- pies mały, biszkoptowy, krótkowłosy z różowym noskiem, znaleziony na pograniczu Zabrza i Rudy Śląskiej,

- koteczka szylkretkowa w bardzo złym stanie zdrowotnym z ul. Sądowej

Do właścicieli wróciły:

Nana z ul. Wolności, Dream, który tak naprawdę nazywa się Ares z pogranicza Zabrza i Rudy Śląskiej, Nuka z ul. Szpitalnej,

Do schroniska wrócił:

Bazik (8805) … biegał bez nadzoru na ul. Sobieskiego …

Szafir (8445) trafił do schroniska w Bytomiu w związku z interwencją Policji w miejscu zamieszkania właściciela … wrócił do nas … opiekun okazał się być osobą nieodpowiedzialną :-(

Nowe domki znalazło 6 psów i 7 kotów:

- w Zabrzu: Tuna (k-3181), Lajkuś (10161), Theta (k-3129), Citra (k-3154), Hankus (k-3116), Czubaka (k-3062), Dżeki (4964)

- w Bytomiu: Pawłow (k-3056), Melania (9981)

- w Ketach: Xantia (10109)

- w Rudzie Śląskiej: Gunis (8956)

- w Knurowie: Mrówcia (k-3106),

- w Katowicach: Dżuel (9928)

Za Tęczowym Mostem:

Irma (9332) - pożegnaliśmy nasza przyjaciółkę … miała nowotwór obu listw mlecznych z przerzutami do płuc … tak trudno się pogodzić … [*]

Uchacz (10041) – kaszel okazał się nowotworem płuc … nie do pokonania … biegaj szczęśliwy za Tęczowym Mostem … [*]

Otrzymaliśmy dary od:

Gimnazjum nr 6 CZOiK z Zabrza, Magdaleny, Jolanty, Joanny, Sebastiana, Janusza, Brygidy, DB Cargo Polska S.A. w Zabrzu, Zooplusa, Jolanty, Ilony, Iwony, Publicznego Przedszkola w Siemoni, Danuty, Sandry, Magdaleny, Anny, Przedszkola nr 59 w Katowicach, MC Bride w Strzelcach Opolskich, Zespołu Szkół Katolickich, Jolanty, Szkoły Podstawowej nr 26 w Zabrzu, Kliniki Weterynaryjnej w Zabrzu, Małgorzaty, Szkoły Podstawowej nr 22 w Zabrzu, Dariusza, Tomasza, Przedszkola nr 25 w Katowicach, Czesława, Ireny, Marty, Patrycji.

Ponadto odwiedzili nas uczniowie wraz z opiekunami z Gimnazjum nr 6 w Zabrzu – CZOiK,

Wszystkim darczyńcom i odwiedzającym bardzo dziękujemy :)

 

Mamy 7 nowych psów i 3 koty :- (

.
.

W związku z podjętymi interwencjami przyjęliśmy do schroniska 3 psy i 2 koty, są to:

- suczkę średnią, jasnobrązową z dłuższym kręconym włosem z ul. 11 Listopada,

- suczkę małą, białą z brązowymi łatami z ul. Krakowskiej,

- psa mało średniego czarnego-podpalanego ze średnim włosem z ul. Sobieskiego,

- kocię czarne z białymi dodatkami z ul. Szczęście Ludwika,

- kocię czarne z ul. Zaolziańskiej.

Zwierzęta przyprowadzone przez osoby prywatne:

- suczkę małą brązową z dłuższym włosem z ul. Witosa,

- pies mały, rudy, szorstkowłosy z ul. Franciszkańskiej,

- pies mały, czarny-podpalany ze średnim włosem, wyłysieniami, białym krawatem oraz krótkim ogonkiem z dzielnicy Helenka,

- kocię rude- pręgowane w złym stanie zdrowotnym z ul. Kołobrzeskiej,

- pies- szczeniak, mały, brązowy, krótkowłosy z klapniętymi uszami z ul. Dąbrowskiego.

Do właścicieli wróciły: Murzyn z pl. Teatralnego, Dżeki z ul. Bytomskiej, Rudi z ul. Franciszkańskiej, Kora z ul. Krakowskiej

Do schroniska wrócił: Djeko (9544) biegał bez nadzoru w Bytomiu przy schronisku …

Nowe domki znalazło 5 psów 11 kotów:

w Zabrzu: Dave (10043), Krystof (10000),Mozarella (k-3173), Pintel (k-3023), Mikulek (k-3053), Czubaka ( k-3062), w Bąkowie: Hania (9979),

w Bytomiu: Benio (8097), Batman (k-3195), Eter (k-3189),

w Niechodzinie: Dybuk (k-3115) i Grafitek (k-3130),

w Rudzie Śląskiej: Ador (10106),

w Katowicach: Kwiatek ( k-3153),

w Gliwicach Gorgonzola (k-3176),

w Niemczech: Severus (k-2857)

Za Tęczowym Mostem:

Logan (10131) - odszedłeś za Tęczowy Most… byłeś u nas krótko a skradłeś nasze serca …swoją pozytywną aktywnością, merdającym ogonem i ,,tańczącymi łapkami ‘’ … [*],

Kroked (7759) Przepraszamy, że nie udało się nam znaleźć Ci nowego domu … byłeś z nami od 2012r. … Pożegnaliśmy Cię nasz przyjacielu. Diagnoza bez szans na ratunek … niedowład kończyn miednicznych na tle syndromu końskiego ogona … [*],

Max (9089) – odszedłeś tak nagle … po cichutku, bez pożegnania …. Nasz przyjacielu …. Serca pękają, łzy spływają po policzku … biegaj szczęśliwie za Tęczowym Mostem … [*]

Otrzymaliśmy dary od: Przedszkola nr 9 w Zabrzu, Sandry, Barona, Alicji, Małgorzaty, Szkoły Podstawowej nr 26 w Zabrzu, Szkoły Podstawowej nr 2 w Zabrzu, Wojciecha i Łukasza –od Sticza, Ilony i Krzysztofa, Sióstr Zakonnych w Zabrzu, Śląskiego Centrum Chorób Serca, Tomasza, Sklepu Netto w Zabrzu, Szkoły Podstawowej nr 21 w Zabrzu, Czesława, Barbary, Józefa, Uli, Grzegorza, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu, Szkoły Podstawowej nr 43 w Zabrzu.

Wszystkim darczyńcom bardzo dziękujemy :)

 

Mamy 13 nowych psów i 8 kotów:-)

.
.

W związku z podjętymi interwencjami przyjęliśmy do schroniska 6 psów i 3 koty, są to:

-pies mały, czarny podpalany, krótkowłosy z ROD ,,Biała Róża’’, gdzie był uwiązany do płotu ogródka

- pies, mało- średni, brązowy, szorstkowłosy z klapniętymi uszami z ul. Monte Cassino przy sklepie Netto,

- pies mały, czarny, podpalany, krótkowłosy z ul. Korczoka,

- pies mało- średni, srebrny, obcięty z ul. Bytomskiej z ul. Młyńską,

- pies duży brązowy, pręgowany z białymi dodatkami z pl. Teatralnego

- suczka mała, biała z czarnymi dodatkami z ul. Zielonej,

- kocię szarobure pręgowane z ul. Wyciska,

- kocię szarobure-pręgowane z ul. Wyciska,

- kocię czarne z białymi dodatkami z ul. Szczęście Ludwika.

Zwierzęta przyprowadzone przez osoby prywatne:

- suczka, szczeniak, średnia, czarna, podpalana z dłuższym włosem znaleziona w dzielnicy Kończyce,

- pies mało- średni, biszkoptowy z klapniętymi uszami o średniej długości pokrywie włosowej znaleziony na ul. Pawliczka,

- suczka mała, czarna z białym krawatem, krótkowłosa z wyłysieniami wokół oczu, która biegała w Parku Dubiela,

- pies mały, czekoladowy, krótkowłosy ze stojącymi uszkami, białym krawatem, delikatnymi wyłysieniami na szyi oraz przy ogonie, błąkał również w Parku Dubiela,

- pies szczeniak mały, czarny, podpalany z klapniętym uszami, krótkowłosy (owczarkowaty) znaleziony na klatce schodowej na ul. Wolności,

- pies mało-średni, czarny, podpalany, krótkowłosy z klapniętymi dłuższymi uszami z ul. Mehoffera,

- pies duży, czarny z średniej długości sierścią, z klapniętymi uszami, siwą brodą z ul. Mickiewicza,

- kocur rudy z ul. Bytomskiej,

- kotka biała z czarno-rudymi dodatkami z uszkodzonym w znacznym stopniu ogonem z ul. Jesionowej, - kocię czarne z ul. Galla

- kocię białe w czarne łatki z ul. Opolskiej,

- kocię rude pręgowane z ul. Kołobrzeskiej,

Do właścicieli wróciły:

Tok, który okazał się Terrym, Bosman z ul. Mickiewicza,

Murzyn z pl. Teatralnego,

Nowe domki znalazło 7 psów i 4 koty :

- w Zabrzu: Mahita (10018), Strzelec (k-3133), Basic (10115), Bolek (9687), Luna (10066), Flinta (10088), Iwo (8433)

- w Gliwicach: Picolo (10129)

- w Knurowie: Brok (k-3132)

- w Katowicach: Karpacki (k-3134) - w Rudzie Śląskiej : Theon (k-3164)

Za Tęczowym Mostem:

Twix (5255) niestety miał bardzo chore serduszko, dostawał wiele leków, jednak nie udało mu się przedłużyć życia tak jakbyśmy tego chcieli. W ciągu ostatniego roku bardzo podupadł na zdrowiu, miewał lepsze i gorsze dni, cały czas nie traciliśmy nadziei, że może jeszcze stanie się cud? Większość życia spędził jako bezdomny i bezdomny też umarł, w aucie w drodze do Kliniki. Przepraszamy Twixiu, że nie udało nam się znaleźć Ci domku i rodziny... :-(( 

Tiara (k-2945) ... odeszłaś w ramionach kochających Cię osób ... za szybko, tak nagle ... Serca pękają ... łzy płyną po policzkach ... Tak trudno się pogodzić ... że Ciebie nie ma ... :-(

Otrzymaliśmy dary od: Wojtka, Marty, Szkoły Podstawowej nr 19 w Zabrzu- klasa 1B, Gimnazjum nr 19 w Zabrzu – klasa 3B, Dajany, Łukasza, Beaty, Mirosława, Kingi, Małgorzaty, Ireny, Aleksandry, Grzegorza, Bartłomieja, Zbigniewa, Dominiki, Przedszkola nr 29 w Zabrzu, Szkoły Podstawowej nr 1 w Zabrzu, Macieja i Małgorzaty, Pawła, Kingi, Sandry, Zuzanny, Jerzego, Doroty, Krystyny, Darii, Sylwii, Mileny, Patrycji, Barbary, Przedszkola nr 39 w Zabrzu, Zespołu Szkół nr 17 w Zabrzu, Moniki, Marcina, Przedszkola nr 9 w Zabrzu, Przedszkola nr 23 w Zabrzu, Zooplusa.

Ponadto odwiedzili nas opiekunowie wraz z podopiecznymi z: DPS ,, Wędrowiec’’ w Bytomiu, Przedszkola nr 29 w Zabrzu,

Wszystkim darczyńco oraz odwiedzającym bardzo dziękujemy!!

Mamy 9 nowych psów i 10 kotów :- (

.
.

W związku z podjętymi interwencjami przyjęliśmy do schroniska 6 psów i 1 kota, są to:

- suczka mała, brązowa z czarną kufą z ul. Witkacego,

- buldog francuski o białym umaszczeniu – zaczipowany z programu Dogs Trust z ul. Tarnopolskiej, gdzie wbiegał na jezdnię, stwarzając zagrożenie dla swojego życia i zdrowia oraz innych uczestników ruchu drogowego,

- suczka biała z czarnymi dodatkami z ul. Zamenhoffa,

- pies duży, czarny, podpalany z kolczatką, ze stojącymi uszami, wychudzony, z ubytkami sierści, zapchlony, bardzo wystraszony, był zamknięty w komórce pustostanu na ul. Grunwaldzkiej,

- pies mały, brązowy z dłuższym włosem i klapniętymi uszam,i posiadający na obroży znaczek ze szczepienia. Był uwiązany pod sklepem na ul. Ślęczka,

- pies w typie Labradora o maści biszkoptowej z ul. Zamkowej,

- kocię czarne z białymi dodatkami, znalezione przez dzieci na ul. Szczęść Boże,

Zwierzęta przyprowadzone przez osoby prywatne:

- pies mały, czarny, krótkowłosy z klapniętymi uszami z ul. Czarnieckiego przy DHL-u,

- suczka średniej wielkości, czarna, krótkowłosa z ul. Czołgistów przy cmentarzu,

- suczka szczeniak, mała czarna, podpalana ze stojącymi uszkami, krótkowłosa, znaleziona na klatce schodowej na ul. Feliksa Goły ( bardzo wystraszona),

- kocię biało-szare z ul. Dulęby,

- 2 kocięta biało bure z ul. Budowlanej, ich matka została śmiertelnie potrącona przez kierowcę samochodu,

- kotkę biało -szarą z ul. Mikołowskiej,

- kotkę szaroburą -pręgowaną, od 3 dni koczowała na klatce schodowej przy ul. Pyki

- kocię białe z szaroburymi dodatkami z ul. Kawika,

- kotkę czarną znalezioną na ul. Wolności przy kościele św. Franciszka,

- 2 kocięta szarobure pręgowane z białymi dodatkami z ul. Czystej,

Do właścicieli wróciły:

Diego z ul. Tarnopolskiej, Dori z ul. Czołgistów, Largo z ul. Zamkowej, Franki z ul. Ślęczka.

Nowe domki znalazło 9 psów i 7 kotów :

w Sosnowcu: Atos (10014),

w Zabrzu: Notek (k-3144), Biedroneczka (k-3147), Nawka (k-3143), Harissa (10135), Czubrica (10133), Kurkuma (10134),

w Rudzie Śląskiej: Lukrecja (10132),

w Gliwicach: Keni (7049), Kolendra (10136),

w Chudowie: Łomża (k-3135),

w Chorzowie: Cornetta (K-3125) i Kalisi (K-3156),

w Bytomiu: Bazylia (10137),

w Żernicy: Hokej (k-3152),

w Katowicach: Praska (9648)

Za Tęczowym Mostem: Dżizys (8358) – Bidulek nie doczekał się prawdziwego domku, przegrał walkę z nowotworem wątroby :-(, Twix (5255) -  Miał bardzo chore serduszko, dostawał wiele leków, jednak nie udało mu się przedłużyć życia tak, jakbyśmy tego chcieli. W ciągu ostatniego roku bardzo podupadł na zdrowiu, miewał lepsze i gorsze dni, cały czas nie traciliśmy nadziei, że może jeszcze stanie się cud? Większość życia spędził jako bezdomny i bezdomny też umarł, w aucie w drodze do Kliniki. Przepraszamy Twixiu, że nie udało nam się znaleźć Ci domku i rodziny... :-((

Otrzymaliśmy dary od: Szkoły Podstawowej nr 45 klasy 3F, Mateusza, Julii, Asi, klientów sklepu Simply w Zabrzu, Firmy Ista, Katarzyny, Tomasza, Agaty, Julii, Kamili, Izabeli, Zooplusa, Przedszkola nr 82 w Katowicach, Przedszkola nr 12 w Knurowie, Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 11 w Gliwicach, Przedszkola nr 9 w Zabrzu.

Wszystkim darczyńcom bardzo dziękujemy :)!!!!

Trafiło do nas 7 nowych psów i 5 kotów :- (

.
.

W związku z podjętymi interwencjami przyjęliśmy do schroniska 7 psów i 3 koty, są to:

- pies mało-średni, czarny-podpalany z białym krawatem, średniej długości sierścią, iczerwoną obrożą z ul. Klonowej,

- pies duży, brązowy, pręgowany w typie amstaffa z ul. Wawrzyńskiej,

- pies – duży, czarny w typie Labradora z ul. Kołobrzeskiej,

- 4 suczki – szczeniaki brązowe z ciemnym nalotem, klapniętymi uszami znalezione w kartonie na ul. Miczurina,

- kocię czarne z ul. Korzeniowskiego,

- kocię szarobure-pręgowane z ul. Bończyka,

- kotkę szaroburą-pręgowaną wraz z 5 kociętami z ul. Dworskiej,

Zwierzęta przyprowadzone przez osoby prywatne:

- kocię biało-czarne z ul. Ofiar Katynia,

- kocurek biało-czarny z ul. Jagodowej,

Do właścicieli wróciły: Oreo z ul.Nocznickiego, Giga z ul. Wolności, Boss z ul. Kołobrzeskiej,

Nowe domki znalazło 7 psów i 7 kotów :

w Mikołowie: Holka (k-3150),

w Zabrzu: Czapir (k-3088), Nawek (k-3145), Suzi (9854), Chelsea (10127), Jaworka (k-3146), Filip (9741), Shelly (10126),

w Knurowie: Notka (k-3142), Filip (k-3069),

w Niemczech: Barbie (10125), Ajla (10057),

w Rudzie Śląskiej: Beta (k-3128),

w Gliwicach: Pimpulinek (9302)

Za Tęczowym Mostem: Harold (k-2936) - pożegnaliśmy naszego Harolda :-( Poznaliśmy go 30 marca tego roku.... wiedzieliśmy, że choruje, miał cukrzycę, odstawał leki... ale cały czas była nadzieję na to, że może stanie się cud i ktoś adoptuje chorego kota? Niestety cud się nie stał i oprócz dotychczasowej choroby zaatakowała go niewydolność nerek. Bardzo nam przykro kochany, że nie udało się. Teraz już nie będziesz cierpiał:-(( 26.10.2016

Otrzymaliśmy dary od:Centralnego Laboratorium Pomiarowo - Badawczego w Zabrzu, Magdy, Janusza, Aleksandry, Beaty, Izbelii, Aleksandra, Katarzyny, Zdzisława, Grażyny, Jana, Olgi, Szkoły Podstawowej nr 31 w Zabrzu, Urszuli, Szkoły Podstawowej nr 9 w Gliwicach, Oli, Przedszkola nr 3 w Zabrzu, Agnieszki, Przedszkola nr 6 w Zabrzu, Gumisiowego Przedszkola w Siemianowicach Śląskich, Przedszkola nr 25 w Zabrzu, Szkoły Podstawowej nr 7 w Zabrzu, Urszuli. Ponadto odwiedzili nas uczniowie wraz z opiekunami ze: Szkoły Podstawowej nr 31 w Zabrzu.

Wszystkim darczyńcom i odwiedzającym bardzo dziękujemy :) !!!

Mamy 13 nowych psów i 9 kotów ....

.
.

W związku z podjętymi interwencjami przyjęliśmy do schroniska 6 psów, 7 kotów, są to:

- pies mały, biało-szary w typie shih -tzu z Lecznicy Weterynaryjnej na ul. Lipowej,

- pies mało- średni, tricolorowy, krótkowłosy z klapniętymi uszami z DK88 (przy zjeździe na Biskupice),

- suczka mała, ruda ze średnim włosem z guzem po prawej stronie ramienia oraz listwie mlecznej z pl. Wolności, gdzie koczowała od dłuższego czasu,

- pies , średni , biały z brązowymi łatami, nakrapianym pyszczkiem, krótkowłosy z ul. Hutniczej,

- pies mały, rudy, krótkowłosy z białym krawatem z ul. Osiedleńczej

- pies, mały, czarny, szorstkowłosy z ul. św. Wojciecha (nasz uciekinier – Murzyn 9550)

- kocię, czarne z ul. Skalistej,

- 3 kocury, tj. szarobury-pręgowany, rudy i czarny z ul. Szenwalda ( wszystkie w złym stanie zdrowotnym),

- Kocurek czary z obróżką z ul. Nocznickiego 2,

- 2 kocurki, tj. czarny z białymi skarpetkami i krawatem, czarny z białymi dodatkami na pyszczku przechodzącym w krawat i skarpetkami, z ul. Sienkiewicza.

Zwierzęta przyprowadzone przez osoby prywatne to:

- 3 suczki – szczeniaczki czarne – podpalane z ul. Staromiejskiej,

- pies mały tricolorowy , krótkowłosy ze stojącymi uszami z oś. Młodego Górnika,

- 3 suczki- szczeniaczki, tj, mała czarna- podpalana ze średniej długości włosem i klapniętymi uszkami, mała brązowa z ciemnym nalotem, średnim włosem i klapniętymi uszkami, mała czarna podpalana ze średnim włosem, białym krawatem i klapniętymi uszami,

- kotka szarobura-pręgowana z ul. Kościuszki,

- kocię czarne z ul. Skalistej.

Do właścicieli wróciły: Rafi z ul. Lipowej, Roky z DK 88.

Za Tęczowy Most odeszła trójka naszych przyjaciół:

Micza (8388) kochana ... odeszła, ale nie była w tej drodze sama ... towarzyszyły Jej kochające Ją osoby... które z łzami w oczach i pękającym sercem żegnały Ją ... Zawsze będziemy Cię wspominać ... Byłaś cudownym przyjacielem ... [*]

Honek (10085) - wydawałoby się, że już będzie dobrze, że już u nas odżył.... A dopadło go zupełnie co innego. Przepuklina kroczowa z uwięźnięciem pęcherza moczowego, a jeszcze gdyby złego było za mało, to niewydolność nerek i wątroby:-(( [*]

Riszo (5667) - bidulek był już bardzo stary, w Klinice stwierdzono niewydolność wielonarządową i zero reakcji na leczenia :-( Przykro, że nie udało mu się znaleźć domku i przyszło mu odchodzić bez własnej rodziny [*]

Nowe domki znalazło 9 psów i tylko 4 koty :

- w Mikołowie: Secz (9892)

- w Bytomiu: Alf (9831)

- w Piekarach Śląskich: Grycan (k-3109)

- w Gliwicach: Nero (10097)

- w Chorzowie: Hay Line (10121)

- w Katowicach: Cornelia (10120)

- w Przetworsku: Murzyn (10107)

- w Zabrzu: Alice (10118), Naja (k-3138) , Szeler (k-3126), Shana (10113)

- w Paniówkach: Will (10119)

- w Gliwicach: Peścia (k-3140)

Otrzymaliśmy dary od: Reginy, SAS Zabrze, Artura, Asi, Jacka i Maji, Henryka, pracowników Diagnostyki Szpitala w Raciborzu, Dariusza, Marty i Pawła, Damiana, Justyny, Bogdana, Martyny, Marty, Pawła, Gimnazjum nr 20 w Zabrzu, Szkoły Podstawowej nr 8 z oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu, Moniki, Ewy, Sandry, Alicji, Aleksandry, Anny i Aleksandra, Mateusza i Karoliny, Krzysztofa, Julii, Katarzyny, Małgorzaty, Adama, Zooplusa,

Ponadto odwiedzili nas uczniowie wraz z opiekunami z: Gimnazjum nr 20 w Zabrzu .

Wszystkim darczyńcom i odwiedzającym bardzo dziękujemy :)

Mamy 8 nowych psów i 9 kotów :- (

.
.

W związku z podjętymi interwencjami przyjęliśmy do schroniska 5 psów, 3 koty oraz 1 chomika są to:

- pies duży brązowy, jasnopodpalanay z ciemnym nalotem i klapniętymi uszami z ul. Legnickiej,

- pies duży, czarny w typie Labradora z ul. Słowackiego,

- pies średni, biszkoptowy, chudy, krótkowłosy z klapniętymi uszami z ul. Chopina,

- suczka mała biała z brązowymi łatami, klapniętymi uszami, krótkowłosa z ul. Sienkiewicza,

- pies – szczeniak w typie Amstaffa, biały z brązową plamą na głowie z ul. Zaolziańskiej,

- kocię rude-pręgowane z białymi dodatkami z ul. Piotra Skargi,

- kocię szarobure- pręgowane z ul. Koźlika,

- kotka czarna oraz chomik biało-biszkoptowego z ul. Na Piaskach, które były pozostawione od minimum 4 dni bez opieki w domu,

Zwierzęta przyprowadzone przez osoby prywatne:

- suczka- szczeniak, mała, brązowa z ciemnym nalotem, białym krawatem, klapniętymi uszami z ul. Chmielnej gdzie była podrzucona w kartonie do przydomowego ogródka,

- pies średni, biszkoptowy z klapniętymi uszami, krótkowłosy z ul. Bytomskiej, gdzie biegał w okolicy kościoła,

- suczka, szczeniak, biała z brązowo szarymi łatami i średnim włosem z ul. Tatarkiewicza,

- kocię szarobure-pręgowane z ul. Korczoka,

- kotka beżowo-brązowa z ciemnym nalotem, niebieskimi oczami w typie kota Syjamskiego, w złym stanie zdrowotnym z ul. Sikorskiego,

- kotka tricolorka z ul. Matejki,

- 3 kocięta szarobure – pręgowane z ul. Grunwaldzkiej,

Do właścicieli wróciły:

Tina (7769) z ul. Kruczkowskiego, Max z ul. Słowackiego, Topuś z ul. Zaolziańskiej, Hektor z ul. Legnickiej, Dżeki z ul. Bytomskiej, Kulka z ul. Sienkiewicza,

Za Tęczowym Mostem:

Sztygar (8767) - niestety pożegnaliśmy kolejnego naszego staruszka :-( Sztygar odszedł w wieku 16 lat, pomimo ciężkiej walki i masy leków nie udało się nam postawić go na nogi, aby mógł jeszcze cieszyć się życiem :-( Pomogliśmy przekroczyć mu Tęczowy Most, odszedł w spokoju, wtulony w człowieka... już nigdy nie będzie cierpiał. Do zobaczenia Sztygarku! [*]13.10.2016

 

Nowe domki znalazło 11 psów i 6 kotów :

- w Zabrzu : Gruncia (k-3139), Tessa (8722), Sic (10087), Cornetta (k-3125), Bączek (k-3105), Pluto (8474), Nassa (10009), Chivas (9957)

- w Gliwicach: Bandi (9752), Taro (6469),Skay (k-3024), Zygzak (9898)

- w Świętochłowicach: Fronia (k-3001),

- w Bytomiu: Nestle (k-3124),

- w Mikołowie: Fini (10046),

- w Rudzie Śląskiej : Ida (10042),

- w Chorzowie: Spajki (9860)

Otrzymaliśmy dary od:

Izy i Agi, Zbigniewa, Anny, Dariusza i Barbary, Uli i Marka, Iwony i Ryszarda, Anny, Martyny, Stasia i Olka, Kasi, Izabeli, Sebastiana, Dagmary, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Zabrzu, Danuty, firmy TUV Rheinland Polska, Dominiki, Marii, Aleksandry, Przedszkola nr 6 w Zabrzu, Grażyny, Biblioteki Publicznej – Filia nr 19 w Zabrzu, Szkoły Podstawowej nr 5 w Zabrzu.

Ponadto odwiedzili nas uczniowie wraz z opiekunami ze - świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej nr 24 w Zabrzu oraz Zespołu Szkół Sportowych w Zabrzu.

Wszystkim darczyńcom i odwiedzającym bardzo dziękujemy :)

 

 

 

Mamy 8 nowych psów i aż 10 nowych kotów ...

.
.

W związku z podjętymi interwencjami przyjęliśmy do schroniska 7 psów i 4 koty, są to:

- pies mały, czarny, krótkowłosy z białym krawatem, klapniętymi uszami w typie Jamnika z ul. Fabrycznej - Lecznica Weterynaryjna, gdzie został przyprowadzony przez właściciela w celu bezpodstawnej eutanazji ….,

- suczka średnia, czarna podpalana, klapnięte uszy z ul. Mickiewicza,

- pies mały biało-czarny w typie shih-tzu z ul. Moniuszki,

- pies mały, jasnobrązowy, krótkowłosy staruszek z ubytkami sierści, znaczną infekcja pchłami, wychudzeniem z ul. 3 go Maja,

- pies mały, brązowo-czarny, szorstkowłosy o średniej długości włosem z ul. Kruczkowskiego,

- pies mały, czarny podpalany z dłuższym włosem z ul. Bytomskiej,

- pies mały, rudy z ciemnym nalotem, szorstkowłosy z dłuższym włosem znaleziony na ul. Nowodworskiej,

- kotka szylkretowa z ul. Grunwaldzkiej,

- kotka szylkretowa z ul. Pastelloziego gdzie była w piwnicy,

- kotka biało-czarna z ul. Porzeczkowej wraz z 4 kociętami,

- kotkę czarno – białą z klatki schodowej na ul. Jaworowej po śmierci właściciela,

Zwierzęta przyprowadzone przez osoby prywatne:

- suczka mała, jasnobrązowa z dłuższym włosem, ciemnym nalotem, białym krawatem i klapniętymi uszami z ul. Św. Urbana gdzie koczowała przy klatce schodowej,

- kocię czarne znalezione w lesie w dzielnicy Helenka,

- kocię szarobure pręgowane, które było przyprowadzone przez osobę prywatna do Kliniki Weterynaryjnej na ul. Kochanowskiego a znalezione na ul. Korczoka.

Do właścicieli wróciły: Bongo z ul. Mickiewicza, Bareek z ul. Moniuszki.

Do schroniska wróciły niestety:

Kamber (7908) – cudowny pies, to słowa nie tyle nasze, co oddającej go z płaczem właścicielki ... zmiana sytuacji rodzinnej i brak możliwość zabrania psa do domu rodzinnego ...,

Aga (8473) – bała się sama zostać w nowym domu no i nowi właściciele szybko ją oddali:(,

Ticz (10015) – znów w schronisku czeka na nowy i kochający domek, lecz bez dzieci …,

Chivas (9957) – został oddany z powodu zmiany sytuacji życiowej … :-(

Apelujemy : Pamiętajmy, że zwierzę, to nie rzecz. Jesteśmy mu winni poszanowanie, ochronę i opiekę!!!! Pragnąc adoptować zwierzę należy kierować się sercem i rozsądkiem oraz patrzeć przyszłościowo …

Nowe domki znalazły tylko 6 psów i 5 kotów :

w Zabrzu: Czarujący (9748), Sowella (k-3065), Kotboy (k-3063), Kruszyna (10055), Algida (k-3123), Żabka (10080), Bojka (k-3017),

w Knurowie: Majduś (k-3020),

w Bytomiu: Obi (10073),

w Katowicach: Obelix (10074),

w Gliwicach: Vejn (10092),

Za Tęczowym Mostem: Ignacy (9658) - nagle bardzo osłabł ... pojechał do kliniki na badania i ... nie udało się go uratować ... Będziemy tęsknić... Biegaj szczęśliwie za Tęczowym Mostem a my będziemy Cię wspominać ... :-(* 06.10.2016r.

Otrzymaliśmy dary od: Darii, Joanny, Gabrieli, Michaliny, Brygidy, Oliwii, Anetty, Michała i Barbary, Pet Smile, Angeliki, Moniki, Asia, Parafii św Macieja w Zabrzu, Michała, Anety, Sonii, kibiców Górnika Zabrze – roosevelta81.pl, Przedszkola nr 12 w Zabrzu, Zespołu Przedszkoli nr 1 w Zabrzu, nowożeńców - Marty i Michała, Uli i Grzegorza, Szkoły Specjalnej nr 42 w Zabrzu, Darii, Joanny, Ewy, Przedszkola Płomyk z Piekar Śląskich, Asi, Szkoły Podstawowej nr 7 w Zabrzu, Magdy.

Ponadto odwiedzili nas: Uczniowie wraz z opiekunami ze Szkoły Podstawowej nr 45 w Bytomiu, Monika z rodziną, uczestnicy Centrum Integracji Społecznej w Świętochłowicach wraz z opiekunami.

Wszystkim darczyńcom i odwiedzającym bardzo dziękujemy :)

 

Przybyło nam 7 psów i 12 kotów ...

.
.

W związku z podjętymi interwencjami przyjęliśmy do schroniska 5 psów i 8 kotów, są to:

- suczka mała, czarna, szorstkowłosa z białym krawatem z ul. 3 go Maja w rejonie skrzyżowania z ul. Jagiełły,

- pies duży, beżowy z ciemnym nalotem, białymi dodatkami, krótkowłosy z klapniętymi uszami z ul. 3 go Maja,

- Owczarek Niemiecki długowłosy z guzem na łopatce i listwie mlecznej z ul. Jordana,

- Owczarek Niemiecki długowłosy z ul. Wandy,

- pies mały, czarny, podpalany z białym krawatem, grubszy z dłuższą sierścią z ul. Zwrotniczej,

- kocur szarobury – pręgowany z uszkodzoną gałką oczną z ul. Leszczynowej,

- kotka szarobura -pręgowana z białymi dodatkami i rudym paskiem na grzbiecie z ul. Wyciska,

- kocię czarne z ul. Poniatowskiego,

- 4 kocięta w bardzo złym stanie zdrowotnym z ROD ,,Słońce’’ przy ul. Struga,

- kotką tricolorka w typie Persa znaleziona w lesie przy Kąpielisku Leśnym w Zabrzu w fatalnym stanie zdrowotnym – guz na listwie mlecznej, skołtuniony włos,

Zwierzęta przyprowadzone przez osoby prywatne: - 2 psy szczeniaczki brązowe z ciemnym nalotem i klapniętymi uszami oraz brązowy z ciemnym nalotem i białym krawatem w kartonie z ul. Długosza, - kocię szare pręgowane z ul. Grunwaldzkiej, - kotka stalowa - pręgowana z rudym dodatkiem na grzbiecie z ul. Brondera , gdzie koczowała na klatce schodowej, - kocię grafitowe w złym stanie zdrowotnym z ul. Reymonta, - kocię czarne w stanie agonalnym z rejonów miasta Zabrze,

Do właścicieli wróciły: Pako z ul. 3 – go Maja, Alfa z ul. Jordana, Pedro z ul. Wandy.

Ponownie w schronisku : Twardziel (9705) - powód ? nieodpowiedzialne traktowanie adopcji...

Nowe domki znalazły tylko 4 psy i 5 kotów :

- w Bytomiu: Kubuś (9740), Goliat (9977),

- w Zabrzu: Brulie (k-2891), Stefek (k-3100), Gagatek (k-3089), Buzino (k-3107),

- w Gliwicach: Konnor (k-3080),

- w Świętochłowicach: Maks (8410),

- w Promnicach: Boel (8903)

Otrzymaliśmy dary od: Anny, Doroty, Marii, Marcina, Barbary, Ewy i Artura, Jacka i Oli, Szkoły Specjalnej nr 42 w Zabrzu, Iwony z Sweet Dog Zabrze, Sandry, Zespołu Szkół Sportowych w Zabrzu. Ponadto odwiedzili nas uczniowie wraz z opiekunami z: Zespołu Szkół Sportowych w Zabrzu

Wszystkim darczyńcom i odwiedzającym bardzo dziękujemy :)

Trafiły do nas 4 nowe psy i 8 kotów :- ( .....

.
.

W związku z podjętymi interwencjami przyjęliśmy do schroniska 4 psy i 5 kotów, są to:

- pies duży, czarny, podpalany, krótkowłosy z ul. Tuwima,

- pies średni, czarny, podpalany, szorstkowłosy, terier z ul. Sikorskiego,

- pies średnio – duży, brązowy, pręgowany z klapniętymi uszami, krótkowłosy z białymi dodatkami z ul. Roosevelta,

- samica -Owczarek Niemiecki z ul. Goethego,

- kocię czarne do karmienia ręcznego z ul. Monte Cassino,

- kocię białe w szarobure dodatki z ul. Legnickiej,

- 3 kocięta szarobure pręgowane z ul. Św. Jacka.

Zwierzęta przyprowadzone przez osoby prywatne:

- kotka czarna z białym krawatem po wypadku znaleziona na ul. Koziołka,

- kocię szarobure pręgowane z białymi dodatkami znalezione w rejonie skrzyżowania ul. Opawskiej z ul. Wolską,

- kocię czarne znalezione w rejonie skrzyżowania ul. Opawskiej z ul. Wolską.

Do właścicieli wróciły: Elf z ul. Sikorskiego, Demon z ul. Tuwima, Neron z ul. Tuwima

Do schroniska wróciły: Bosman (k-2677) – adoptująca go osoba okazała się bardzo nieodpowiedzialna ... kociak znów jest w schronisku i z utęsknieniem czeka na nowy, tym razem kochający i wymarzony domek...:-(( 17.09.2016r., Zygzak McQ ueen (9898) –ponownie w schronisku … kolejna nieprzemyślana decyzja … Zygzak prosi o nowy, kochający domek na zawsze… 17.09.2016r.

Nowe domki znalazły tylko 3 psy i 6 kotów :

w Zabrzu: Usia (10076), Frutka (k-3117), Anders (k-3110), Amidala (k-2925),

w Bytomiu: Amaja (k-3101), Keton (k-3112),

w Gliwicach: Roxas (9099),

w Będzinie: Gutek (k-3099),

w Katowicach: Ticz (10015).

Za Tęczowym Mostem: Miszka (10070) - była w Klinice na prześwietleniu i okazało się, że nowotwór listwy mleczne dał już przerzuty do płuc, Operacja naraziłaby ją na niepotrzebne cierpienia :-(( 20.09.2016

Będziemy tęsknić…

Otrzymaliśmy dary od: Malwiny, Marii, Kamila, Eweliny, Iwony, Katarzyny i Patryka, Piotra, Moniki, Janusza, Agnieszki, Beaty, Violetty, Kamila, zooplusa, p. Michalskiej, sklepu zoologicznego z ul. Franciszkańskiej, Malwiny, Aliny:-)

Wszystkim darczyńcom bardzo dziękujemy :)

Mamy 11 nowych psów i 5 kotów :- (

 

.
.

W związku z podjętymi interwencjami przyjęliśmy do schroniska 10 psów i 2 koty, są to:

- pies czarny- podpalany, krótkowłosy z klapniętymi uszami z Parku Dubiela,

- suczka mała, czekoladowa z białymi dodatkami, średniej długości włosem, klapniętymi uszami (znacznie zapchloną) z ul. Kościuszki,

- pies mało – średni, brązowy z ciemnym nalotem, kudłaty z krzywym zgryzem z rejonu skrzyżowania ul. Tarnopolskiej z ul. Poniatowskiego,

- pies mały, biało-czarny w typie shih –tzu z ul. 1 go Maja,

- pies mało-średni, czarny-podpalany, krótkowłosy (tzw. czarna-kamizelka) z ul. Szkubacza ( M-1),

-pies duży, beżowy z dłuższym włosem, klapniętymi uszami znaleziony w lesie na ul. Zamenhoffa,

- pies duży, czarny-podpalany (Owczarek Niemiecki) z ul. Roosevelta,

- pies mały, czarny, bez ogona w typie Sznaucera z ul. Krakowskiej,

- pies średni, o płowej maści w typie Amstaffa z ul. Ciupki,

- pies samiec średni, czarny, krótkowłosy z ul. Zaolziańskiej,

- kocur biało – rudy z ul. Orzechowej gdzie leżał na III piętrze na wycieraczce w klatce schodowej,

- kocię czarne z Kliniki Weterynaryjnej ul. Kochanowskiego,

Zwierzęta przyprowadzone przez osoby prywatne:

- pies w typie Yorkshire Terrier o maści biszkoptowej z ul. Tuwima,

- kocię szarobure pręgowane z ul. 3 go Maja,

- kocur szarobury-pręgowany z dzielnicy Grzybowice,

- kocię szarobure pręgowane z dworca autobusowego na ul. Goethego

Do schroniska wrócił:

- Czarujący (9748) - niestety znowu w schronisku:((dotychczasowa właścicielka oddała go po ponad pół roku ... Najpierw próbowano oddać psiaka do Schroniska w Rudzie Śląskiej, że niby znaleziony był w ogródku ... Właścicielka okazała się osobą nieodpowiedzialną ! :-(

Nowe domki znalazły tylko 5 psów i 9 kotów :

- w Zabrzu: Rules (9985), Szymuś (k-3071), Adaś (K-3040), Amorek (k-3070), Tina (9521), Marynia (k-2877), Czika (8475),

- w Rudzie Śląskiej : Bonsai (10063),

- w Bytomiu: Majdka (k-3021), Kostek (k-3077),

- w Gliwicach: Bianko (9455), Potęga (k-2723),

- w Tychach: Teodorek (k-3057),

- w Świętochłowicach: Stritek (k-3081)

Do właścicieli wróciły:

- Dominik (naprawdę nazywa się Kocwin) z ul. Tarnogórskiej, Bartek z ul. 1--go Maja, Kuba z rejonu skrzyżowania ul. Tarnopolskiej z ul. Poniatowskiego, Lenor z ul. Zamenhoffa, Alex z ul. Roosevelta, Ramzes z ul. Ciupki, Grandal velwa się Niko z ul. Krakowskiej.

Otrzymaliśmy dary od:

Ośrodka Szkoleniowego ,,Psikurs’’ w Laryszowie, Kacpra, Centrum Labolatorium Pomiarowo-Badawczego oddział w Zabrzu, Adiany i Wojtka, Sandry, Moniki, Beaty, Anity, Lucyny i Zbigniewa, Elżbiety i Emilii, Kasi i Łukasza, Nocnej Jazdy w Zabrzu, Kamili i Roberta, Anety, Moniki i Ewy, Bogumiły, Beaty, Małgorzaty i Iwony, Aliny, Zooplusa, Centrum Handlowego Platan, ZBM - TBS Zabrze, Izoldy

Wszystkim darczyńcom bardzo dziękujemy :)

 

Mamy 9 nowych psów, 7 kotów :- (

.
.

W związku z podjętymi interwencjami przyjęliśmy do schroniska 6 psów i 4 koty, są to:

- pies mały, czarny, krótkowłosy z klapniętymi uszami z ul Kolbego,

- pies rasy Yorkshire Terrier z ul. Monte Cassino przy sklepie Netto,

- pies mały, czarny z dłuższym włosem, klapniętymi uszami i siwym pyszczkiem z ul. Boboli na wysokości targowiska miejskiego,

- pies duży, czarny, krótkowłosy z klapniętymi uszami z ul. Banachiewicza,

- pies w typie Husky, srebrno- biały -staruszek bardzo zaniedbany z ul. Góry Św. Anny,

- suczka brązowa z ciemnym nalotem z ul. Piłsudskiego, gdzie błąkała się przy Zespole Szkół nr 17,

- kocię biało-szarobure-pręgowane z ul. Jałowcowej

- kocię czarne z białymi dodatkami z parku Hutniczego,

- kocię szare-pręgowane z czarną obrożą przeciwpchelną z ul. Andersa, gdzie był na klatce schodowej,

- kocur szarobury pręgowany z ul. Matejki w okolicy Hali Mosir Zabrze,

Zwierzęta przyprowadzone przez osoby prywatne:

- pies shih- tzu biały, brązowe łaty, ciemny nalot na uszach z rejonu Mikulczyc,

- pies mały, czarny, podpalany, krótkowłosy z krótkim ogonkiem, który błąkał się w Parku Dubiela,

- pies mały, czarny, krótkowłosy z klapniętymi uszami – z kołnierzem – po zabiegu kastracji z Parku Dubiela,

- 2 małe szarobure – pręgowane kocięta na karmieniu ręcznym w Klinice Weterynaryjnej na ul. Kochanowskiego,

- kocię rude, pręgowane z terenów miasta Zabrze.-

Nowe domki znalazło 9 psów i 5 kotów :

- w Zabrzu: Digerin (10006), Gusia (k-3091), Hak (10051), Ninja (k3102), Hazel (10050), Zbój (10040), Chivas (9957),

- w Tarnowskich Górach: Mrówka (10075), Miranda (k-2958),

- w Gliwicach: Tanusia (k-3061), Pusia (10078)

- w Krakowie: Kangurek (9647),

- w Bytomiu: Lusia (10077),

- w Mikołowie: Riszio (k-3027)

Do właścicieli wróciły:

Niko z ul. Monte Cassino, Edward z ul. Banachiewicza, Max z Mikulczyc, Hold, który tak naprawdę nazywa się Misha z ul. Boboli, Tofik z Parku Dubiela,

Otrzymaliśmy dary od:

Aliny, Haliny, Barbary, Seweryna, Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży w Zabrzu, Izabeli, Roksany, Hostelu Kawuka Zabrze, Pameli i Łukasza, Sklepu Netto w Zabrzu, zoo plusa.

Wszystkim darczyńcom bardzo dziękujemy :)

 

Mamy 12 nowych psów, 8 kotów :- (

.
.

W związku z podjętymi interwencjami przyjęliśmy do schroniska 9 psów i 7 kotów, są to:

- suczka mała, czarna podpalana, krótkowłosa z ul. Gen. De Gaulle’a,

- pies mały, biały z czarnymi dodatkami, krótkowłosy z ul. Stalmacha,

- pies mały, brązowy z ciemnym nalotem, krótkowłosy z ul. Wyzwolenia,

- pies mały, brązowy z białym krawatem z ul. Jordana,

- pies średni, czarny podpalany z dłuższym włosem w typie owczarka z ul. Kobylińskiego,

- pies średni, biały z czarnymi i brązowymi łatami z ul. M.C. Skłodowskiej,

- suczka, szczeniak, mała brązowa z delikatnym ciemnym nalotem, białym krawatem i klapniętymi uszami z ul. Śniadeckich,

- suczka mała jasnobrązowa z Kliniki Weterynaryjnej z ul. Kochanowskiego,

- suczka mała, czarna, podpalana, krótkowłosa z ul. Na Piaskach,

- kocię biało czarne z ul. Spichrzowej,

- kocię biało czarne z Kliniki Weterynaryjnej na ul. Kochanowskiego,

- kotka czarna wraz z sześcioma kociętami z ul. Barlickiego,

- kocię czarno-białe z ul. Krakusa,

- kocię szarobure-pręgowane z ul. Kossaka,

- kocię szarobure – pręgowane z czarnym z ul. Londzina,

- kocię szarobure pręgowane z białymi dodatkami z ul. Kochanowskiego,

Zwierzęta przyprowadzone przez osoby prywatne:

- 3 suczki – szczeniaczki z ul. Częstochowskiej: mała, czarna, krótkowłosa z klapniętymi uszami, mała brązowa z ciemnym nalotem i klapniętymi uszami, krótkowłosa, oraz mała o błękitnej maści, krótkowłosa z klapniętymi uszami.

- kocur biało – szarobury z ul. Szymały,

Nowe domki znalazło 11 psów i 5 kotów :

- W Gliwicach: Xara (10039), Osia (10037)

 -w Zabrzu: Tytan (10033), Woker (10030), Bunio (9330), Buźka (k-2624), Pomi (10062), Zui (k-3035), Tana (k-3059)
- w Rudzie Śląskiej: Raszla (10022), Dżeki (9995)
- w Katowicach: Fredzio (8129), Mia (7303)
- w Mikołowie: Dżakers (k-3022), Sziszka (k-3042)
- w Ornontowicach: Foxi (10008)
Do właścicieli wróciły:
Azor z ul. Jaśminowej, Tofik z ul. Piastowskiej, Reksio z ul. Jordana, Viviana, która tak naprawdę nazywa się Luna z ul. Legnickiej, Merta, która tak naprawdę nazywa się Lusi z ul. Kochanowskiego, Saba z ul. Franciszkańskiej, Skubi z ul. Stalmacha, 

Otrzymaliśmy dary od:

Joanny, Katarzyny i Adriana, Olgi, Mateusza, Eugeniusza, Janiny, opiekunów Burka, Zabrzańskiego Stowarzyszenia Miłośników Motoryzacji w ramach Zabrzańskich Klasyków Nocą 6, Ani i Teosia, Małgosi i Tomka, Kasi i Kariny, Aleksandry, Zooplusa, Kliniki Weterynaryjnej w Zabrzu, Róży, Darii.
Wszystkim darczyńcom bardzo dziękujemy :)

Mamy 16 nowych psów oraz nowych 8 kotów .

.
.

W związku z podjętymi interwencjami przyjęliśmy do schroniska 13 psów i 1 kota, są to:

- suczka mała, czarna podpalana z klapniętymi uszami, krótkowłosa z ul. Tatarkiewicza,

- suczka-szczeniak, mała, czarna z białym krawatem, białymi dodatkami na tylnych łapkach, szorstkowłosa z ul. 3-go Maja,

- suczka duża, czarna w typie Labradora (grubsza) z ul. Legnickiej,

- pies średni, rudo-biały, krótkowłosy z ul. Karczewskiego,

- pies mały, biało-brązowy z krótkim ogonkiem, klapniętymi uszami, kręconym włosem w typie teriera z ul. Dożynkowej,

- pies mały, biało-czarny, krótkowłosy z ul. Buchenwaldczyków,

- pies mało- średni, o maści czarnej - podpalanej z klapniętymi uszami z ul. Piastowskiej

- pies szczeniak, mały, rudy ze średniej długości włosem z ul. Banachiewicza,

- suczka średnia, jasnobrązowa, krótkowłosa z ul. Franciszkańskiej gdzie była uwiązana przy aptece,

- pies duży, jasnobrązowy z ciemnym nalotem i brązowymi oczami w typie Huskiego z ul. M.C. Skłodowskiej,

- pies duży, jasnobrązowy z klapniętymi uszami w typie posokowca bawarskiego z ul. Zamenhoffa,

- pies mały, czarny z dłuższym włosem z ul. Jaśminowej,

- suczka, mała brązowa z ciemnym nalotem w czerwonych szelkach uwiązaną przy targowisku na ul. Budowlanej,

- kocię białe z szarymi dodatkami z ul. Stalmacha

Zwierzęta przyprowadzone przez osoby prywatne:

- pies w typie Huskiego, szaro-biały, kulejący na łapę z brązowymi oczami z ul. Kossaka,

- pies szczeniak, czarny – podpalany z białym krawatem, dłuższym włosem z ul Wojska Polskiego,

- suczka mała, brązowa z ciemnym nalotem, krótkowłosa ze stojącymi uszami z ul. Pobożnego,

- 4 parodniowe kocięta o czarnej maści z ul. Cmentarnej, które były wyrzucone do kontenera na odpady,

- kocię czarne z ul. Sportowej,

- kocię zzarobure – pręgowane z ul. Kochanowskiego,

- kocura biało – czarny z ul. Szczęść Boże,

Nowe domki znalazło tylko 6 psów i 3 koty : w Bytomiu: Bruno (10020), w Zabrzu : Sas (9775), Syriusz (8061), Zygi (k-3051), Krzysiu (k-3038), Seddler (9882), w Bobrownikach: Pikto (6700), w Rybniku: Vega (9994), w Katowicach: Samuś (k-3068)

Do właścicieli wróciły: Barlok z ul. Miczurina, Onar , który okazał się być Dinem z ul. Pułaskiego, Mjlo z ul. Karczewskiego, Ajla z ul. 3-go Maja, Roko z ul. Zamenhoffa, Awgan z ul. M. C. Skłodowskiej, Zorka z ul. Budowlanej.

Otrzymaliśmy dary od: Bożeny i podopiecznych ze Świetlicy Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień ,,Trzymaj się’’, Agaty, Kornelii, Doroty, Mateusza, Joanny, Grażyny, Tomasza, Bożeny, Justyny, Salonu Fryzjerskiego Kalamis w Zabrzu, Rafała, Agaty, Katarzyny, Mariusza, Joachima, Tadeusza, p; Skurskiej, p. Stoduła, zooplusa, Tesco sp z o.o., Biblioteki Miejskiej – Filii nr 11 w Zabrzu, Kliniki Weterynaryjnej w Zabrzu.

Wszystkim darczyńcom bardzo dziękujemy :)

Trafiło do nas 16 nowych psów oraz 2 koty :- (

.
.

W związku z podjętymi interwencjami przyjęliśmy do schroniska 13 psów, są to:

- 4 psy z ul. Sienkiewicza w związku ze śmiercią właściciela, tj. : suczka mała, biało – brązowa, suczka mała, biało-czarna o dłuższej sierści i klapniętych uszach, pies mały tricolor, pies mały czekoladowy, jasnopodpalany, klapnięte uszy, krótkowłosy,

- suczka mała jasnobrązowa z białymi dodatkami stojącymi uszami, niewidoma z ul. Wolności,

- pies mały, brązowy z ciemnym nalotem, krótkowłosy z klapniętymi uszami z ul. Królewskiej,

- pies mały, czarny, podpalany z dłuższym włosem i klapniętymi uszami z ul. 1 – go Maja,

- suczka czarna – podpalana, krótkowłosa z pl. Teatralnego,

- pies mały, rudy, krótkowłosy z krzywym zgryzem, parcianą obrożą czerwono-żółto zieloną z ul. Grabskiego gdzie się błąkał od kilku dni,

- 3 psy z ul. Cmentarnej: suczka średnia, czarna, podpalana z klapniętymi uszami, suczka średnia, czarna, podpalana ze stojącymi uszami (wyłysiała), pies średni, czarny, podpalany ze stojącymi uszami, wyłysiały,

- pies duży, brązowy, pręgowany z klapniętymi uszami w typie Cane Corso z ul. Miczurina,

Zwierzęta przyprowadzone przez osoby prywatne:

- suczka mała, brązowa z białymi dodatkami i krótkim ogonem z ul. Konfederatów Barskich,

- pies, mały, tricolorowy, krótkowłosy z klapniętymi uszami z ul. Wawelskiej,

- pies mało-średni, szaro-siwy, podpalane łapy, znacznie wychudzony, zakołtuniony z zaropiałymi oczami, ubytkami sierści i włosem dłuższym, kręconym z ul. Głowackiego, gdzie prawdopodobnie koczował na ogródku,

- kocię szarobure, pręgowane z białymi łapkami z ul. Hermisza,

- kocię biało – rude znalezione na ul. Trębackiej.

Nowe domki znalazły tylko 4 psy i 3 koty :

w Katowicach: Terenc (9934),

w Siemianowicach: Gustaw (6070),

w Knurowie: Rori (10010),

w Zabrzu: Szok (10005), Kicia (k-2894), Zyga (k-3050),

w Bytomiu: Nawratek (k-3043)

Do właścicieli wróciły: Tora z ul. Wolności, Pepsi z pl. Teatralnego, Fikuś z ul. Królewskiej

Otrzymaliśmy dary od: Mateusza, Karoliny, Katarzyny, Ewy, Adriana i Roksany, Michała, Grażyny, Amelii, Brygidy, Ministerstwa Śledzia i Wódki w Zabrzu, Moniki, Aleksandry, Patryka, Krystyny, Haliny Agnieszki i Mariusza, Kliniki Weterynaryjnej w Zabrzu, Haliny.

Wszystkim darczyńcom bardzo dziękujemy :)!!!

Mamy 16 nowych psów, 3 koty i 1 żółwia żółtolicego :- (

.
.

W związku z podjętymi interwencjami przyjęliśmy do schroniska 12 psów i 2 koty, są to:

- suczka, mała, czekoladowa, jasnopodpalana, krótkowłosa, prawe oko brązowo-błękitne a lewe oko błękitne z ul. Roosevelta,

- pies mały, czarny-podpalany, krótkowłosy z ul. 3 Maja,

- pies mały, czarny podpalany z dłuższym włosem z ul. Legnickiej,

- pies duży w typie Labradora, biszkoptowy (staruszek) z ul. Sejmowej,

- suczka - szczeniak brązowa-pręgowana z białymi dodatkami z ul. Czarnieckiego,

- pies średni, biały, dłuższy włos, szorstkowłosy z biszkoptowymi łatami na pysku w okolicy oczu z ul. Pułaskiego,

- pies mały, czarny, podpalany, krótkowłosy z ul. Pułaskiego,

- suczka w typie Owczarka Niemieckiego, czarna –podpalana, krótkowłosa z ul. Przystankowej,

- suczka mała, czarna, jasnopodpalana, krótkowłosa, która była uwiązana do ogrodzenia na ul. Stalmacha,

- pies średni, czarny, jasnopodpalany z dłuższym włosem i klapniętymi uszami z ul. Galla, gdzie wszedł na teren firmy,

- suczka mała, ruda, jasnopodplana, szorstkowłosa z niebieską obrożą z ul. Buchenwaldczyków,

- pies w typie Husky szaro biały z niebieskimi oczami z ul. Grabowej,

- 2 kocięta trocolorowe z ul. Lompy, które biegały po ulicy.

Zwierzęta przyprowadzone przez osoby prywatne:

- pies średni, biszkoptowy, klapnięte uszy, krótkowłosy , który biegał na ul. Bytomskiej po ulicy stwarzając zagrożenie dla swojego życia i zdrowia oraz innych uczestników ruchu drogowego,

- pies mało- średni rudy, szorstkowłosy, który biegał w dzielnicy Zaborze,

- żółw żółtlicy znaleziony w Parku Hutniczym w Zabrzu,

- Cocker Spaniel, biszkoptowy , starszy znaleziony na ul. Szyb Franciszek

- pies mało- średni, czarny z dłuższym włosem, starszy, który był uwiązany do drzewa za ul. Hagera w rejonie stawów,

- kocię szarobure –pręgowane z ul. Młyńskiej.

Nowe domki znalazło tylko 4 psy i 2 koty : w Zabrzu: Lora (9671), Uno (k-3011), w Bytomiu: Bytka (k- 3049), w Niemczech : Pysia (10023), w Świętochłowicach: Einer (8918), w Katowicach: Śmieszka (10032).

Do właścicieli wróciły: Mila z ul. Roosevelta, Misiu z ul. Pułaskiego, Rudi z Zaborza, Mecenas który tak naprawdę nazywa się Cyrus z ul. Sejmowej, Drops z ul. Galla, Pluto z ul. Szyb Franciszek.

Do schroniska wrócił: Bunio (9330) - jak się okazało nieodpowiedzialna opieka nad psem przez dotychczasową właścicielkę nie miała końca ... do tego oddała psa przyprowadzając go na tzw. pętli na pasku z torebki ...

Odeszły za Tęczowy Most: Bagi (k-3029), Bityl (k-3030), którzy przegrali walkę z nagłą chorobą …

Otrzymaliśmy dary od: Ewy, Izabeli, ROD ,,Słoneczne Wzgórze w Zabrzu, Mirka, Karoliny i Marka, Karoliny, Salonu Fryzjerskiego ,,Kleba’’w Zabrzu, Urszuli, Haliny, Aleksandry, Agnieszki, Kingi, Romana, Bartosza, Dominiki, Patryka, Krzysztofa, Ewy, Katarzyny,

Wszystkim darczyńcom bardzo dziękujemy :)

Mamy 22 nowych psów i 16 kotów :- (

.
.

W związku z podjętymi interwencjami przyjęliśmy do schroniska 14 psów i 8 kotów, są to:

- pies rasy Yorkshire Terrier o srebrno- złotym dłuższym włosem z ul. Krawczyka,

- suczka, mała czarna podpalana z ul. Wyzwolenia przy Pogotowiu Ratunkowym,

- pies średni, brązowy z ciemnym nalotem z ul. Sikorskiego, gdzie koczowała na klatce schodowej,

- pies mały, tricolor, szorstkowłosy ze stojącymi uszami po wypadku na ul. Bytomskiej przy Urzędzie Skarbowym,

- pies mały, biszkoptowy z dłuższym włosem, klapniętymi uszami, jasnym noskiem, czerwone szelki z ul. Łapkowskiego,

- pies mało-średni, czarny, podpalany, szorstkowłosy z blizną na klatce piersiowej z prawej strony w rejonie skrzyżowaniu ul. Wolności z ul. Monte Cassino,

- pies rasy Labrador Retriver o biszkoptowej maści, z ul. Wolności,

- pies duży, czarny, podpalany ze stojącymi uszami, krótkowłosy z ul. Fontanusa,

- pies rasy Yorkshire Terrier srebrno- złoty z ul. Krakowskiej,

- suczka rasy Bokser, brązowa, pręgowana, bardzo wychudzona, zapchlona w znacznym stopniu, która była uwiązana do tzw, trzepaka na ul. Gen. De Gaulle’a ,

- pies mały, biszkoptowy, szorstkowłosy z klapniętymi uszami i jasnym noskiem z ul. Gogolińskiej,

- suczka mała, czarna podpalana, krótkowłosa z klapniętymi uszami z ul. Kossaka,

- pies mało- średni, brązowy z ciemnym nalotem, stojącymi uszami, dłuższym włosem ( ze smyczą) z ul. 3 go Maja gdzie był uwiązany przy stacji benzynowej BP,

- pies rasy Husky srebrno- biały o niebieskich oczach z ul. Kossaka,

- kotka biało szarobura z 2 kociętami z ul Cieszyńskiej, gdzie przebywały w szafie na klatce schodowej,

- kotka szaroburo-biała z ul. Gen de Gaulle’a,

- kocię czarne z ul. Kalinowej,

- kocur biało-czarny z ul. Św. Filipa,

- kocię czarne z delikatnymi białymi włoskami z ul. Czołgistów,

- kotka biało- szarobura pręgowana z ul. Krakusa,

Zwierzęta przyprowadzone przez osoby prywatne:

- suczka, mała, brązowa, krótkowłosa z klapniętymi uszami z ul. Piłsudskiego,

- pies mało- średni, czarny, biały krawat, krótkowłosy, klapnięte uszy z ul. Wolskiego,

- pies mało-średni, czarny, z dłuższym włosem, białymi dodatkami na łapach, klatce piersiowej i pyszczku z klapniętymi uszami znaleziony w rejonie ogródków działkowych w Zabrzu-Biskupicach – przy schronisku uwiązany do drzewa,

- pies szczeniak, średni, czarny z białym krawatem, średnim włosem z ul. Legnickiej ,

- suczka mała, tricolor, krótkowłosa z klapniętymi uszami i krótkim ogonkiem z ul. Jagiellońskiej,

- suczka mała, czekoladowa, jasnopodpalana z klapniętymi uszami z ul. Paderewskiego,

- pies mały, biało-czarny, krótkowłosy z klapniętymi uszami, który szedł za naszą wolontariuszką,

- kocię czarno-białe z ul. Zamenhoffa,

- 3 kocięta szarobure – pręgowane z ul. Lompy,

- kocię białe w szarobure plamki oraz kocię biało- szarobure - pręgowane z ul. Szybowej,

- kocię biało-czarne z ul Tarnopolskiej,

- kocię białe w ciemne łatki z ul. Stalmacha 9, gdzie biegał po parkingu

Zwierzęta uwiązane przy schronisku: pies mały, tricolor ze średnim włosem i klapniętymi uszami, który był uwiązany w krzakach.

Nowe domki znalazło tylko 5 psów i 13 kotów : w Bytomiu: Ompri (9989), Gaspar (k-2939), w Zabrzu: Forcz (k-2964), Agi (k-3028), Ronik (k-2985), Chloe (9976), Rupik (k-2987), Beko (k-2948), Brooklin (k-2950), Rabyl (k-3031), Maja (9939), Mazda (9641), Lijo (k-3034), Dunkan (k-3018), Smoczek (k- 2660), w Katowicach: Danka (9978), w Gliwicach: Zuzia (k-3039), Paniówkach: Tiga (k-2996),

Do właścicieli wróciły: Pepsi z ul. Wyzwolenia, Abi z ul. Krawczyka, Ramzes z ul. Bytomskiej, Rambo- Albert z ul. Wolności, Haddock z ul. Fontanusa, Puszek z ul. Krakowskiej, Dejzi z ul. Kossaka, Enfix z ul. 3 go Maja, Flecz, który szedł za naszą wolontariuszką, Bruno z ul. Kossaka.

Do schroniska wrócił: Chivas (9957) wrócił z adopcji, ponieważ kotka mieszkająca w domu kompletnie go nie zaakceptowała, atakowała i demolowała wszystko wkoło... :-(

Otrzymaliśmy dary od: Roksany, p. Skurskiej, rodzina Poztenków, Agnieszki, Moniki, Sonii, Anny, Ewy, sklepu zoologicznego z ul. Franciszkańskiej, Maji, Pani od Kiliego, Olgi, Oli i Pawła, Anny, Aleksandry od Mariny i Luszki, Mai od Melodi i Atinki, Oli, Mai, Marii, Przedszkola nr 3 w Zabrzu, Moniki, Patrycji, Mirosława, Agaty, Rafała, Piotra, Ani, Wojtka i Pawła, Mariana, Mirki, Aleksandra, Ewy, Kliniki Weterynaryjnej w Zabrzu, Świetlicy Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień ,, Trzymaj Się ‘’ w Zabrzu, Beaty, Aleksandry, Ewy i Mai, Wiktorii, Weroniki, Iwony Moniki, Marka, Ksawerego, Grzegorza, Barbary, Zakładu Górniczego Siltech, Anieli, Patryka, Urszuli, opiekunowie Diany, p. Maj, Bety, Aleksandry,

Ponadto odwiedzili nas podopieczni wraz z opiekunami z: Przedszkola nr 3 w Zabrzu, Świetlicy Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień ,,Trzymaj się’’ w Zabrzu.

Wszystkim darczyńcom oraz odwiedzającym bardzo dziękujemy :)

Przybyło nam 11 nowych psów i 8 kotów :- (

.
.

W związku z podjętymi interwencjami przyjęliśmy do schroniska 10 psów i 3 koty, są to:

- suczka duża, jasnobrązowa z czarnymi dodatkami, przerośniętymi pazurami, zabliźnioną raną na głowie, którą właścicielka przetrzymywała w stanie rażącego zaniedbania i niechlujstwa na ul. Chojnickiego. W przedmiotowej sprawie będzie skierowana sprawa do Prokuratury Rejonowej w Zabrzu,

- pies, szczeniak, średni, biszkoptowy w typie Labradora z ul Opolskiej,

- suczka czarna, nakrapiana z ul. Zamenhoffa,

- suczka czarna, nakrapiana – starsza z ul. Zamenhoffa,

- pies mało-średni, czarny, podpalany z ul. Nowodworskiej,

- pies, Owczarek Szkocki z ul. Czarnieckiego,

- pies średni, duży, brązowy – pręgowany po wypadku z ul. Kopalnianej,

- suczka mała, czarna, podpalana z białym krawatem , skarpetkami, krótkowłosa z dłuższymi sterczącymi uszami z ul. Dębowskiego,

- suczka mała, tricolor, szorstkowłosa bardzo wystraszona (zielono-czarne szelki i czerwono - żółta smycz), która była uwiązana prawdopodobnie od dnia poprzedzającego interwencję w krzakach przy wieży ciśnień na ul. Opolskiej,

- suczka, mało- średnia , czarna podpalana z klapniętymi uszami z ul. Kochanowskiego,

- kocię szarobure pręgowane (ciemno umaszczone) z ul. Mendego,

- kocur biało-szarobury, pręgowany z ul. Młodzieżowej,

- kocię szaroburo – białe z uszkodzoną miednicą z ul Kossaka.

Zwierzęta przyprowadzone przez osoby prywatne:

- pies, szczeniak, czarny-podpalany z białym krawatem, niebieską obrożą, białym paskiem od torebki - znaleziony na ul. Rymera z niebieską,

- 2 czarne kocięta z ul. Grabowej,

- kocię szarobure pręgowane z ul. Majdanka,

- kocię szarobure pręgowane z ul. Mikulczyckiej,

- kocię białe w szarobure dodatki z ul. Wolności,

Nowe domki znalazło znalazły tylko 3 psy i 8 kotów :

w Zabrzu: Balia (9974), Refuś (k-2986), Usia (k-3010), Rafiki (k-2991), Abu (k-2960),

w Rudzie Śląskiej: Robin (k-2984), Torful (k-3036),

w Gliwicach: Untik (k-3013),

w Bytomiu: Yang (9967), Ying (9966),

w Bobrownikach: Una (k-3009)

Do właścicieli wróciły: Biszkopcik z ul. Opolskiej, Sara i Perła z ul. Zamenhoffa, Feluś z ul. Nowodworskiej, Bianka z ul. Dębowskiego.

Do schroniska wróciła: Marynia (k-2877) z uwagi na alergię właścicielki …, Anira (6915) z uwagi na przetrzymywanie zwierzęcia w stanie rażącego zaniedbania. Sprawa będzie przekazana do Prokuratury Rejonowej w Zabrzu…

Otrzymaliśmy dary od: Opiekunów oraz podopiecznych ze Świetlicy Socjoterapeutycznej ,, Trzymaj się’’ w Zabrzu, Sandry, lokatorów z ul, Ślęczka w Zabrzu, Magdy, Urszuli, Anny, Centralnego Laboratorium pomiarowo- badawczej oddział w Zabrzu, Anny, Sonii, Izabelli, Joanny, Agnieszki, Danuty, Olgi, Tadeusza, Katarzyny, sklepu Petsmile, darczyńców z Kliniki Weterynaryjnej w Zabrzu, Natalii, Open Partner na rzecz Mars Polska sp z o.o., Jarka, Anny, wirtualnego opiekuna Maksa, Haliny i Tadeusza, dzieci z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zabrzu – Filia nr 11, Sylwii.

Ponadto odwiedzili nas podopieczni wraz z opiekunami ze: Świetlicy Socjoterapeutycznej ,,Trzymaj się” w Zabrzu, Miejskiej Biblioteki Publicznej Filii nr 11 w Zabrzu.

Wszystkim darczyńcom oraz odwiedzającym bardzo dziękujemy :)

 

Mamy 9 nowych psów i 7 kotów :- (

.
.

W związku z podjętymi interwencjami przyjęliśmy do schroniska 7 psów i 5 kotów, są to:

- pies szczeniak, mały biało- czarny, który został porzucony przez swoją właścicielkę na ul. Dąbrowskiego,

- suczka mała, czarna podpalana ze średniej długości włosem, która została potrącona a kierowca nie udzielił zwierzęciu pomocy i uciekł z miejsca zdarzenia przy ul. Roosevelta,

- pies w typie owczarka z ul. 3- go Maja, którego właściciel został dowieziony do Izby Wytrzeźwień,

- pies, szczeniak, mały, czarny z białym krawatem, białymi skarpetkami na tylnych kończynach, który wraz ze swoim bratem był znaleziony na śmietniku przy ul. Spokojnej,

- pies, szczeniak, mały brązowy – pręgowany, porzucony wraz ze swoim bratem na śmietniku przy ul. Spokojnej,

- suczka mała, czarno- siwa, jasnopodpalana, szorstkowłosa, która błąkała się na ul. Maszyńskiego,

- pies duży, jasnobrązowy z czarnymi dodatkami, o krótkiej sierści, który błąkał się na Dworcu PKP w rejonie kas,

- kotka szara-pręgowana wraz z 4 kociętami z piwnicy na ul. Ptasiej,

Zwierzęta przyprowadzone przez osoby prywatne:

- pies mały, czarny-podpalany, krótkowłosy, z ul. Staromiejskiej,

- pies mały, biało- biszkoptowy o średniej długości sierści, szorstkowłosy z niebieskimi szelkami i smyczą, który był pod opieką bardzo nieodpowiedzialnej kobiety na ul. Okrzei,

- kocię szarobure - pręgowane z urazem odbytu z ul. Chełmońskiego,

- kocię biało- czarne znalezione na ul. Bytomskiej.

Nowe domki znalazło tylko 6 psów i 5 kotów : w Zabrzu : Otis (9988), Maksi (k-2959), Galaxi (9963), Bobi (9993), Max (8582), w Rudzie Śląskiej: Czejs (k-2912), Iga (k-2995), w Mysłowicach: Anakin (k-2952), w Gliwicach: Merk (k-2963), Oshee (9990), w Bytomiu: Marco (9448)

Do właścicieli wróciły: Mukiel z ul. Okrzei, Luna z ul. Maszyńskiego.

Do schroniska wróciła: Tina (9521) której ani właściciel ani kierowca samochodu, który ją potrącił nie udzielili właściwej opieki weterynaryjnej. Piez został odebrany i przewieziony do Kliniki Weterynaryjnej, celem kontroli stanu zdrowotnego. Sprawa będzie skierowania do Prokuratury Rejonowej w Zabrzu.

Za tęczowy most odeszli :Obek (k-3041) który przegrała walkę z Panleukopenią…,Kiss (k-3019) którego stan nagle i gwałtownie się pogorszył …,będziemy tęsknić... : - (

Otrzymaliśmy dary od: Moniki, Lucjana i Izabeli, Domu Pomocy Społecznej ,,Wędrowiec’’ w Bytomiu, p. Adamek-Andrzejewskiej Katarzyny ze ,,zwierzyna lii przywiezione przez Pana Tadeusza, Zabrzańskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego, Anii, Wojtka, Pawła, Damiana, Anety, Ewy, Oliwii i Barbary, darczyńców z Kliniki Weterynaryjnej w Zabrzu, Moniki, Magdy i Urszuli, Katarzyny, Damiana, Barbary, Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia nr 11 w Zabrzu.

Ponadto odwiedzili nas podopieczni wraz z opiekunami ze: Świetlicy ,,Trzymaj Się’’ z Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, Domu Pomocy Społecznej ,, Wędrowiec ‘’ z Bytomia.

Wszystkim darczyńcom bardzo dziękujemy :) !!!

 

Mamy 16 nowych psów i 6 kotów:-( 

.
.

W związku z podjętymi interwencjami przyjęliśmy do schroniska 13 psów i 4 koty, są to:

- suczka duża, tricolorowa z dłuższą sierścią z ul. Rataja,

- pies mało-średni, jasnobrązowy z czarnym grzbietem i stojącymi uszami z ul. Wajzera,

- suczka średniej wielkości – w typie Husky, czekoladowa, jasnopodpalana o niebieskich oczach z Kliniki Weterynaryjnej na ul. Kochanowskiego (błąkała się w okolicach Kliniki),

- pies mały Petit Basset, tricolor z ul. Czołgistów (przy wejściu do lasu),

- pies mało-średni, biszkoptowy ze średnim włosem, klapniętymi uszami, różowym nosem i skórzaną smyczą, błąkał się na ul. 1-go Maja przy Komendzie Miejskiej Policji,

- pies mało-średni, czarny, podpalany, krótkowłosy, klapnięte uszy (staruszek) z ul. Pod Borem,

- pies mały, czarny, podpalany, ze stojącymi uszami, krótkowłosy z ul. Królewskiej,

- pies mały, czarny, krótkowłosy z siwym pyskiem z ul. Sitki,

- pies, szczeniak mały, czarny z klapniętymi uszami, znaleziony na ogródkach działkowych na ul. Wyciska,

- suczka, szczeniak, mała tricolorowa, z krótszym ogonem, była w windzie na ul. Goethego,

- pies mały, biały z brązowymi łatami bez ogona z ul. Grunwaldzkiej,

- pies w typie Yorkshire terier srebrny, jasnopodpalny (czarne szelki) z ul. Krakowskiej,

- suczka w typie Yorkshire terier, srebrna jasnopodpalana, chudziutka, utykająca na łapę, z wysuniętym językiem, ubytkami zębowymi z ul. Jaskółczej,

- kocur biało-stalowy, pręgowany po wypadku z al. Monte Cassino,

- kocię czarne z białymi dodatkami z ul. Strzelców Bytomskich,

- kocię czarne z białymi dodatkami z ul. Kobylińskiego,

- kocię czarne z białym krawatem z ul. Kobylińskiego,

Zwierzęta przyprowadzone przez osoby prywatne:

- pies w typie Owczarka Kaukaskiego – brązowy z czarną kufą z ul. Wolności,

- pies, duży, czarny, szorstkowłosy z białym krawatem, białymi skarpetkami, klapniętymi uszami z ul. Nad Kanałem,

- pies mały z czarnymi dodatkami, klapniętymi uszami, krótkowłosy, z brązową obrożą z ul. Bytomskiej,

- kocię szare w szarobure łaty z ul. Kopalnianej,

- kocię szarobure pręgowane z ul. M.C.Skłodowskiej.

Nowe domki znalazły 3 psy i 6 kotów:

- w Zabrzu: Persival (9954), Mazurek (k-2907), Marcyś (k-2937), Aleja (k-2982), Otis (9988),

- w Rybniku: Empir (k-2981), Angus (k-3025),

- w Katowicach: Jedyneczka (k-3004),

- w Gliwicach: Miken (9891).

Powrócili do schroniska :

Jerzyk (9110) – niestety krótko było mu dane cieszyć się domkiem ... nie dostał szansy na zaaklimatyzowanie się w nowym miejscu ... a przecież pies po przejściach potrzebuje czasu i właściwego podejścia ...

Bianko (9455) - ponownie....… dotychczasowi właściciele zbyt pochopnie podjęli decyzję o adopcji psa … smutne, ale prawdziwe …

Do właścicieli wróciły: Gacek z ul. Wajzera, Sparki z ul. Czołgistów, Pimpuś z ul. 1- go Maja, Niki z ul. Grunwaldzkiej,

Za Tęczowy Most odeszła nasza kochana Orti (6772).  Niestety miała bardzo chore serce i pomimo naszych usilnych starań nie udało się jej pomóc :-(

Otrzymaliśmy dary od: Eli i Wojtka (nowożeńców), Krzyśka i Darii, Violinowej Gospody z Rudy Śląskiej – zbiórka organizowana przez Panią Kamilę, Firmy Skanska, Joanny i Mateusza, Miejskiej Biblioteki Publicznej, darczyńców akcji w CH Platan.

Wszystkim darczyńcom bardzo dziękujemy :)

Przyjęliśmy do schroniska 15 psów i 4 koty:

.
.

W związku z podjętymi interwencjami przyjęliśmy do schroniska 13 psów i 1 kota, są to:

- pies mały, czarny-podpalany, krótkowłosy z pl. Krakowskiego, gdzie był uwiązany pod sklepem ,,Żabka’’,

- pies mały, jasno-biszkoptowy, dłuższy, kręcony włos, zakołtuniony z ul. Ofiar Katynia,

- suczka, mała, czarna, dłuższa sierść, klapnięte uszy, starsza, grubsza z ul. Wolności (stacja Benzynowa Shell),

- pies w typie Owczarka Niemieckiego ( z kolczatką) z ul. Styki (przy stawach),

- pies rasy Beagle z ul. Makuszyńskiego,

- suczka mała, czarna, podpalana z czerwoną obrożą z ul. Paderewskiego,

- pies średni, rudy, który leżał na torach tramwajowych na ul. Bytomskiej stwarzając zagrożenie dla swojego życia i zdrowia oraz innych uczestników ruchu drogowego,

- pies mały, czarny podpalany z dłuższym włosem uwiązany pod sklepem na ul Bytomskiej,

- suczka mała w typie foksteriera z ul. 3- go Maja,

- suczka, szczenię – mała, czarna, podpalana o średniej długości włosem (szelki fioletowo-białe) z ul. Krakowskiej ( prawdopodobnie wyrzucona z samochodu),

- pies duży z elementami pręgowanego brązu na głowie i łapach z ul. Tarnogórskiej,

- suczka średnia, biała, nakrapiana w typie Amstaffa (kuleje na prawą tylną łapę, ma odczyn alergiczny na skórze), która była w kanale na ogródkach działkowych – Osiedle Młodego Górniaka,

- suczka mała, jasnobrązowa, która wypadała z okna na 3 piętrze na ul. Wolności,

- kocię czarne z białymi dodatkami z ul. Jaśminowej,

Zwierzęta przyprowadzone przez osoby prywatne:

- pies Labrador o czarnej maści, który błąkał się w Rokitnicy,

- suczkę w typie Yorkshire Terrier ( z kucykiem, żółta gumką, i czarnymi szelkami) znalezioną na ul Budowlanej,

- kocię biało- czarne z białą piska na nosku – znalezione w dzielnicy Biskupice,

- kocię szarobure-pręgowane z białymi dodatkami z ul. Szybowej,

- kocię szylkretowe znalezione na ul. Wolności,

Nowe domki znalazło 5 psów i 10 kotów:

w Bytomiu: Sajga (k-3015),

w Zabrzu: Gatri (k-2961), Brawurka (9952), Jim (9933), Zuri (k-2992), Swądek (k-2979), Jerzy (9110),

w Rudzie Śląskiej: Profesor Atomus (9953),

w Mysłowicach: Beszti (k-2990),

w Gliwicach: Bójka (9951), Trójeczka (k-3006), Radża (k-2932),

w Czeladzi: Zeruś (k-3007),

w Radzionkowie: Tyrion (k-3012),

w Brynku: Dwójeczka (k-3005).

Do schroniska wróciła: 

Pusia (k-2884) – niestety nie potrafiła utrzymać czystości w domu …,

Gunis (8956) – podobno nie słuchał właścicieli …

Do właścicieli wróciły:

Lolek z pl. Krakowskiego, Pixel z ul. Makuszyńskiego, Tablot z ul. Bytomskiej, Kubuś z ul. Ofiar Katynia, Boss z Rokitnicy, Amka z ul. Paderewskiego, Wera z ul. 3-go Maja, Eric, który tak naprawdę nazywa się Brutus z ul. Długiej, Abu z ul. Styki, Perła z ul. Wolności, Dżeki z ul. Bytomskiej

Otrzymaliśmy dary od: Warsztatów Terapii Zajęciowej, Adriana, Gimnazjum nr 20 w Zabrzu, Moniki, darczyńców z festynu Helanka – Zabrze, Dawida, Szkoły Podstawowej nr 34 w Zabrzu, Izabeli, Przedszkola nr 12 w Knurowie, Szkoły Podstawowej nr 6 w Zabrzu, Marii, Bogumiły, Olgi, Przedszkola nr 20 w Zabrzu, sklepu zoologicznego z ul. Franciszkańskiej, Karoliny, Teresy, Sabiny, Amadeusza, Oli, Przedszkola nr 18 w Bytomiu, Gimnazjum nr 2 w Zabrzu, Domu Pomocy Społecznej w Bytomiu, Marka.

Wszystkim darczyńcom bardzo dziękujemy :) !!!

W mijającym tygodniu Przyjęliśmy do schroniska 18 psów i 12 kotów:

 

.
.

W związku z podjętymi interwencjami przyjęliśmy do schroniska 16 psów i 8 kotów, są to:

- pies mały, biało-czarny, który był uwiązany pod sklepem Lidl na ul. Krakowskiej,

- suczka mała brązowa, która nie miała drogi ucieczki – była na skarpie rzeki Bytomka w Zabrzu,

- pies duży, czarny, podpalany, który błąkał się w rejonie kąpieliska Leśnego w Zabrzu- Maciejowie,

- suczka biało - czarna (nakrapiana) z ul. Jordana,

- suczka biało-czarna z ul. Jordana,

- pies w typie Labradora z ul. Łanowej,

- suczka w typie foksteriera z rejonu stadionu Gwarek w Zabrzu-Biskupicach,

- pies mały, czarny, podpalany z ul. Wolności w rejonie stacji paliw Orlen,

- pies mały, czarny, podpalany ze zmianami skórnymi na nosie i w uszach z ul. Napieralskiego,

- pies duży, czarny, podpalany z białymi dodatkami z ul. Łużyckiej,

- suczka, mała czekoladowa, krótkowłosa z pl. Warszawskiego,

- pies mały, jasnobrązowy, krótkowłosy z kolczatka i smyczą) z ul. Cmentarnej,

- pies mały, biały (grubszy) z ul. Długiej,

- starszy pies, mały czarny podpalany z dłuższym włosem z ul. Mendego (ogródek działkowy),

- pies mały, czarny podpalany z dłuższym włosem z ul. Mendego (ogródek działkowy),

- pies mały, szorstkowłosy, kudłaty, biszkoptowy z ul. Drobnej,

- kocię szarobure pręgowane z białymi dodatkami z ul. Korfantego,

- kocię czarne z ul. Heweliusza,

- kocię rude z ul. Sienkiewicza,

- kocię szarobure-pręgowane z Parku Hutniczego,

- 3 kocięta szarobure pręgowane i 1 czarny kociak z Lecznicy Weterynaryjnej na ul. Lipowej,

Zwierzę uwiązane pod schroniskiem: suczka mała, biało-czarna z dłuższą sierścią i klapniętymi uszami.

Zwierzęta przyprowadzone przez osoby prywatne:pies mały, brązowy-pręgowany, który błąkał się w rejonie DK 88 w Zabrzu, kocię szarobure-pręgowane z ul. Budowlanej, kocię szarobure-pręgowane z białymi dodatkami z ul. Wajzera, kocię szarobure-pręgowane z białymi dodatkami z ul. Szybowej, kocię biało-czarne z dzielnicy Biskupice.

Nowe domki znalazło tylko 6 psów i 9 kotów: w Rudzie Śląskiej: Judy (9907), Esma (k-3008), w Zabrzu: Even (9922), Rudy (8305), Santos (k-2969), Binga (k-2947), Bjorn (k-2951), Hops (k-2954), Czezi (k-2993), Kabelek (k-2927), Bravos (k-2949), w Bytomiu: Roki (9699), w Świętoszowicach: Leja (k-2988), w Gliwicach: Temer (9540), w Gierałtowicach: Aferka (9931)

Do właścicieli wróciły: Chilli rejonu Kąpieliska Leśnego w Zabrzu – Maciejowie, Sara i Perła z ul. Jordana, Reksio z ul. Wolności, Kaira z rejonu stadionu Gwarek w Zabrzu-Biskupicach, Psotka z pl. Warszawskiego, Kanon, który tak naprawdę nazywa się Next ul. Łużyckiej, Rudi z ul. Drobnej.

Za Tęczowy Most odszedł kociak: Divi (k-3016) w związku z niewydolnością wielonarządową oraz niedorozwojem. Będziemy Tęsknić:-(

Otrzymaliśmy dary od: Justyny, Artura, ekipy z firmy Fluor s.a, Natalii, ajkuba, Lucyny, Tomasza, Jakuba, Liceum Ogólnokształcącego Edukacja z Zabrza, Jarosława, Natalii i Macieja – nowożeńców , Alicji, Kamila, Aleksandry, Szkoły Podstawowej nr 11 w Gliwicach dowiezione przez sekcję Psów Ratowniczych WOPR w Dąbrowie Górniczej w związku realizowaną prelekcją, Andrzeja i Patrycji, Mateusza i Teodora, zoo plusa, od darczyńców z Dni Knurowa – Parady Motocykli, sklepu Netto w Zabrzu

Wszystkim darczyńcom bardzo dziękujemy :) !!!

 

zawitało u nas 9 nowych psów i 7 kotów...

.
.

W związku z podjętymi interwencjami przyjęliśmy do schroniska 6 psów i 3 koty, są to:

suczka mało-średnia, czarna-podpalana, krótkowłosa po wypadku z ul. Chudowskiej,

pies mały, czarny, jasno-podpalany, z kręconym włosem z ul. Makoszowskiej przy stawach,

suczka brązowa pręgowana w typie Amstaffa z ul. Lutra,

pies mały, czarny, podpalany w typie Jamnika z ul. Franciszkańskiej,

pies mały, czarny podpalany z dłuższym włosem, klapniętymi uszami, mały z ul. Rybnej,

pies mało-średni czarny z klapniętymi uszami z ul. Pośpiecha,

kocię szarobure pręgowane z białymi dodatkami z ul. Dąbrowskiego,

kotkę biało-czarna dowieziona z Lecznicy Weterynaryjnej na ul. Lipowej znaleziona na Rokitnicy w okolicy ul. Budowlanej,

kocur rudy po wypadku z ul. Mickiewicza.

Zwierzęta przyprowadzone przez osoby prywatne:

z ul. Wolności trzy szczeniaki: suczka czarna-podpalana ze stojącymi uszami , suczka brązowa z ciemnym nalotem i stojącymi uszami, pies brązowy z ciemnym nalotem z klapniętymi uszami,

kotka biała w szarobure plamy, znaleziona na drodze prowadzącej do naszego schroniska,

3 kociaki biało-czarne porzucone w kartonie przy schronisku

kocięta z klatki schodowej na ul. Męczenników Majdanka).

Nowe domki znalazły tylko 6 psów i 5 kotów:

- w Kaletach: Fiks (9920),

- w Bytomiu: Bursa (k-2978)

- w Zabrzu: Sarsa (k-2970), Dżandża (k-3002), Chungu (k-3003), Diana (9539), Dżasiri (k-2941)

- w Rudzie Śląskiej: Kili (8301)

- w Gierałtowicach: Reks (8786)

- w Tarnowskich Górach: Olimp (k-2975)

- w Bojszowie: Roksy (9801)

Do właścicieli wróciły:

Pikuś z ul. Franciszkańskiej, Czarek z ul. Makoszowskiej, Tofik z ul. Pośpiecha

Do schroniska wróciły:

Buźka (k-2624) - Pan ma obecnie raczkującą wnuczkę w domu, która zbiera wszystko z podłogi ... i wkłada do ust ...

Orti (6772) – Kolejny nieodpowiedzialny właściciel i kolejny powrót do Psitula.... psina błąkała sie bez nadzoru na ulicy Lutra ....

Za Tęczowy Most odeszła: Babusia (9843) – już cię nic nie boli … biegaj szczęśliwa, za Tęczowym Mostem. Będziemy Tęsknić.

Otrzymaliśmy dary od: Joanny, Magdaleny, Mateusza, Marka, Kasi, Martyny, Publicznego Gimnazjum w Siemoni i Rogoźniku, Asi, Maryli, Teodora, Mateusza, Elżbiety, Lidii, Justyny, Artura, Haliny, Marty, Michała, Aresztu Śledczego w Zabrzu, Olgi, zooplusa, Anny, Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 7 w Knurowie, Miejskiego Przedszkola nr 12 w Knurowie, Miejskiego Gimnazjum nr 1 w Knurowie, Szkoły Podstawowej nr 9 w Knurowie, Krzysztofa, Doroty, Przedszkola nr 2 w Knurowie.

Wszystkim darczyńcom bardzo dziękujemy :)

Przybyło do schroniska 11 psów i 11 kotów

.
.

przyjęliśmy ; 10 psów, są to:

pies duży, wolca sty, ze stojącymi uszami z ul. Brola,

suczka mało- średnia, krótkowłosa o brązowym umaszczeniu z ul. Sikorskiego,

pies mały, biały w typie West Highland White Terrier, który biegał bez nadzoru na ul. Bytomskiej,

pies średni, czarny podpalany o szorstkowłosym umaszczeniu z ul. Bytomskiej (w związku ze śmiercią właściciela), suczka średnio-duża, wilczasta ze stojącymi uszami i niebieskimi oczami z ul. Paderewskiego,

pies duży, jasnobrązowy ze średniej długości włosem z ul. Szkubacza ( terem M1),

suczka w typie Bernardyna z ul. Pośpiecha,

pies średni, brązowy z ciemnym nalotem na grzbiecie (grubszy) z ul. Wolności,

suczka średnia, brązowa- pręgowana z dużymi uszami z ul 3 Maja,

pies mało-średni, czarny z kręconym włosem z ul. Reymonta.

Zwierzęta przyprowadzone przez osoby prywatne: pies szczeniak, mały, brązowy z ciemnym nalotem i dłuższym włosem, który został znaleziony na klatce schodowej na ul. Mrozka, 4 kocięta białe z szarym nalotem, kotkę czarną znalezioną w dzielnicy Rokitnica przy sklepie Żabka, 5 kociąt z ulicy Grabowej, kocię z ul. M.C. Skłodowskiej

Nowe domki znalazły tylko 3 psy i 3 koty:

- w Zabrzu: Tafta (k-2973), Isadora (k-2989), Migdał (k-2976), Otis (9946)

- w Rudzie Śląskiej: Gunis (8956)

- w Rybniku: Bolek (6083)

Do właścicieli wróciły: Tofik z ul. Modrzewiowej, Pako z ul. Bytomskiej, Dama, która okazała się nazywać Bafi z ul. Wolności, Heks z ul. Szkubacza, Szima z ul. Paderewskiego, Sara z ul. Pośpiecha, Murzyn z ul. Reymonta, Dejzi z ul. 3- go Maja.

W schronisku znowu znalaźli się : Pluto (8474) i Kapsel (8024) – właścicielka jest osobą bardzo nieodpowiedzialną … zwierzę nie jest prezentem !!!

Otrzymaliśmy dary od: Weroniki, Sandry, Marka, Natalii, Lidii, Wiktorii, Justyny, Domu Pomocy Społecznej ,, Wędrowiec’’ z Bytomia, Szkoły Podstawowej nr 18 w Zabrzu, Olgi, Wiktorii, Iwony. Ponadto odwiedzili nas uczniowie wraz z opiekunami z : Domu Pomocy Społecznej ,, Wędrowiec’’ z Bytomia, Szkoły Podstawowej nr 18 w Zabrzu.

Wszystkim darczyńcom i odwiedzającym bardzo dziękujemy :)

Przybyło nam 10 psów i 14 kotów .....

.
.

Przyjęliśmy do schroniska 7 psów i 4 koty, są to:

pies rasy Yorkshire Terrier, srebrno-złoty, ostrzyżony, kastrowany z ul M.C. Skłodowskiej,

pies duży, wilczasty, który błąkał się na ul. Chopina,

suczka mała, czarna-podpalana, średniej długości włos z ul. Pułaskiego,

pies mały, czarny, podpalany, w typie Ratlerka- bardzo wystraszony z ul. Cmentarnej,

suczka duża wilczasta z ul. Hutniczej,

suczka duża, czarna-podpalana z ul. Wolności,

pies mały, czarny-podpalany z czerwoną obrożą z ul. Modrzewiowej,

4 kociaki z ul. Jaśminowej (kocię czarno-białe, szarobure-pręgowane, grafitowe, szarobure-pręgowane z rudymi dodatkami).

Zwierzęta przyprowadzone przez osoby prywatne:

pies średnio-duży, brązowy z białymi dodatkami, wystraszony biegał bez nadzoru w Parku Dobiela,

pies czarny, z dłuższą sierścią w typie cocker spaniela z ul. Żmudy,

pies mały, czarny z rudym nalotem, szorstkowłosy, z dłuższym włosem i białym krawatem z ul. Bytomskiej,

kociak o czarnej maści z ul. Nad Kanałem,

kocię tricolor z ul. Pomorskiej,

3 szarobure-pręgowane kociaki z ul. Cieszyńskiej,

kocię czarne z ul. Jordana,

kotka szaroburo-pręgowana wraz z 3 kociętami z ul. Bytomskiej ROD Azylia (2 czarne kocięta z białym krawatem, 1 kociak szarobury-pręgowany).

Nowe domki znalazły tylko 3 psy i 9 kotów:

- w Zabrzu: Merwik (k-2971), Blef (k-2955), Szimer (k-2933), Mantra (k-2957), Kajon (k-2943), Uszatek (9605), Soja (k-2974)

- w Katowicach: Jaśmin (8482),

- w Rudzie Śląskiej: Klip (k-2942),

- w Cisownicy: Kimbra (k-2972),

- w Bytomiu: Piękna (9855), Gafa (k-2956).

Do właścicieli wróciły:

Hera z ul. Monte Cassino gdzie była uwiązana pod sklepem Netto,

Yax, który okazał się być Maxiem z ul. Fredry,

Max z ul. Skłodowskiej,

Szarik z ul. Chopina,

Oskar z ul. Cmentarnej,

Oskar z ul. Gen de Gaullea (Dom Muzyki i Tańca)

Wrócił do schroniska Maxa (8582) – odnaleziony na ul. Wolności ze skrajnie zaniedbaną sierścią… właścicielka okazała się osobą nieodpowiedzialną.

Otrzymaliśmy dary od: Gimnazjum w Rogoźniku, Weronikii, Szkoły Podstawowej nr 28 w Zabrzu, Magdaleny, Jolanty, Mateusz, Rafała, Olgi, Izabeli, I Komisariatu Policji w Zabrzu, Szkoły Podstawowej nr 2 w Zabrzu – klasa III B, Niny, Pawła, Beaty, Zespołu Szkół Specjalnych nr 40 w Zabrzu, Iwony, Krystiana, Aliny, Magdy, Biblioteki – Filia nr 2 w Zabrzu, Szkoły Podstawowej nr 9 w Gliwicach, Plofir Solar, Szkoły Podstawowej w Gierałtowicach, Anity i Rafała (NOWOŻEŃCÓW), Weroniki.

Ponadto odwiedzili nas uczniowie wraz z opiekunami z : Gimnazjum w Rogoźniku, Szkoły Podstawowej nr 28 w Zabrzu, Szkoły Podstawowej nr 2 w Zabrzu – klasa III B.

Wszystkim darczyńcom i odwiedzającym bardzo dziękujemy :)

Przyjęliśmy do schroniska 8 psów i 10 kotów 

.
.

są to:

pies duży, biszkoptowy w typie Labradora z ul. Banachiewicza,

pies rasy Yorkshire Terrier z ul. Broniewskiego,

pies w typie Owczarka Niemieckiego, długowłosy z ul. Wolności,

suczka mała, czarna, siwy psyk, stojące uszy, brak ogona z ul. Monte Cassino,

pies w typie Yorkshire Terrier srebrno-złoty z ul. Gen. de Gaulle’a (przy Domu Muzyki i Tańca),

kocię białe z czarnymi dodatkami z ul. Żnieńskiej,

kotka grafitowa z białymi dodatkami z ul. Bolesława Śmiałego,

kocię szarobure, pręgowane z białymi końcówkami łap i jasnym pyszczkiem z ul. Rataja,

kotka biała z czarnymi dodatkami z ul. Wajdy,

kotkę biało-czarną wraz z 4 kociakami z ul. Rataja.

Zwierzęta przyprowadzone przez osoby prywatne:

suczka mało- średnia, czarna, podpalana z ul. Tuwima,

pies, mały, biały, dłuższy włos (zaniedbany) w typie maltańczyka z pl. Teatralnego,

pies, średni, czarny, dłuższy włos z ul. Matejki,

kocię szarobure pręgowane z białymi dodatkami z ul. Jordana.

Nowe domki znalazł tylko 1 pies i 7 kotów:

- w Zabrzu: Dżejk (k-2965), Szajna (k-2935), Lija (k-2934)

- w Świętochłowicach: Bunga (k-2940)

- w Mnikowie: Fajtuś (k-2966)

- w Rudzie Śląskiej: Izka (k-2967)

- w Gliwicach: Zoria (9921)

- w Bytomiu: Dżesika (k-2968)

Do właścicieli wróciły: Flop, który tak naprawdę nazywa się Maciek z ul. Lipowej, Dino z ul. Sikorskiego, Mars z ul. Banachiewicza, Niko z ul. Broniewskiego.

Zwrócono z adopcji: Rudy (8305) – smutne … ale prawdziwe wrócił do schroniska po 3 latach … :- (

Otrzymaliśmy dary od: Samanty, Romana, Doroty, Katarzyny, Centrum Edukacji i Rehabilitacji w Zabrzu, Apteki Farmatis, zooplusa.

Odwiedzili nas uczniowie wraz z opiekunami z : Gimnazjum nr 3 w Zabrzu, Centrum Edukacji i Rehabilitacji w Zabrzu

Wszystkim darczyńcom i odwiedzającym bardzo dziękujemy :)

W związku z podjętymi interwencjami przyjęliśmy do schroniska 9 psów i 6 kotów, są to:

.
.

pies w typie Shih Tzu, czarny, białe skarpetki (brązowe szelki oraz obroża przeciwpchelna) z ul. Klonowej,

pies średni, brązowy pręgowany mix Amstaffa z ul. Harcerskiej,

suczka w typie pekińczyka, jasnobrązowa (utykająca na łapy, pomarańczowa obroża odblaskowa) z ul. Wolności,

pies, duży, czarny, biały krawat i skarpetki z ul. Żniwiarzy,

pies mały, czarny, jasno-podpalany z ul. Lipowej,

suczka mało-średnia , brązowa z ciemnym nalotem, krótkowłosa, klapnięte uszy z ul. Pastalozziego (niebieska obroża, brązowa obroża przeciwpchelna),

pies mało- średni, biszkoptowy dłuższa sierść, szorstkowłosy z ul. Wolności,

pies mały, czarny, podpalany, dłuższa sierść (fioletowa obroża) z ul. Goethego (Dworzec Autobusowy),

pies, średni, tricolor, krótkowłosy z ul. Sikorskiego,

kotka biało-szarobura z ul. Kołobrzeskiej oraz z ul. Sądowej: 2 kociaki tricolor , 3 kociaki szarobure-pręgowane.

Nowe domki znalazło tylko 7 psów:

- w Zabrzu : Ozi (9642), Karja (9009), Cytrynka (9912), Dżej-Dżej (9881),

- w Jastrzębiu Zdroju: Baster (9880),

- w Rybniku: Gryfinek (9911),

- w Pyskowicach: Casablanka: (9913).

Do właścicieli wróciły: Czarek z ul. Klonowej, Fiona z ul. Kołobrzeskiej, Bunia z ul. Pastalozziego, Rudi z ul. Wolności,

Znowu w schronisku :

Murzyn (9550)  w związku z sytuacją losową właścicielki ... 

Kabelek (k-2927) - powodem jest  silna alergia właściciela....

Dini (9601) – właściciel okazał się nieodpowiedzialną osobą …

Bolek (6083) – właściciel zmarł … i jak to bywa w takich sytuacjach pies trafił do schroniska …

Za Tęczowy Most odeszła Szila (9916) – będziemy tęsknić... : - (

Otrzymaliśmy dary od: Darii, Magdy, Urszuli, Magdaleny, Maliny, Anny, Wiktorii, Julii, Mai, Przedszkola nr 35 w Zabrzu, Roberta, p. Sembo, Bartka, Romana, Ireny, Sandry, Kacpra, Zooplusa, Centrum Handlowego Arena w Gliwicach, sklepu zoologicznego ul. Franciszkańskiej, Przedszkola Skrzat w Zabrzu.

Wszystkim darczyńcom bardzo dziękujemy :)

Pojawiło się u nas 5 nowych psów i 7 kotów

.
.

Przyjęliśmy do schroniska 3 psy i 1 kota, są to:

pies mały, biało czarny, krótkowłosy z ul. Kruczkowskiego (ogródki działkowe),

pies, mały, czarny-podpalany, biały krawat z ul. Góry św. Anny,

suczka, szczeniak, czarna, podpalana, biały krawat, krótkowłosa z ul. św. Urbana,

kocię szarobure – pręgowane z ul. Sądowej.

Uwiązano pod schroniskiem pieska, małego, czarnego, podpalanego, krótkowłosego z klapniętymi uszkami.

Przerzucono przez schroniskowy płot suczkę, szczeniaka, czarną z brązowymi dodatkami i o dłuższyw włosie.

Osoby prywatne dowiozły :

z ul. Nocznickiego: 2 kociaki rude- pręgowane, kocię szarobure- pręgowane z rudymi dodatkami oraz kocię o maści szylkretowej,

kocur biało-czarny z ul. Długosza,

kocię czarne z ul. Kempki

Nowe domki znalazły tylko 3 psy i 2 koty:

- w Świętochłowicach: Kabelek (k-2927),

- w Katowicach: Bomba (9889), Dery (9573),

- w Zabrzu: Majls (k-2938), Afinit (9893).

Do właścicieli wróciły:

Kacper z ul. Góry św. Anny,

Machnik z ul. Kruczkowskiego, który tak naprawdę wabi się Czarek,

Tora, tak właściwie wabi się Dejzi z ul. Zawiszy Czarnego.

Do schroniska wróciła Pimpulinek – biegała bez nadzoru na ul. Szczęść Boże … : -(

Otrzymaliśmy dary od: Urszuli, Darii, Karoliny, Magdaleny, ZSO nr 11 Gimnazjum nr 3 w Zabrzu, Szkoły Podstawowej nr 6 w Zabrzu, p. Kozubek, P. Cygankiewicz, Liceum Ogólnokształcącego ,,Edukacja ‘’ w Zabrzu, Aleksandry, Kamila, Rafała, Katarzyny, Iwony, Sandry, Przedszkola nr 41 w Zabrzu, p. Mozgawy, od klientów Petsmila, darczyńców z zakresu akcji Centrum handlowego Platan w Zabrzu, zoo plusa, Szkoły Podstawowej nr 9 w Gliwicach.

Odwiedzili nas podopieczni wraz z opiekunami  z DPS ,,Wędrowiec’’ w Zabrzu, Szkoły Sportowej w Zabrzu klasa 4B.

Wszystkim darczyńcom i odwiedzającym bardzo dziękujemy :)

Są u nas 4 nowe psy i 7 kotów..

.
.

są to:

suczka mała w typie ratlerka z ul. Szopena,

pies brązowy, pręgowany, stojące uszy, krótkowłosy z ul. Fredry (boisko),

suczka mała, tricolor, krótki ogonek z ul. Okulickiego,

suczka średnia czarna, podpalana z czerwonymi szelkami z ul. Zawiszy Czarnego.

Dowieziona przez osoby prywatne kotka biało - czarna z 6 kociakami z ul. Szybowej w Zabrzu:-)

Nowe domki znalazło 7 psów i 1 kot:

- w Rudzie Śląskiej : Monka (9867), Rigmor (8889), Dżeki (5107)

- w Gliwicach: Lewis (9896)

- w Bytomiu: Bafi (8976)

- w Zabrzu: Krystianek (9826), Ponki (9606), Astoria (k-2855)

Do właścicieli wróciły: Pipa (9905) z ul. Szopena, Żonka z ul. Okulickiego, Misiu z ul. Rymera.

Do schroniska wróciły 2 psy i 1 kot:

Pampi (8562) - niestety wystąpiło nieporozumienie między nią a nową panią. Być może zbyt krótki czas, a takie ogromne emocje... Każdy potrzebuje czasu…

Lora (9671) niestety okazała się zbyt silna dla nowej rodziny

Majls (k-2938) – miał problemy z zaklimatyzowaniem się w nowym otoczeniu.

Otrzymaliśmy dary od: Urszuli, Olgi, Katarzyny, Krystyny, Krzysztofa, Sonii, Sandry, Wojciecha, Jana, Świetlicy Socjoterapeutycznej OPiLU z Zabrza, ZG ,,Siltech’’ sp z o.o. Zabrze, Małgorzaty, Sandry, Roksany, Aleksandry, Wioletty, Blu-Solar, Urszuli, DPS Wędrowiec z Bytomia, Darii, Karoliny, Magdaleny, Marii, Sandry, Joanny, Agnieszki, rodzina adoptowanego Galiano, Kliniki Weterynaryjnej ,,Młynarscy’’, Marii, Beaty, Darii, Karoliny, Dawida.

Ponadto odwiedzili nas podopieczni wraz z opiekunami z : DPS Wędrowiec z Bytomia.

Wszystkim darczyńcom bardzo dziękujemy :)

Przyjęliśmy 12 psów i 17 kotów :-(

.
.

suczka mała, czarna, siwy pyszczek, guzek na klatce piersiowej z lewej strony, krótkowłosa, szczuplutka z ul. Dzierżona (plac zabaw),

pies szczenię, brązowy z ciemnym nalotem, krótkowłosy, kudłate uszy z ul. Damrota (wyrzucony w reklamówce na śmietniku),

pies szczenię, biszkoptowy, krótkowłosy, klapnięte uszy, ciemna kufa z ul. Damrota (wyrzucony w reklamówce na śmietniku),

pies czarny, podpalany(owczarkowaty) z ul. Dworcowej,

szczeniak czarny, średni włos, krótki ogonek z ul. Młyńskiej,

szczeniak biało-czarny, średni włos, krótki ogonek z ul. Młyńskiej,

suczka, szczeniak, biało-czarna, średni włos, krótki ogonek, z ul. Młyńskiej,

suczka, mała średnia - podpalana z ul. Buchenwaldczyków,

pies, mały czarny, podpalany, gładkowłosy, stojące uszy z ul. Damrota,

pies w Typie Husky czarno-biały z Parku Dubiela (doprowadzony do Kliniki Weterynaryjnej na ul. Kochanowskiego w Zabrzu),

suczka, średnia., czarna, podpalana, średni włos –przetrzymywana w niewłaściwych warunkach i porzucona przez właściciela na ul. PGR Nowy Dwór,

pies, mały czarny, podpalany, średni włos, klapnięte uszy z ul. Rymera,

kotka, czarna z białym krawatem z ul. Ligenzy wraz z 2 kociakami szaroburo pręgowanymi,

kotka biało-czarna z wysypiska śmieci na ul. Cmentarnej wraz z 5 kociakami,

kocur grafitowy, dłuższy włos z ul. Zapolskiej, gdzie przebywał na klatce schodowej.

Zwierzęta dowiezione przez osoby prywatne:

kotka stalowa-pręgowana z ul. Grottgera (ogródki działkowe),

kotka biała w czarne łapki porzucona w naszym schronisku,

kotka czarna z białym krawatem wraz z 4 kociakami z ul. Urbana.

Nowe domki znalazło 13 psów i 2 koty:

- w Zabrzu: Karola (9874), Gacek (9693), Dżulio (k-2921), Maska (9858), Sara (9828), Kamber (7908), Zygzak (9898)

- w Gliwicach: Debi (9261), Franczesko (9895), Złomek (9897) 

- w Katowicach: Lora (9671)

- w Bytomiu: Szadi (9712)

- w Tychach: Majls (k-2938)

- w Łaziskach Górnych: Alexa (9734)

- w Rudzie Śląskiej: Liliana (9899)

Do właścicieli wróciły: Secz, który okazała się Tofikiem z Parku Dubiela, Szila z ul. Buchenwaldczyków, Vexi z ul. Grottgera , Mozart z Parku Dubiela.

Do schroniska wrócił Krystianek (9826) kolejny raz biegał bez nadzoru…, tym razem na ul. Dworcowej (Dworzec PKP).

Za Tęczowy Most odszedł Waldek (8321) - mprzegrał walkę z chorobą. Przepraszamy Cię piesku, że nie udało nam się znaleźć dla Ciebie dobrego i kochającego domu, że nie spałeś w ciepłym łóżeczku, że przez 3,5 roku nikt nie dostrzegł w Tobie wiernego przyjaciela. A potrzebowałeś tak niewiele, krótkie spacerki, miskę jedzenia, ciepłe legowisko i najważniejsze kochającego człowieka, do którego merdałbyś ogonem ciesząc się z jego powrotu do domu. Żegnaj Przyjacielu! :-(

Otrzymaliśmy dary od: Barbary, Aldony, Piotra, Oli, Dawida, Damiana, Marty, Mirelli, Agnieszki, Lidii, Haliny, Tadeusza, Iwony, Szkoły Podstawowej nr 34 w Zabrzu, Zespołu Szkół Sportowych w Zabrzu, klasa IV B, DPS ,,Wędrowiec’’ w Bytomiu, Aurelii, Urszuli, Olgi, Zooplusa, Kliniki Weterynaryjnej w Zabrzu, Szybu Maciej w Zabrzu, Anieli, Doroty, Haliny, Tadeusza, Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Zabrzu, Pet Food z Włocławka, Krakvetu, Urszuli, Katarzyny.

Ponadto odwiedzili nas uczniowie wraz z opiekunami z : Zespołu Szkół Specjalnych nr 40 w Katowicach, Publicznego Gimnazjum w Siemoni

Dziękujemy wszystkim odwiedzającym i darczyńcom :-)))

Przyjęliśmy do schroniska 11 psów i 1 kocię.

.
.

Są to:

pies średni, brązowo-czarny, krótkowłosy z ul. Krakowskiej,

suczka, szczenię brązowa z ciemnym nalotem, średniej długości sierścią z ul. Mikulczyckiej,

suczka, szczenię brązową z ciemnym nalotem, białymi dodatkami i średnim włosem z ul. Mikulczyckiej,

suczka szczenię czarną-podpalaną z białym krawatem z ul. Mikulczyckiej,

pies, szczenię czarny podpalany z ul. Mikulczyckiej,

pies, szczenię, czarny-podpalany z ul. Mikulczyckiej,

suczka małą, czarną podpalaną z białymi dodatkami, szorstkowłosą z ul. Krawczyka,

pies mały, czarny, podpalany, krótkowłosy, siwy pysk z ul. Krakowskiej,

pies mało-średni, czarny-podpalany z klapniętymi uszami z ul. Traugutta,

kocię, tricolor z ul. Sądowej.

Zwierzęta dowiezione przez osoby prywatne:

pies szczeniak, mało-średni czarny-podpalany, szorstkowłosy z ul. Strzelców Bytomskich,

pies rasy Charles Spaniel maści białej z brązowymi łatami znaleziony w dzielnicy Kończyce.

Nowe domki znalazły 12 psów i 4 koty:

- w Zabrzu: Rabla (k-2923), Klopsik (9879), Kejs (9869), Sarabi (9884), Szybki (k-2926), Pumba (9888), Nala (9885), Cynia (k-2846)

- w Gliwicach: Klamka (k-2800), Pipi (9389) - w Bytomiu: Sarafina (9886), Timon (9887) - w Nakle Śląskim: Sarka (9830) - w Rajczy: Lenox (9859)

- w Ostrowcu Świętokrzyskim: Maks (5532)

- w Rudzie Śląskiej: Mambi (9813)

Do właścicieli wróciły: Roz z ul Krakowskiej, Maks z ul. Krakowskiej.

Z nieudanych adopcji wrócił 1 pies i 1 kot, są to:

Alexa (9734) właścicielka nie miała dla niej tyle czasu ile Alexa potrzebuje :-(

Smoczek (k-2660) – właścicielka nie dawał sobie z kotem rady … :-(

Za Tęczowy Most odszedł Remo (8662) – przegrał walkę z chorobą nowotworową … Będziemy tęsknić :- (

Otrzymaliśmy dary od: Agnieszki, Klubu Sportowego Spartan Team Knurów, Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży prowadzony przez Ojców Kamilianów w Pilchowicach, Beaty, Miejskiego Przedszkola nr 7 w Knurowie, Lory, Gimnazjum nr 21 w Zabrzu, Katarzyny i Krzysztofa, Agaty i Jerzego, Szkoły jak Dom w Katowicach, Joanny, Przedszkola nr 29 w Zabrzu.

Wszystkim darczyńcom bardzo dziękujemy :)

Trafiły do nas 4 psy i 3 koty: 

.
.

 są to:

- pies, szczeniak, mały biało-czarny, dereszowate łapki, podpalane dodatki znaleziony na ul. Wallek Walewskiego i dowieziony do Kliniki Weterynaryjnej,

- pies w typie Labradora, biszkoptowy, z ul. Witkacego,

- pies mało-średni, czarny, podpalany, dłuższy włos, czerwona obroża z ul. Paderewskiego,

- kocur rudy po wypadku z ul. Skargi,

- kocur szaroburo-pręgowany z ul. Gogolińskiej.

- kocur czarny z ul. Jagodowej pzrywieziony przez osobę prywatną 

Uwiązany pod schroniskiem do płotu pies rasy Cocker Spaniel o rudej maści.

 Nowe domki znalazło tylko 6 psów i 1 kot:

- w Rudzie Śląskiej: Ciabatka (9856),

- w Zabrzu Shakira (9767), Liroy (9784), Cesia (k-2864), Sten (9870)

- w Gliwicach : Boogie (9834)

 - w Chorzowie: Łajka (9802)

Do właścicieli wróciły: Robinek, który tak naprawdę wabi się Puszek z ul. Knurowskiej, James okazał się być Bomblem z ul. 3 – go Maja, Ramzes vel Atos z ul. Zakątek, Czołg, który tak naprawdę ma na imię Roki z ul. Czołgistów.

W wyniu nieudanych adopcji wróciły 2 psy, są to:

Dery (9573) – dotychczasowy właściciel wyjeżdża za granicę… więc jak to bywa w takich sytuacjach pies wrócił do schroniska … :-(

Mambi (9813) – znów jest w schronisku … :- (

Roki (9872) – po raz kolejny w schronisku … powód sytuacja losowa właściciela :-(

Otrzymaliśmy dary od: Szkoły Podstawowej nr 4 w Bytomiu, Przedszkola nr 44 w Bytomiu, Ewy, Piotra, Marcina, Mirka, Kasi, Dominiki, Agnieszki, Krystyny, Patrycji, Rafała, Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego w Zabrzu, Szpitala Specjalistycznego- oddziału Laryngologii w Zabrzu, Zespołu Przedszkoli nr 1 w Zabrzu, Izabeli, Janusza, Adama.

Odwiedzili nas uczniowie wraz z opiekunami z: Zespołu Szkół Sportowych w Zabrzu - klasa IVB :-)

Wszystkim darczyńcom i odwiedzającym bardzo dziękujemy :)

Mamy 9 nowych psów

.
.

są to:

pies mały, biało-czarny, krótkowłosy z ul. Gen. De Gaulle’a,

pies rasy Husky, z urazem łapy, maści czarnej z białymi dodatkami z ul. Zakątek,

pies owczarkowaty, czarny podpalany, dłuższy włos z ul. Czołgistów,

pies mały, brązowy, pręgowany z dłuższym włosem, białymi dodatkami i klapniętymi uszami z ul. 3 –go Maja,

pies duży, brązowy z ciemnym nalotem krótkowłosy z ul. Makoszowskiej,

suczka mało- średnia, brązowa z ciemnym nalotem, krótkowłosa ze stojącymi uszami z ul. Leszczynowej,

pies mało- średni, biały z brązowymi łatami, krótkowłosy w bardzo złym stanie zdrowotnym z ul. Legnickiej,

pies czarny, podpalany, mało- średni, siwy pysk, krótkowłosy z ul. K. Miarki.

Osoba prywatna przyprowadziła suczkę małą, tricolor ze stojącymi uszami, krótkowłosą znalezioną na granicy Zabrza i Bytomia przy stawach.

Nowe domki znalazło tylko 11 psów i 1 kot:

- w Bytomiu: Ruben (7483), Polina (9857)

- w Gliwicach: Lutek (9638) - Łany Wielkie: Pampi (8562)

- w Zabrzu: Jing (9864), Tru (9613), Zoria (9845), Tris (9838), Pirat (6521)

- w Tarnowskich Górach: Funia (9839), - w Rudzie Śląskiej: Torca (k-2929)

- w Katowicach: Suri (9769)

Do właścicieli wróciły: Nora z Domu Kultury na Pawłowie, Pikuś z ul. Łapkowskiego, Leon z ul. Makoszowskiej, Beti z ul. Leszczynowej

Wróciła do nas  Łajka (9802) Pan, który ją adoptował nie myślał przyszłościowo ... powód oddania psa - zmiana sytuacji życiowej ...

Otrzymaliśmy dary od: Iwony, Weroniki, Aurelii, Katarzyny, Ryszarda, poradni Vademecum, Aleksandry, firmy Tropidog, Anny, Pawła, Kliniki Weterynaryjnej w Zabrzu, Wiktorii, Andrzeja, Bartosza, Przedszkola nr 16 w Zabrzu, Przedszkola nr 51 w Katowicach, Marty, Michała.

Wszystkim darczyńcom bardzo dziękujemy :)

Do schroniska trafiło 10 psiaków i 5 kociaków..

.
.

: pies mały, czarny, podpalany, szorstkowłosy z ul. Rejtana,

pies mały beżowy z ul. Knurowskiej,

suczka mała podpalana z ul. Barbary,

pies rasy Owczarek Niemiecki z ul. Kasprowicza (Rodzinne Ogródki Działkowe),

pies rasy Owczarek Niemiecki Długowłosy z ul. Sikorskiego,

pies- szczeniak, czarny – podpalany, klapnięte uszy, krótkowłosy z ul. Legnickiej (przy sklepie Biedronka),

pies mały, czarny, podpalany, krótkowłosy z ul. Zonna,

suczka mała, brązowa z ciemnym nalotem z białymi dodatkami z ul. Św. Wojciecha,

pies rasy Labrador Retriver z ul. Sikorskiego,

pies mały, czarny dereszowate łapki, klapnięte uszy, krótkowłosy z ul. Jabłońskiego,

kotka szarobura – pręgowana wraz z 3 kociakami z ul. Goły, kocur czarno-biały z ul. Hauptmana.

Nowe domki znalazły tylko 7 psów i 1 kot:

- w Bytomiu: Joga (9816), Maska (9858), Naxos (k-2931),

- w Zabrzu: Mambi (9813), Ozi (9817), Rudi (9248)

- w Katowicach: Tunfi (8132), Gunia (9841)

Do właścicieli wrócił: Ratek, który tak naprawdę nazywa się Pako z ul. Rataja, Skubi z ul. Kasprowicza, Rex z ul. Zonna, Biszkopt z ul. Sikorskiego,

Otrzymaliśmy dary od: Elżbiety, Andrzeja, Joanny, Dominiki, Anny, Jerzego, Alicji, Anny, Marka, Wojciecha, Seweryna, Świetlicy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu, Martyny, Jessiki, Mateusza, Joanny, Dominiki, Dariusza, Kacpra, Marzeny, Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Boromeuszek w Zabrzu – Roman Mazurek, Barbary, Magdaleny, Katarzyny, Aliny, Mateusza, Teodora.

Wszystkim darczyńcom bardzo dziękujemy :)))

 

Przyjęliśmy do schroniska 10 psów i 1 kota..

.
.

W związku z podjętymi interwencjami przyjęliśmy do schroniska 6 psów i 1 kota, są to: pies mały czarny-jasnopodpalany, siwe dodatki, szorstkowłosy z ul. Jordana, suczka, duża, owczarkowata, czarno-brązowa, stojące uszy z ul. Mielżyńskiego, suczka w typie Pinczera, czarna-podpalana, klapnięte uszy, gładkowłosa z ul. Buchenwaldczyków, pies średni, brązowy, szorstkowłosy z klapniętymi uszami z ul. Pokoju, pies rasy Owczarek Niemiecki (długowłosy) z ul. Leszczynowej, pies mały, jamnikowaty, krótkowłosy, brązowy z ciemnym nalotem z ul. Żeromskiego, kocur czarny z ul. Turystycznej.

Osoby prywatne przyprowadziły 4 psy: pies mało- średni, brązowo-rudy, klapnięte uszy, ciemny nalot na kufie, krótki ogon, średniej długości włos, który biegał bez nadzoru na ul. Bytomskiej przy firmie Sordrew, suczka mała czarna podpalana z ul. Sienkiewicza, suczka- szczeniak, czarna-podpalana, białe dodatki, stojące uszy znaleziona na ul. Makoszowskiej, suczka-szczeniak, brązowa, lekki ciemny nalot z ul. Staromiejskiej.

Nowe domki znalazło tylko 8 psów i 2 koty:

w Jaworznie : Dolores (9672)

w Zabrzu: Sebek (9751), Szew (9842), Buba (9616), Iwan (9829), Puszek (k-2536)

w Tychach: Risia (9785)

w Bytomiu: Lizak (9852),

w Chorzowie: Luke (k-2913)

w Gliwicach: Loffie (9795)

Do właścicieli wrócił: Atos z ul. Jordana,

Z adopcji wróciło aż 6 psów :Reks (8786) – właścicielka zmarła, a opiekun się po niego nie zgłosił …Mia (7303) - największy pechowiec w naszym schronisku, wraca jak bumerang, bo wciąż trafia w nieodpowiedzialne ręce :-( Na początku wszystko jest super, a potem jest oddawana... a to problemy rodzinne, a to problemy finansowe, itd. itd. :-(Lutek (9638) – właściciel ma zamiar wyjechać z kraju .. Szadi (9712) – jak widać Pani nie przemyślała ostatecznie decyzji o adopcji szczeniaka … psiak był dla niej za energiczny …Pipi (9389) - Państwo mają problemy finansowe i Pani jest w ciąży z trzecim dzieckiem, dlatego nie ma dla niej czasu.....Ponki (9606) – psiak trafił do Schroniska w Rudzie Śląskiej, a właścicielka się po niego nie zgłosiła …

Otrzymaliśmy dary od: Iwony, Adriana, Edyty, Marka, Doroty i Łukasza, Aliny, Józefa, Edyty, Jakuba, Dominiki, Haliny, Śląskiego Centrum Chorób Serca, Firmy Taag, Mirelli, Róży, Szkoły Podstawowej nr 5 w Zabrzu, Gimnazjum nr 24 w Zabrzu, Bożeny, Anny, Szkoły Podstawowej nr 8 Siemianowice Śląskie, Kliniki Weterynaryjnej w Zabrzu, Magdaleny.

Ponadto odwiedzili nas uczniowie wraz z opiekunami ze Szkoły Podstawowej nr 8 z Siemianowic Śląskich, Szkoły Podstawowej nr 5 w Zabrzu.

Wszystkim darczyńcom oraz odwiedzającym bardzo dziękujemy :)

 

Do schroniska trafiło 9 psów i 2 koty, są to:

.
.

:pies mały brązowy z białym krawatem z ul. Jordana, suczka mała, krótkowłosa, jasnobrązowa z białymi dodatkami, klapniętymi uszami z ul. Kowalskiej, pies mały, czarny, podpalany, biały krawat z ul. Miłej, pies rasy Yorkshire Terrier z ul. Lenartowicza, pies rasy Berneński Pies Pasterski z ul. Tyskiej, pies mały, czarny dłuższa sierść i biały krawat z ul. Goethego, pies mało-średni, czarny-podpalany z dłuższym włosem i klapniętymi uszami z ul. Stalmacha, pies mało-średni czarny, podpalany ze stojącymi uszami, krótkowłosy z ul. Mańdy, pies biało-szary z ul. Cmentarnej, kocię szarobure-pręgowane z białymi dodatkami z ul. Buchenwaldczyków, kocur szarobury pręgowany z ul. Żółkiewskiego, Pies błąkający się przy schronisku: pies szczeniak- mały, brązowy z czarnym nalotem, szorstkowłosy. Osoba prywatna przyprowadziła: małego, krótkowłosego psa o brązowej maści z ciemnym nalotem, krótkowłosego z klapniętymi uszami, który błąkał się na oś. Janek,

Nowe domki znalazły tylko 3 psy i 1 kot:

- w Zabrzu: Poro (9156), Sweep (9804), Sonia (9806),

- w Jastrzębiu- Zdroju: Piotrek (k-2915)

Do właścicieli wróciły: Kazik z ul. Miłej, Max z ul. Lenartowicza, Jordan, który tak naprawdę nazywa się Reksio z ul. Jordana, Fado z ul. Tyskiej, Bakuś z ul. Goetghego, Pikuś z ul. Cmentarnej, Gordon który tak naprawdę wabi się Sid z ul. Mańdy.

Z adopcji wróciły: Cesia (k-2864) niestety Cesię nie zaakceptowała kotka rezydentka i Cesia wróciła :-((

Ruben (7483) – wrócił po 4 latach do schroniska :-(

Otrzymaliśmy dary od: Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Gliwickiej, Marty, Hanny i Piotra, Aleksandry, Magdaleny, Alicji, Emilii, Zespołu Szkół w Rogoźniku – opieka Pani Dorota i Pani Anna, Stanisławy, Joanny, Weroniki, Bogusławy, Estery, sklepu zoologicznego w Zabrzu ul. Franciszkańska, Krystiana, Przedszkola nr 36 w Zabrzu,

Wszystkim darczyńcom bardzo dziękujemy :)

 

W schronisku pojawiło się 10 psiaków i 3 koty.

.
.

Są to : suczka, średnia, czarna-podpalana, stojące uszy (owczarkowata)z ul. Grunwaldzkiej, pies średni, czarny – podpalany ze stojącymi uszami, krótkowłosy (ubytek sierści na grzbiecie) z ul. Św. Teresy, suczka, mała, czarna, podpalana, średni włos, klapnięte uszy z ul. Lazara, pies średni, biały w czarne łaty i biszkoptowe dodatki w okolicy pyska z ul. Łapkowskiego, pies West Highland White Terrier z ul. Goethego, suczka, szczeniak mała, jasnobrązowa, stojące uszy, średniej długości sierść z ul. Galileusza, suczka Sznaucer miniaturowy o maści pieprz-sól z ul. Kroczka, pies, szczeniak, mały, czarny-podpalany gładkowłosy z ul. Galla, pies mały, czarny, podpalany, zostawiony w tragicznym stanie w kartonie na ul. Zakątek, kocur stalowy, pręgowany z ul. Lazara, kocur szarobury-pręgowany z białymi dodatkami z ul. Lazara, kocur szarobury-pręgowany z ul. Młodego Górnika,

Osoba prywatna przyprowadziła 1 psa: pies, mały, maści tricolor błąkał się na ul. Prenżyny.

Nowe domki znalazły tylko 2 psy i 3 koty:

- w Gliwicach: Timmy (k-2916),

- w Zabrzu: Maurycy (k-2821), Sonia (9806), Prusik (9622),

- w Chorzowie: Cesia (k-2864).

Do właścicieli wróciły: Krystianek, który okazał się Ozim z ul. Stalmacha, Perełka z ul. Legnickiej, Krzymyk okazał się Gackiem z ul. Grunwaldzkiej, Iskierka, która naprawdę wabi się Berka z ul. Kossaka, Ferdek z ul. Prenżyny, Nika z ul. Grunwaldzkiej, Lumi z ul. Goethego, Moli z ul. Kroczka

Niestety z  adopcji wróciły: Pirat (6521) – jest znowu w schronisku z powodu śmierci właściciela : -( Sweep (9804) - niestety był za energiczny dla dotychczasowej właścicielki ... nie lubił zostawać sam w domu :-(

Otrzymaliśmy dary od: p. Stelcla, Bogusława, Michała, pracowników i klientów sklepu Petsmile Gliwice, szóstoklasistów Szkoły Podstawowej nr 21 w Gliwicach przekazane przez Sekcję Psów Ratowniczych WOPR w Dąbrowie Górniczej – Pana Tadeusza, Szkoły Podstawowej nr 8 w Zabrzu, Ministerstwa Śledzia i Wódki w Zabrze, p. Tomickiej, p. Paździor, Paulina, Sylwii, Magdaleny, Apteki ,,Farmatis’’, Beaty, Anieli, Małgorzaty

Ponadto odwiedzili nas: Małgorzata i Szymon, opiekun wraz z podopiecznymi z DPS ,,Wędrowiec’’.

Wszystkim darczyńcom i odwiedzającym bardzo dziękujemy :)

Do schroniska trafiło 8 psiaków i 4 koty:

.
.

przyjęliśmy  6 psów i 3 koty : pies mało-średni, czarny podpalany z dłuższym włosem z ul. Jana Kupca, suczka mała beżowa, szorstkowłosa z ul. 1-go Maja, pies mały brązowy z ciemnym nalotem i stojącymi uszkami z ul. Wolności, suczka w typie Amstaffa brązowa – pręgowana, która została porzucona przez właścicielkę na ul. 3-go Maja, pies rasy Yorkshire Terier srebrny, jasnopodpalany z ul. Hauptman, suczka rasy Husky, czarno-biała z ul. Nad Kanałem, kotka biała w szarobure łaty z ul. Kossaka, kotka czarno-biała z czarną plamą na nosie wyrzucona z auta na ul. Konfederatów Barskich, kotka biało-szarobura z ul. Makoszowskiej.

Osoby prywatne przyprowadziły 2 psy i 1 kota: pies rasy Cocker Spaniel koloru złoto-rudego, starszy, kulejący na lewą przednią łapę znaleziona na ul. Blani, pies małym w biało -czarne łaty znaleziony na ul. Kościuszki, kotka czarna z białym krawatem z ul. Czereśniowej.

Nowe domki znalazło 7 psów i 3 koty:

- w Zabrzu: Weendi (9814), Esmeralda (k-2908), Greg (8944), Sweep (9804), Rekin (9793), Czarli (k-2919), Kontra (8289),

- w Bytomiu: Boniek (9683), Libby (k- 2888)

- w Sosnowcu: Loffie (9795),

Do właścicieli wróciły: Saba z ul. 3 – go Maja, Mona z ul. Nad Kanałem, Pluto z ul. Blani, Niko z ul. Hauptmana :-)

Z adopcji wróciły: Boniek (9683) został zwrócony i w tym samym dniu zaadoptowany :-) Zamieszkał w Bytomiu:-) 26.02.2016r., Kontra vel Mika (8289) dotychczasowa właścicielka była zmuszona ją oddać, gdyż ujadała będąc sama w domu... Na szczęście Kontry dotychczasowa właścicielka znalazła jej nowy dom i nie musiała trafiać do schroniska. Obecnie mieszka w Zabrzu:-)

Otrzymaliśmy dary od: Katarzyny, Elżbiety, dziewczyn ze sklepu obuwniczego Wip, Lidii, Ewy, Iwony, Sklepu Zoologicznego Koziołek w Zabrzu, Daniela, Jolanty, Przedszkola nr 51 w Katowicach.

Wszystkim darczyńcom bardzo dziękujemy :)

Przyjęliśmy 5 psów:

.
.

 Pies, duży, brązowy z pl. Słowiańskiego, pies- szczeniak, średni, czarny, podpalany, średniej długości włos z ul. Stalmacha, pies mały, czarny, brązowe dodatki (brak sierści w okolicy udowo biodrowej), suczka duża, brązowa, białe dodatki, stojące uszy z ul. 3- Maja, suczka mała, brązowa z ul. 11 Listopada,

Zwierzęta przywiezione przez osoby prywatne: 2 psy i 1 kot pies mały, brązowego z czarnym nalotem i białymi dodatkami z ul. Witosa, suczka mało-średnia czarna – podpalana z ul. Legnickiej, kocurek, mały biały z szarymi dodatkami z ul. Paderewskiego

Nowe domki znalazło 10 psów i 1 kot:

w Katowicach: Tycjan (k-2903), Kora (4248),

w Bytomiu: Bumer (4005), w Wysokiej: Norek (6788),

w Zabrzu: Bonia (9824), Kłapouszek (9822), Lizak (9823),

w Mikołowie: Luna (9765), w Rudzie Śląskiej: Keli (9783),

w Gliwicach: Łajka (9802),

w Warszawie: Pako (9820).

Wydano właścicielom poniżej wymienione zwierzęta: Tytana z pl. Słowiańskiego, Ziksi z ul. Lompy, która tak naprawdę nazywa się Tina,

Otrzymaliśmy dary od: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gierałtowicach, Marka Stanisławy, Maji, Sklepu Netto, Ryszarda, Agnieszki Alicji, Bożeny, Iwony, Szkoły Podstawowej nr 11 z oddziałami przedszkolnymi, Aleksandry, Marty, Magdaleny, Sądu Okręgowego w Gliwicach, Artura, Magdy, Kornelii, Ryszarda, Ewy -Sklep Aquell ZOO Katowice, Katarzyny, Ilony, Fundacji Boksery w Potrzebie, Specjalnego Ośrodka Wychowawczego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Boromeuszek, Mars Polska sp z o.o. – akcja ,, Kupując Pomagasz’’, Jacek, Dawid, Jagoda, Dominiki, Magdalena, Paulina, Joanna, Kibice i Sympatycy Górnika Zabrze, Sabiny, Roberta, Daniela.

Ponadto odwiedzili nas uczniowie i podopieczni wraz z opiekunami z: Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Gierałtowicach :-)

Wszystkim darczyńcom oraz odwiedzającym bardzo dziękujemy !

Przyjęliśmy 7 psów

.
.

Są to:- Pies mało – średni, czarny, dłuższy włos, biały krawat (z czerwoną obrożą) z ul. Tatarkiewicza, suczka- szczeniak, mała brązowa (czekoladowa) podpalane dodatki na łapach, brązowy nosek, stojące uszy, piwne oczy z ul. Kossaka, suczka mała, czarna – podpalana, biały krawat ( w typie Jamnika) z ul. Lompy, pies rasy Bokser – brązowy z białym krawatem z ul. Czołgistów, pies duży, czarny, podpalany z pl. Kopernika, pies, szczeniak, mały czarny-podpalany znaleziony na ul. Traktorzystów i dowieziony do Lecznicy Weterynaryjnej na ul. Lipowej, suczka, szczeniak, mała, ruda, dłuższa sierść, klapnięte uszy, ciemny nalot na grzbiecie z ul. Żeromskiego.

Przywiezione przez osobę prywatną 2 psy: suczka- szczeniak, czarna podpalana, krótkowłosa, białe dodatki znaleziona na strychu w nieruchomości na ul Sikorskiego, piesek-szczeniak mały, czarny, podpalany, biały krawat, klapnięte uszka z ul. Sikorskiego.

Nowe domki znalazło 8 psów i 3 koty:

- w Zabrzu: Kokolino (k-2917), Mumiś (9771), Agrest (k-2707), Flapi (9778), Gaja (5998), Pepper (9805)

- w Zbrosławicach: Derek (9790)

- w Bytomiu: Gendry (8999), Jeżyna (k-2708)

- w Siemianowicach Śląskich: Bruni (4318),

- w Gliwicach: Komisarz (9761)

Wydano właścicielom poniżej wymienione zwierzęta: Dino z ul. 3 go Maja, Dunia, która okazała się być Lejdi z ul. Tuwima, Bobek z ul. Sportowej, Jagoda, która okazała się być Psotką z ul. Kossaka, Rino z pl. Kopernika.

Zwrócono do schroniska 1 psa : Łajka – (9802) - państwo dzielą dom ze swoją rodziną i niestety jeden z domowników był regularnie obszczekiwany przez Łajkę. Był to starszy Pan, więc możliwe, że Łajka ma złe wspomnienia związane z kimś takim :-( 18.02.2016

Odeszły za Tęczowy Most: Bond (4251) i Lider (3701) – już nic ich nie będzie bolało … Biegają szczęśliwi za Tęczowym Mostem, a my będziemy na nimi tęsknić.:-(

Otrzymaliśmy dary od : Karoliny, Adrianny, Agnieszki, Sonii, Alicji, Radosława, Magdaleny, Barbary, Jarosława, Marty, Joanny, Anny i Krzysztofa, Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 2 w Knurowie, Ministerstwa Śledzia i Wódki w Zabrzu, Jolanty, Alicji, Iwony, Łukasza, Macieja, Tomasza, Kamila, Elżbiety, Justyny, Eweliny, p. Blicharskiej, Centrum Handlowego M1 w Zabrzu, Anny, Piotra, Samuela, Szkoły Społecznej nr 1 Zabrzańskiego Towarzystwa Szkolnego w Zabrzu, Doroty, Sebastiana, Patrycji.

Ponadto odwiedzili nas uczniowie i podopieczni wraz z opiekunami z: Świetlicy ,,Trzymaj się’’ z Ośrodka Leczenia Uzależnień w Zabrzu, Domu Pomocy Społecznej ,,Wędrowiec’’ w Bytomiu.

Wszystkim darczyńcom oraz odwiedzającym bardzo dziękujemy :)

Do schroniska trafiło 9 psiaków :

.
.

Pies średni czarny podpalany z ul. 3- go Maj, suczka średnia jasnobrązowa z ul. Tarnopolskiej  z ul. Św. Wawrzyńca, suczka mała czarna, podpalana, stojące uszy, siwy pysk z ul. Tuwima, suczka rasy Owczarek Niemiecki z ul. Tyskiej, suczka średnia, czarna, podpalana z krótkim włosem z ul. Cieszyńskiej, suczka średnia brązowa z ciemnym nalotem i kufą, krótkowłosa z ul. Cieszyńskiej, suczka duża czarna bardzo wychudzona z ul. Piotra Skargi, piesek mały jasnobrązowy z ciemnym nalotem białą łatką na karku i siwym pyskiem z ul. 3- go Maja, pies biały, mało-średni, bardzo brudny z ul. Sportowej, oraz suczka mała, brązowa ze stojącymi uszkami, którą ktoś podrzucił i przywiązał do drzewa przy schronisku.

Nowe domki znalazły tylko 7 psów i 4 koty:

- w Zabrzu – Biko (6784), Pokahontaz (k-2910), Kolin (9788), Ułanka (k-2816), Mini (9777),

- w Łaziskach Górnych : Lusi (9743)

- w Rudzie Śląskiej : Maja (9791),

- w Gliwicach: Imbir (k-2901)

- w Dąbrowie Górniczej: Camel (9808),

- w Bełku : Kobi (9797),

- w Bytomiu: Loreta (k-2918)

Do właścicieli wróciły :

Bazik z ul. 3- go Maja, Kuba z ul. Św. Jacka, Mira z ul. Tyskiej,

Do schroniska oddano :

Karja (9009) - Niestety Pani zależało tylko i wyłącznie na tym, żeby ją oddać... Zresztą nie tylko ją, bo Pani miała jeszcze pieska z schroniska w Gliwicach i też już go nie chce. W domu pojawiło się dziecko to psiaki już nie są nikomu potrzebne :-(

Otrzymaliśmy dary od : Przedszkola nr 34 w Zabrzu, Niny, Żorskiego Stowarzyszenia dla Zwierząt, Rafała, Alicji, Szymona, Katarzyny, Pawła, Agnieszki, Zespołu Szkół Mechaniczno – Samochodowych w Zabrzu, Adriana, Jolanty, Sklepu zoologicznego z ul. Franciszkańskiej, Przedszkola nr 11 w Zabrzu, p. Lewandowskiej, Gimnazjum nr 24 w Zabrzu, Anety, Przedszkola nr 43 w Zabrzu, Anny.

Ponadto odwiedzili nas uczniowie wraz z opiekunami z: Uczniowie wraz z opiekunem z Zespołu Szkół Mechaniczno-Samochodowych w Zabrzu.

Wszystkim darczyńcom oraz odwiedzającym bardzo dziękujemy :)

Przyjęliśmy 5 psów i 4 koty.

.
.

Są to : suczka średnia, jasnobrązowa z ul. Kasprowicza, pies duży, czarny, podpalany, krótkowłosy z ulicy 3- go Maja, pies średni, jasnobrązowy z krótkim ogonkiem w typie Boksera z ul. 3-go Maja (przy sklepie Lidl), pies mały, brązowy z ciemnym nalotem z ul. Św. Jacka, pies szczeniak, mały biały z jasnobrązową łatką na grzbiecie, jasnobrązowymi klapniętymi uszkami z ul. Panieńskie Skały, kocur czarny z uszkodzonym uchem z ul. Tatarkiewicza, kocur czarny z białą końcówką ogona z ul. Tatarkiewicza, kocię czarne z Kliniki Weterynaryjnej na ul. Kochanowskiego, kotka biało - bura z ul. Nowodworskiej.

Nowe domki znalazły tylko 2 psy i 1 kot:

- w Gliwicach: Mango (k-2706),

- w Mikołowie: Juka (7710)

- w Gliwicach: Orti (6772)

Do swoich domków wrócili: Nero z ul. 3- go Maja, Tarzan z ul. 3- go Maja (przy sklepie Lidl)

Za tęczowy most odszedł 1 kot: Ślepka (k-2911) – przegrała walkę z chorobą.

Otrzymaliśmy dary od : Lucyny, Gimnazjum z Siemonii, Klaudiusza, Marjanny, Agnieszki, Pani Hanki, Integracyjnego Ośrodka Edukacyjno-Kulturalnego ,,Jestem’’ w Zabrzu, Przedszkola Miejskiego nr 39 ,,Zielony Zakątek’’ z Bytomia, Zespołu Szkół Specjalnych nr 38 w Zabrzu, Grażyny i Marleny, Sabiny, Biblioteki – Filii nr 11 w Zabrzu, Szkoły Podstawowej nr 7 w Zabrzu.

Ponadto odwiedzili nas uczniowie wraz z opiekunami z: Gimnazjum w Siemoni, Zespołu Szkół Specjalnych nr 38 w Zabrzu.

Wszystkim darczyńcom oraz odwiedzającym bardzo dziękujemy :)

Trafiło do nas 8 psiaków i 2 koty :

.
.

W związku z podjętymi interwencjami przyjęliśmy do schroniska 5 psów:

Suczka szczeniak, biało-czarna, średni włos z ul. Lompy, suczka, mało-średnia, czarna, podpalana, krótkowłosa z ul. Ofiar Katynia, pies, duży, brązowy, biały krawat w typie Amstaffa ,,Maks’’ (8410), jest u nas po raz kolejny, przewieziony z ul. Fredry, suczka, średnia, falowany dłuższy włos, szara-podpalana, klapnięte uszy, była przywiązana do znaku drogowego na ul. Ofiar Katynia (pętla Autobusowa), suczka pręgowana w typie Amstaffa ,,Orti’’ (6772), również po raz kolejny, tym razem z ul. Buchenwaldczyków.

Osoby prywatne przyprowadziły 3 psy i 1 kota :

Suczka mała, czarna-podpalana, dłuższy włos, siwy pysk znaleziona na ul. Tarnopolskiej, piesek mały, czarny, podpalany, krótkowłosy (podpalane dodatki na klatce piersiowej), przywieziony wraz ze swoim bratem do drzewa na Biskupicach przy Kopalni, piesek mały, czarny, podpalany, krótkowłosy, przywiązany wraz ze swoim bratem do drzewa na Biskupicach przy Kopalni, kocur biało-bury z problemami zdrowotnymi, znaleziony na ul Wolności i przewieziony do Kliniki Weterynaryjnej.

Zwierzę znalezione przy schronisku - 1 kot: kotka o maści rudo-czarnej

Nowe domki znalazło 9 psów i 1 kot:

- w Zabrzu : Frasobliwy (9744), Wesoły (9747), Luca (9800), Truflie (9764),

- w Rudzie Śląskiej : Czarujący (9748), Scarlet (k-2906),

- w Gliwicach :Pobożny (9745), Dobry (9746), Dżudi (9794), White (9760).

Do właścicieli wróciły : Stefan z ul. Jaskółczej, Snajper z ul. Budowlanej, Sonia z ul. Tarnopolskiej,

Zostały zwrócone do schroniska: Mumiś (9771) – właścicielka nie przemyślała decyzji adopcji i opieka nad energicznym szczeniakiem ją przerosła …, Ułanka (k-2816) - krótko było jej dane cieszyć się wymarzonym domkiem ... właścicielka ma alergię ...

Otrzymaliśmy dary od :

Warsztatów Terapii Zajęciowej Caritas w Zabrzu, Diecezji Gliwickiej w Zabrzu, Marii, Joanny, Zespołu Szkół nr 3 w Zabrzu, Adama, Uniwersytetu Śląskiego w Zabrzu, Adrianny, Urszuli, Sklep Madej & Wróbel w Zabrzu, Martyny, Ewy, rodziców adopcyjnych Bumera i Gromka, Zabrzańskiej Kuchni Społecznej, Przemka, Angeli, Olgi, Ani, Oli, Małgorzaty, Magdaleny, Filipa, Gimnazjum nr 20 w Zabrzu – Klasa III c, Dariusza, Ireny, Mateusza.

Wszystkim darczyńcom bardzo dziękujemy :)))

Do schroniska trafiło 15 psiaków i 3 kociaki :

.
.

z interwencji przyjechało do nas 13 psów i 1 kot :

- pies brązowy, biały krawat, w typie Boksera, duży, brak ogona, był bez nadzoru w rejonie ul.Tatarkiewicza,

- pies, czarno-biały w typie Amstaffa, biegał bez nadzoru w rejonie ul. Krakusa,

- suczka brązowa, mała z czarnym pyskiem o siwym nalocie, z rejonu Ronda Sybiraków,

- suczka, mała, brązowa z ciemnym nalotem, białym krawatem, i białymi końcówkami przednich łap,  została zabrana podczas interwencji z ul. Kobylińskiego,

- pies rasy Labrador Retriver, biszkoptowy, trafił do nas z Przychodni Weterynaryjnej przy ul. Sierotki,

- pies mały, średni, czarny-podpalany ze średniej długości włosem i klapniętymi uszami, uwiązany do ławki przy ul. Buchenwaldczyków,

- suczka średnia, brązowa z tzw. czarną kamizelką, stojące uszy, średniej długości włos,  błąkała się na ul. Bohaterów Warszawskich,

- pies mały, biało-czarny, krótkowłosy, z czerwoną obrożą, który był bardzo zmarznięty i błąkał się na pl. Teatralnym,

- suczka w typie wilczatym, która błąkała się po raz kolejny na al. Korfantego

- suczka średnia, jasnobrązowa, z białymi dodatkami i uszkodzonym uszkiem, niebieską obrożą, błąkała się po raz kolejny na ul. Kondratowicza,

- pies mało- średni, czarny, gładkowłosy, biały delikatny krawat,  błąkał się na ul. Struga,

- pies- mały, czarny, podpalany, białe dodatki, długowłosy, klapnięte uszy, błąkał się w rejonie ul. Jaskółczej,

- pies średni, biszkoptowy z naroślą przy prawym oku, z obrożą typu kolczatki, uwiązany przy sklepie na ul. Budowlanej.

- kocur szarobury-pręgowany z ul Mikosza 3.

Osoby prywatne przyprowadziły 2 psy i 2 koty:

- pies-szczeniak, mały, rudy ze średniej długości sierścią,  znaleziony na ul. Głowackiego,

- suczka-szczeniak, mała, biała z brązowymi dodatkami i klapniętymi uszkami, znaleziona w czarnym worku na śmietniku przy ul. Niedziałkowskiego,

- kotka czarna znaleziona na ul. Galileusza

- kotka bura dowieziona do Kliniki Weterynaryjnej przy ul. Kochanowskiego,

Nowe domki znalazły tylko 3 psy i 1 kot: w Bytomiu: Honda (9640), Zika (9786), w Chorzowie: Wazuś (9694), w Katowicach Zuzia (k-2909).

Do właścicieli wróciły : Ares z ul. Bończyka, Mucha  z rejonu Ronda Sybiraków, Niki, została przyprowadzona przez osobę prywatną z ul. Tatarkiewicza, Nero  z ul. Tatarkiewicza, Max z ul. Wolności, Chester – Labrador Retriver z ul. Sierotki, Misia z ul. Nocznickiego, Yumi z Góry Św. Anny i okazał się Fafikiem, Sisi z al. Korfantego i Teodor z pl. Teatralnego.

Za Tęczowy Most odszedł: Oktan (7909), niestety przegrał walkę z chorobą nowotworową. Oktanku biegaj szczęśliwy za Tęczowym mostem bez bólu …Będziemy Tęsknić!

Została zwrócona: Bafi (8976) – po tym jak jej właściciel trafił do Aresztu.

Otrzymaliśmy dary od :Sandry, Publicznego Gimnazjum w Siemoni, Katarzyny, Karoliny, Tomasza, Katarzyny i Kariny, Magdaleny i Piotra, Szkoły Podstawowej nr 42 w Zabrzu, Marty, Pauliny, Ilony, Marka, Julii i Kingii, Jolanty i Piotra, The Dog House Zabrze, Elżbiety, rodziny Sikora, Zuzanny, Michała, Ewy, Agaty i Szymona, Izabelii, Anny, Adriana, Szkoły Podstawowej nr 6 w Zabrzu, Agaty, Multinika Zabrze, Przedszkola nr 30 w Zabrzu, Katarzyny i Kamila, Lidii, Gabrysi i Mariana, Grażyny i Małgorzaty, Zuzanny, Marzeny, Agaty.

Ponadto odwiedzili nas: Uczniowie wraz z opiekunami z Publicznego Gimnazjum w Siemoni,  Świetlicy ,, Trzymaj się’’  i Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu.

Wszystkim darczyńcom i odwiedzającym bardzo dziękujemy !!!

W mijającym tygodniu do schroniska trafiło 15 psiaków i 1 kot :

.
.

z interwencji przyjęliśmy do schroniska 9 psów:

- pies mały, biszkoptowy, krótki ogon, klapnięte uszy, siwy pysk,  błąkał się na ul. Opawskiej,

- psa rasy Cocker Spaniel o złotym umaszczeniu, z kolczatką i kagańcem,  biegał bez nadzoru na ul. Wolności,

- suczka rasy Husky,  błąkała się na ul. Jordana w okolicy Polo Marketu,

- suczka mała, czarna podpalana, biały krawat, stojące uszy, średni włos,  była pozostawiona na klatce schodowej na ul. Nocznickiego a jej właścicielka odwieziona na Izbę Wytrzeźwień,

- pies rasy Golden Retriver biszkoptowy,  biegał bez nadzoru na ul. Żółkiewskiego,

- pies rasy Yorkshire terrier, srebrny, podpalany,  został znaleziony w okolicy ul. Opawskiej,

- pies mało-średni, czarny podpalany ze średniej długości sierścią błąkający się na ul. Wolności,

- suczka mało-średnia, brązowo-czarna, białe dodatki, stojące uszy, szorstkowłosa,  leżała skulona i zmarznięta na ul. Chojnickiego,

- pies średni, brązowy z siwym pyskiem,  był pozostawiony na klatce schodowej na ul. Bończyka.

 Przez schroniskowy płot zostały przerzucone 2 psy:

- suczka- szczenię, czarna, gładkowłosa, klapnięte uszy, bardzo wystraszona,

- pies –szczenię, czarny gładkowłosy również bardzo wystraszony.

 Osoby prywatne przyprowadziły 4 psy i 1 kota :

- pies biały z brązowymi dodatkami znaleziony na ul. Tatarkiewicza,

- pies mało-średni brązowy z ciemnym nalotem, białym krawatem,  błąkał się w Parku Dubiela,

- suczka mało-średnia, jasnobrązowa,  weszła na posesję jednej z osób ją doprowadzających z ul. Kopalniana,

- suczka, szczeniak, czarna, podpalana, biały krawat,  była znaleziona na ul. Gdańskiej przy szkole,

- kotka czarna z białymi dodatkami (biały tzw. krawat i skarpetki),  została porzucona przez właściciela.

Nowe domki znalazło 12 psów i 7 kotów:

- w Zabrzu : Świderek (9756), Pamelka (9750), Mazgo (9196), Arican (k-2893), Faworek (k-2905), Misiek (k-2879), Faraon (5294), Grocia (k-2863), Ziva (9768),

- w Kędzierzynie-Koźlu : Ułanka (k-2816),

- w Gliwicach : Lukas (9766), Bona (9770), Ziemek (6533),

- w Bytomiu : Bono (9709), Dosia (9754), Bora (k-2802),

- w Rudzie Śląskiej : Mumiś (9771),

- w Czerwionce-Leszczyny : Pusia (k-2884),

- w Chorzowie : Dolbi (9757).

Do właścicieli wróciły :

- Cocker Spaniel ,,Fokus’’ (9776) z ul. Wolności,

- Husky ,, Śnieżka’’(9224) z ul. Jordana,

- Wella okazała się Sabą (9762) z ul. Lelewela,

- Golden Retriver ,,Bary’’ z ul. Żółkiewskiego

- ,,Laki’’   z ul. Bytomskiej

- Yorkshire terrier ,,Spajk’’ z ul. Opawskiej

Otrzymaliśmy dary od :Sandry, Anny, Witolda, Andrzeja, Magdaleny, Patrycji, Luizy, Petsmile- sklep zoologiczny, Cecylii, Jana, Agnieszki, Kazimierza, Zespołu Przedszkoli nr 1 w Zabrzu, Moniki, Martyny, Doroty, Państwa Krupy, Firmy Opinion – Strefa Druku, Aleksandry, Państwa Dąbrowskich.

Wszystkim darczyńcom bardzo dziękujemy :)

W związku z podjętymi interwencjami przyjęliśmy do schroniska 12 psów i 1 kota 

.
.

Pies, duży, pręgowany, z ul. Królowej Luizy, którego właściciel został zabrany do Szpitala,

- suczka rasy Beagle, która błąkała się na ul. Witosa,

- pies średni, brązowy z ciemnym nalotem, krótkowłosy, klapnięte uszy, który był bez nadzoru w rejonie ul. Myśliwskiej,

- suczka, szczeniak, mało-średnia, brązowa, jasno-podpalana, średniej długości sierść, klapnięte uszy, którą właściciele pozostawili bez opieki w stanie zagrażającym jej życiu i zdrowiu na ul. Sienkiewicza,

- pies, szczeniak, czarny, podpalany, w typie Pinczera, gładkowłosy z ul. 3- go Maja,

- suczka, mała czekoladowa, jasno-podpalana, średniej długości włos (z ubytkami sierści w okolicy grzbietu i po bokach tułowia ) z ul. Chudowskiej,

- suczka, szczenię, podpalana, biały krawat, owczarkowata, stojące uszy z ul. M.C. Skłodowskiej,

- suczka czarna w typie Amstaffa , która weszła do klatki schodowej na ul. Kołłątaja,

- pies mały, czarno-popielaty, szorstkowłosy, który błąkała się na ul. Góra św. Anny,

- suczka- średnia, czarna, podpalana, klapnięte uszy z ul. 3- Maja, której właściciel został wywieziony do szpitala,

- Cocer Spaniel ,,Coddy’’ (8423), który biegał kolejny raz bez nadzoru, tym razem w rejonie ul. 3 Maja,

- pies, mały czarny, dłuższy włos, stojące uszy z ul. Bytomskiej,

- kotka, biała z szarymi dodatkami z ul. Krakusa,

Przyjęliśmy 3 psy przyprowadzone przez osoby prywatne:

- suczka, średnia, biała z brązowo-czarnymi dodatkami w okolicy oczu z ul. Lelewela,

- pies, szczeniak, mały, czarny, podpalany, krótkowłosy znaleziony na ul. Zamkowej,

- pies, szczeniak, mały, podpalany, krótkowłosy z rejonu Mikulczyc.

Z nieudanej adopcji wróciła Potęga (k-2723) - niestety była bardzo zestresowana, nie chciała jeść i nowy właściciel był zmuszony ją oddać.

Nowe domki znalazło 7 psów i 9 kotów: -

w Zabrzu : Tom (9701), Omar (k-2900), Księżniczka (k-2659), Karolinka (k-2810), Komani (k-2899), Reiko (5712),

- w Gliwicach : Alga (k-2831), Precel (k-2904), Tajfun (9686), Strasiu (9442), Kora (9251),

- w Pyskowicach : Figi (k-2626),

- w Gierałtowicach : Hugo (9621),

- w Tarnowskich Górach: Aszka (9755),

- w Niemczech: Pończoszka (k-2897),

- w Rudzie Śląskiej : Simonka (k-2830),

Za Tęczowy most odszedł: Pimpuś (2812) - odszedł za Tęczowy Most, przegrał walkę z nowotworem :-( Będziemy Tęsknić :-(

Poniżej wymienione zwierzęta wydano właścicielom:

- ,,Tip’’ (9352), po prawie roku czasu odnaleźli właściciele … ile było płaczu i radości :-)

- ,,Max ‘’(9089)  z ul. Bytomskiej,

- ,,Fafik’’ (9758)  z ul. Ślęczka,

- ,,Tola’’ (9763) rasy Beagel, biegała bez nadzoru w rejonie ul. ul. Witosa,

- ,,Dora’’ (9773), której właściciel trafił do szpitala a ona do nas z ul. 3- Maja,

- ,,Coddy’’ (8423) rasy Cocer Spaniel z ul. 3 Maja.

Otrzymaliśmy dary od : Doroty, Karoliny, Przedszkola ,,Miriada’’ z Zabrza, Dariusza, p. Matysek, Sławka, Marzanny, Barbary, Elżbiety, Moniki, Adrianny, Weroniki, rodziny Władowskich.

Wszystkim darczyńcom bardzo dziękujemy :)

W związku z podjętymi interwencjami przyjęliśmy do schroniska 6 psów i 2 koty: 

.
.

pies, szczeniak, czarny, podpalany, jamnikowaty, klapnięte uszy, krótkowłosy z ul. Staszica, pies, szczeniak, mały, czarno-biały, który był przetrzymywany w niewłaściwych warunkach bytowania – w stanie rażącego zaniedbania na ul. Stalmacha, pies, duży, wilkowaty, stojące uszy, wabiący się Max (9089), który po raz kolejny błąkał się - tym razem na ul. Bytomskiej, pies czarny, podpalany, stojące uszy, szorstkowłosy, który błąkał się na ul. Ślęczka, pies, szczeniak, mały, biały, bardzo wystraszony - błąkający się na al. Korfantego, pies, czarny, jamnikowaty, który biegał bez nadzoru w rejonie ul. 3 Maja przy stacji BP, kocurek szarobury pręgowany z białymi łapkami, który nie potrafił wydostać się z opuszczonego garażu na pl. Kroczka, kotka szarobura, pręgowana, która została pozostawiona w niewłaściwych warunkach bytowania na ul. Ratuszowej,

Osoby prywatne przyprowadziły 3 koty: kocurek biało-czarny znaleziony na ul. Jagiellońskiej, kocur rudo-biały znaleziony na ul. Strażackiej, kocur szarobury, pręgowany z białą końcówką ogona znaleziony na ul. Goethego,

Z nieudanej adopcji wróciły 3 psy i 1 kot : Poro (9156) właścicielka po raz kolejny oddała swojego kolejnego psa – w rodzinny wigilijny wieczór:-( Psiak znowu czeka na dom, może tym razem nowa rodzina wykaże się większą odpowiedzialnością :-(, Tajfun (9686) został zwrócony w pierwszy świąteczny dzień po Bożym Narodzeniu … :-), Bruno (9066) został oddany z powodu notorycznych ucieczek z domu .. :-), Alga (k-2831) tylko 2 dni nacieszyła się nowym domkiem gdyż adoptującą ją Panią denerwowało miauczenie ... :-(

Nowe domki znalazło 8 psów i 10 kotów: 

- w Zabrzu zamieszkali: Goro (k-2898), Marynia (k-2877), Dżery (9700), Potęga (k-2723), Bianko (9455), Skarpetka (k-2896), Banshee (k-2902), Splodge (k-2895), Karolinka (k-2810), Ptyś (k-2755)

- w Katowicach zamieszkali: Miner (9268), Kelly (k-2887)

- w Rudzie Śląskiej zamieszkali: Alexa (9734), Riko (8457),

- w Świętochłowicach zamieszkała: Aurysia (9703),

- w Bytomiu zamieszkał: Mestor (8508),

- w Gliwicach zamieszkała: Saga (k-2725)

- w Pyskowicach zamieszkała: Prej (9612).

Otrzymaliśmy dary od :

Katarzyny, Małgorzaty, Elżbiety, Anny (wirtualna adopcja Jowisza), Teresy, Politechniki Śląskiej – Koło Naukowe, Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu, Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii w Zabrzu – Pracowni Sztucznego Serca, Rodziny Puton, Ewy, Kliniki Weterynaryjnej ,,Młynarscy’’ w Zabrzu, Macieja, rodziny Sikora, Angeliki i Bogumiła, Iwony, Macieja, Dominiki, Lidii, Ewy, Ewy (rodzina Jagódki 8045), Anny, Anety, Danuty, Pubu ,,Smocze Oko’’ w Zabrzu, Anny, Krzysztofa, Patrycji, Sklepu zoologicznego ul. Franciszkańska Zabrze, właścicieli od Nuli.

Wszystkim darczyńcom bardzo dziękujemy :)

 


Rok 2022 Rok 2021 Rok 2020 Rok 2019 Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014
Schronisko
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt "Psitul mnie"

prowadzone przez:
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce - Oddział w Zabrzu

Adres schroniska:
ul. Bytomska 133
41-800 Zabrze-Biskupice
tel. (32) 271-47-97

Godziny otwarcia:
poniedziałek- piątek
10.00 - 16.00
sobota, niedziela
10.00 - 14.00
dni świąteczne
NIECZYNNE

Email: zwierzak@psitulmnie.pl

Facebook:
Schronisko Psitulmnie
TOZ Zabrze

dojazd od schroniska >>>
formularz kontakowy >>>
TOZ Zabrze
TOZ w Polsce Oddział w Zabrzu - Organizacja Pożytku Publicznego

KRS: 0000344726


siedziba:
ul. Wolności 278
41-800 Zabrze

adres korespondencyjny:
ul. Paderewskiego 44
41-810 Zabrze

english info >>>

Konto bankowe
wpłaty na Schronisko i TOZ O/Zabrze (dziękujemy :-)
ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/GLIWICE
60 1050 1298 1000 0090 3056 8399

dla przelewów zagranicznych
SWIFT INGBPLPW
IBAN PL 60 1050 1298 1000 0090 3056 8399
Deutch info

deutch info >>>

Der Wegweiser durch die HP "Psitulmnie" >>>
Sachspenden für TH in Zabrze sind immer willkommen
Kontakt: SawaOn@me.com
Geldspenden bitte direkt an:

Towarzystwo Opieki nad Zwierzetami w Polsce
Oddzial w Zabrzu ( Name des TH´s)
in 41-800 Zabrze (die Stadt)
ul. Bytomska 133 (Strasse)

ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/GLIWICE ( So heißt die Bank)

PL 60 1050 1298 1000 0090 3056 8399 dla przelewów zagranicznych
(Das ist das Kontonummer für überweisung ins Ausland)

SWIFT INGBPLPW
IBAN PL 60 1050 1298 1000 0090 3056 8399

PayPalTelefony interwencyjne
Straż Miejska - zgłoszenia dotyczące zwierząt
tel. (32) 271 24 51
tel. bezpłatny 986
Schronisko - zgłoszenia dotyczące zwierząt w godzinach otwarcia schroniska
tel. (32) 271 47 97
Numer interwencyjny - zgłoszenia dotyczące zwierząt po wypadkach
tel. 505 125 974