www.psitulmnie.plSchronisko dla Bezdomnych Zwierząt
Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą.
Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.
PROJEKTY
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce – Oddział w Zabrzu w okresie od 01.09.2023 r. do 31.08.2026 r. realizuje zadanie publiczne pod tytułem: Profesjonalny Psitulowy Wolontariat

Projekt dofinansowany ze środków Korpusu Solidarności – Rządowego Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Systematycznego na lata 2018-2030. Dofinansowanie przyznano w ramach konkursu "Wsparcie organizacji wolontariatu w NGO – WOW w NGO!" edycja 2023. Łączna kwota dofinansowania wynosi 274 931,60 zł, w tym: w roku 2023 – 42 146,00 zł, w roku 2024 – 103 860,00 zł, w roku 2025 – 88 159,20 zł, w roku 2026 – 40 766,40 zł.

Krótki opis zadania

Celem zadania jest utworzenie profesjonalnej i wyspecjalizowanej struktury wolontaryjnej w nowo wybudowanym Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt "Psitulmnie" w Zabrzu, która będzie funkcjonować w przyjaznej i wydolnej strukturze organizacyjnej w okresie 1.09.23-31.08.26. Obiekt został wybudowany przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 17 640 308 zł o łącznej wartość inwestycji 18 518 764,10 zł i stworzył warunki infrastrukturalne do utworzenia jednego z najsprawniej funkcjonujących wolontariatów na rzecz zwierząt w całej Europie.

W tym celu wnioskodawca planuje przeprowadzenie głębokiej reformy aktywności wolontariuszy, którzy będą działać w ramach wyspecjalizowanych sekcji wolontaryjnych, systemu tutoringu oraz przy korzystaniu doświadczeń z Polskich i Zagranicznych podmiotów. Działanie to element szerszej strategii rozwoju schroniska, które w przyszłości ma się stać pełnoprawnym centrum edukacji i wolontariatu na rzecz zwierząt.

Towarzystwo Opieki na Zwierzętami w Polsce oddział w Zabrzu realizuje projekt publiczny pt. "Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na ternie Miasta Zabrze – Prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zabrzu Biskupicach przy ul. Bytomskiej 150." Projekt realizowany przy udziale środków budżetowych Miasta Zabrze

Towarzystwo Opieki na Zwierzętami w Polsce oddział w Zabrzu realizuje projekt publiczny pt. "Opieka nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na ternie Miasta Zabrze – Program sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących"
Projekt realizowany przy udziale środków budżetowych Miasta Zabrze
Projekt realizowany w ramach programu "Moje miejsce na Ziemi" Edycja 6/2023 "Wybiegi szkoleniowe w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt "Psitulmnie" w Zabrzu"

Dofinansowano ze środków Fundacji ORLEN - kwotą w wysokości 20 000,00 zł realizowany od 20.09.2023r. - 30.06.2024r.

Schronisko
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt "Psitul mnie"

prowadzone przez:
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce - Oddział w Zabrzu

Adres schroniska:
ul. Bytomska 150
41-800 Zabrze-Biskupice
tel. 519 822 885

Godziny otwarcia:
poniedziałek- piątek
10.00 - 16.00
sobota, niedziela
10.00 - 14.00
dni świąteczne
NIECZYNNE

Email: zwierzak@psitulmnie.pl
dojazd od schroniska >>>
formularz kontakowy >>>
TOZ Zabrze
TOZ w Polsce Oddział w Zabrzu - Organizacja Pożytku Publicznego

KRS: 0000344726
Regon: 24144270
NIP: 6482329203


siedziba:
ul. Wolności 278
41-800 Zabrze

adres korespondencyjny:
ul. Paderewskiego 44
41-810 Zabrze

english info >>>

Konto bankowe
wpłaty na Schronisko i TOZ O/Zabrze (dziękujemy :-)
ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/GLIWICE
60 1050 1298 1000 0090 3056 8399

dla przelewów zagranicznych
SWIFT INGBPLPW
IBAN PL 60 1050 1298 1000 0090 3056 8399
Deutch info

deutch info >>>

Der Wegweiser durch die HP "Psitulmnie" >>>
Sachspenden für TH in Zabrze sind immer willkommen
Kontakt: SawaOn@me.com
Geldspenden bitte direkt an:

Towarzystwo Opieki nad Zwierzetami w Polsce
Oddzial w Zabrzu ( Name des TH´s)
in 41-800 Zabrze (die Stadt)
ul. Bytomska 150 (Strasse)

ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/GLIWICE ( So heißt die Bank)

PL 60 1050 1298 1000 0090 3056 8399 dla przelewów zagranicznych
(Das ist das Kontonummer für überweisung ins Ausland)

SWIFT INGBPLPW
IBAN PL 60 1050 1298 1000 0090 3056 8399

PayPalTelefony interwencyjne
Straż Miejska - zgłoszenia dotyczące zwierząt
tel. (32) 271 24 51
tel. bezpłatny 986
Schronisko - zgłoszenia dotyczące zwierząt w godzinach otwarcia schroniska
tel. 519 822 885
Numer interwencyjny - zgłoszenia dotyczące zwierząt po wypadkach
tel. 505 125 974
Inspektorat społeczny TOZ

W przypadku zgłoszeń dotyczących znęcania się i zaniedbywania zwierząt prosimy o kontakt:
tel. 789 306 546

Nasi Przyjaciele - prezentujemy listę naszych zaprzyjaźnionych instytucji, organizacji, redakcji i przyjaciół. Pomagają, radzą, wymyślają dobre rzeczy, wspierają - bez nich nie udałoby się wiele wspaniałych rzeczy.